De afgelopen weken heeft het coronavirus ook de wereld van de bewoners, deelnemers, medewerkers, vrijwilligers, verwanten en alle betrokkenen bij S&L Zorg beïnvloed. We proberen de coronatijd samen zo goed mogelijk door te komen.

We proberen met elkaar de bewoners die ziek zijn de best mogelijke zorg te geven en daarnaast de andere bewoners in de gaten te houden. We verliezen daarbij ook de veiligheid van onze medewerkers en vrijwilligers niet uit het oog en begrijpen goed dat daar spanning op staat en het op sommige momenten zwaar is.

We hebben contact met onze artsen en o.a. de GGD en laten ons informeren over de maatregelen die we kunnen nemen om verspreiding te voorkomen.

We volgen hiervoor het actuele beleid van het RIVM, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Rijksoverheid. Dit beleid is steeds aan verandering onderhevig. Wij vertalen het beleid en de veranderingen steeds naar onze situatie.

Wat moeten we allemaal doen?

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

De maatregelen zijn:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden

Wij pakken de huidige situatie serieus en voortvarend op. We behouden ook onze rust. Het virus is nieuw, maar bij S&L Zorg zijn we bekend en hebben ervaring met meerdere infectieziekten. We weten wat we kunnen doen en weten ook waar we geen invloed op hebben.

De protocollen en procedures waar we ons aan hebben te houden veranderen met regelmaat rondom het coronavirus. De informatie op deze pagina wordt daarom ook steeds bijgesteld.

Laatste update: 31 juli 12:30 uur.

Tekst met paarse kleur is nieuw t.o.v. de vorige update van deze pagina. 

Veelgestelde vragen:

Hoe is de situatie bij S&L Zorg?

In de afgelopen maanden zijn er bij bewoners van S&L Zorg 50 tests uitgevoerd op het coronavirus. Eerder dit jaar bleken vier bewoners, allen woonachtig in dezelfde groepswoning, besmet te zijn met het coronavirus. Inmiddels zijn deze vier bewoners weer beter.

Momenteel is een vijfde bewoner van S&L Zorg, woonachtig op locatie Sterrebos, positief getest op het coronavirus. Deze bewoner is overgebracht naar Onyxdijk 169, dat specifiek is ingericht als thuisisolatiepand. De overige bewoners hebben geen of weinig last van het coronavirus. Rondom bewoners die besmet zijn, geldt een strikt beleid om verspreiding te voorkomen, er wordt bijvoorbeeld gewerkt met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vanuit privacy-oogpunt geven wij geen specifiekere informatie. Bewoners, wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers van deze woning zijn op de hoogte gesteld.

De afgelopen maanden hebben 59 medewerkers een uitslag gehad van een test op het coronavirus. Bij 55 personen bleek dat er geen coronabesmetting was. Vier medewerkers bleken wel besmet te zijn. Twee van deze medewerkers zijn allebei, zowel voor de besmetting als erna, niet op onze locaties geweest. Eén van hen heeft inmiddels geen klachten meer. De andere medewerker komt pas weer werken als er geen klachten meer zijn.

De andere twee positief geteste medewerkers zijn wel werkzaam geweest in dezelfde woning op locatie Sterrebos. Sinds het vermoeden op besmetting met het coronavirus zitten deze medewerkers in thuisquarantaine en zijn zij dus niet werkzaam in de woning. In deze woning, waar ook de bewoner woont die positief is getest, geldt een strikt beleid om verspreiding te voorkomen. Vanuit privacy-oogpunt geven wij geen specifiekere informatie. Bewoners, wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers van deze woning zijn op de hoogte gesteld.

Natuurlijk houden we al onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers goed in de gaten. Hieronder leest u veelgestelde vragen voor bewoners, medewerkers, verwanten en vrijwilligers.

– Bewoners –

Wat doen we als we bij een bewoner een besmetting vermoeden?

Hetzelfde als bij ieder ander. De bewoner blijft bij een vermoeden op zijn/haar slaapkamer en we nemen telefonisch contact op met de medische dienst van S&L Zorg. De artsen overleggen met de GGD of onderzoek naar het coronavirus nodig is.

Wat doen we als een bewoner van een groepswoning inderdaad besmet is?

