Stichting

Vrienden van S&L Zorg

Net dat beetje extra!

De Stichting Vrienden van S&L Zorg is in mei 2019 opgericht. We willen extra meerwaarde bieden aan het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Dit doen we voor de bewoners en deelnemers van S&L Zorg maar als het kan laten we mensen van buiten S&L Zorg mee profiteren.

Naast het realiseren van deze extra meerwaarde in het leven hebben wij vier concrete subdoelen:

1. Plezier in de vrije tijd

Wij willen de bewoners en deelnemers van S&L Zorg naast reguliere zorgproducten zoals wonen, dagbesteding, etc. extra plezier in de vrije tijd geven.

2. Investeren in niet vergoede zorg

Bepaalde vormen van zorg worden niet vergoed, maar kunnen het leven van de bewoners en deelnemers sterk verbeteren. Wij willen in die vormen van zorg investeren.

3. Verbinding met de maatschappij

Bij alle projecten staat de verbinding tussen de bewoners van S&L Zorg en de maatschappij voorop. Dit betekent dat de activiteiten bij voorkeur een interactief karakter hebben.

4. Maximaal voordeel

Projecten waarbij een grote groep mensen profijt heeft, hebben onze voorkeur.

Het bestuur

De Stichting Vrienden van S&L Zorg (RSIN 860007595) wordt bestuurd door een onafhankelijk bestuur waarvan twee leden benoemd zijn uit een voordracht door de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad van S&L Zorg. De overige drie leden zijn externe bestuursleden. Het bestuur van de stichting verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

  • De heer K. van den Broek, voorzitter
  • De heer F. Claessens, waarnemend secretaris
  • De heer A. Rommers, penningmeester
  • Mevrouw J. de Rijk, lid
  • De heer A. Dietze, lid

Gezocht: Secretaris

We zijn voor de Stichting Vrienden van S&L Zorg op zoek naar een secretaris. Deze boeiende vrijwilligersfunctie draagt bij aan de extra kwaliteit van het leven van bewoners, hun verwanten en hun omgeving. Lees hier de volledige vacaturetekst.

Jaarverslag

Over het jaar 2020 is er een verslag beschikbaar van Stichting Vrienden van S&L Zorg. U kunt het lezen door hier te klikken.

Vriend word je niet, dat ben je al!

Veel mensen zetten zich al lang in voor mensen met een verstandelijke beperking. Omdat ze familie zijn, vrijwilligerswerk doen, gewoon rustig eens een praatje maken of iemand even helpen in de supermarkt.

De Stichting Vrienden van S&L Zorg probeert bijzondere dingen mogelijk te maken, die meestal één vriend alleen niet voor elkaar kan krijgen. Om dat te doen hebben we geld nodig. Wil je de Stichting steunen, dan kan dit met een eenmalige bijdrage of met een periodiek bedrag. Klik hieronder om een donatie te doen.

Wilt u financiële steun voor uw project?

Wilt u een financiële bijdrage uit het fonds van Stichting Vrienden van S&L Zorg aanvragen? Klik dan op de button hieronder.

Nieuws en projecten

Met regelmaat hebben we nieuws te melden. Ook houden we u graag op de hoogte van de gerealiseerde en gesteunde projecten. Wilt u meer weten? Klik dan op de button hieronder.

ANBI-status en belastingvoordeel

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het bestuur van de stichting Vrienden van S&L Zorg (RSIN 860007595) heeft de ANBI-status aangevraagd en deze is toegewezen. Vanaf 1-1-2020 heeft Stichting Vrienden van S&L Zorg de ANBI status.

Meer weten over de ANBI- status? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Beleidsplan

In het beleidsplan van de Stichting Vrienden van S&L Zorg worden allereerst de doelstellingen van de stichting benoemd. Vervolgens wordt de manier van fondswerving nader toegelicht en is beschreven hoe aanvragen voor financiering van projecten kunnen worden ingediend. Er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de stichting zich verantwoordt over het beheer en besteding van het vermogen en tot slot is beschreven hoe invulling wordt gegeven aan relatiebeheer en hoe de bestuurlijke organisatie van de stichting is ingericht.

Lees hier ons beleidsplan >>

Typ hier uw zoekopdracht

X