Dan laten we ons intensief begeleiden en adviseren door de GGD en hulpinstanties. Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende mogelijkheden. De bewoner kan thuis blijven in een afgeschermd deel van de woning (thuisisolatie), de bewoner kan tijdelijk op een andere locatie (thuisisolatie op een externe locatie) worden opgevangen, er kan een opname in het ziekenhuis nodig zijn en natuurlijk mag familie de zorg ook overnemen en de bewoner bij familie opvangen.

Wat houdt thuisisolatie op een externe locatie in en waar wordt de bewoner dan opgevangen?

We hebben een deel van een pand op locatie Sterrebos (Onyxdijk 169) volledig vrij en geschikt gemaakt voor thuisisolatie voor meerdere mensen. Dit pand wordt extra ingezet als dat nodig blijkt. Het pand is momenteel ingericht voor vijf bewoners.

– Medewerkers –

Hoe zorgt S&L Zorg dat ik veilig kan werken?

Medewerkers die werken met mensen die besmet zijn met het coronavirus dragen persoonlijke beschermingsmiddelen. We volgen daarvoor minimaal de landelijke richtlijnen. Rondom besmette personen zetten we zelfs meer persoonlijke beschermingsmiddelen in dan de richtlijnen voorschrijven. Dit blijven we doen, zolang deze extra middelen beschikbaar zijn. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat medewerkers veilig kunnen werken. Heb je bedenkingen om te komen werken, bespreek dit dan met je leidinggevende.

Wanneer mag ik wel of juist niet werken?

Het RIVM adviseert inwoners van Nederland bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Voor zorgmedewerkers geldt een aangepast advies dat is te lezen op deze pagina van het RIVM.

Als je denkt dat je thuis moet blijven, bel dan je leidinggevende en bekijk samen de mogelijkheden.

Wanneer mag ik weer komen werken?

Lees de actuele richtlijnen over wanneer je weer mag werken op deze pagina van het RIVM.

Gelden er maatregelen als ik in het buitenland op vakantie ben geweest?

Zodra er in een land sprake is van code geel (vakantiereizen mogelijk, let op de risico’s) dan gelden er voor onze medewerkers geen extra maatregelen na thuiskomst. Echter, bij een opleving van het coronavirus kunnen landen strengere maatregelen nemen en kan de situatie snel veranderen. Dit kan betekenen dat een land code oranje (vakantiereizen afgeraden) kan krijgen terwijl een medewerker in dit land op vakantie is.

Zodra er sprake is van code oranje (of rood) gelden er voor onze medewerkers wel extra maatregelen na thuiskomst. Wanneer een medewerker terugkomt uit oranje of (rood) gebied zal er, voordat er gestart wordt met het werken op de groepen, eerst een gesprek met de teamleider plaatsvinden. De teamleider stelt vast welke (voorzorgs)maatregelen genomen dienen te worden. Onze leidraad hierbij is het advies vanuit het RIVM.

Vanwege de zorgplicht voor onze cliënten en medewerkers verwachten wij dat onze medewerkers zich verantwoordelijk gedragen. Bekijk voor actuele informatie over reizen naar het buitenland de website van de Rijksoverheid.

Gelden er maatregelen als ik woonachtig ben in een oranje risicogebied?

Voor medewerkers, woonachtig in oranje gebied, gelden er extra (voorzorgs)maatregelen. De teamleider stelt vast welke maatregelen genomen dienen te worden.

Mag ik thuis werken?

Als het redelijkerwijs mogelijk is willen we dat medewerkers thuiswerken, mits ze de beschikking hebben over een zakelijke mobiele telefoon en een computer. Verzoeken daarvoor kunnen ingediend worden bij de leidinggevenden. Het algemene nummer van S&L Zorg 088 7777 444 blijft bemand en collega’s die thuiswerken blijven bereikbaar.

Indien je als medewerker niet over de juiste werkplekfaciliteiten beschikt dan bieden we deze faciliteiten in bruikleen aan. Hierbij kun je denken aan een beeldscherm, een muis, een toetsenbord en een bureaustoel. Medewerkers die meer advies nodig hebben omtrent een gezonde werkplek kunnen contact op met hun leidinggevende of HR. Zie tevens deze link met voorlichting over wat een gezonde thuiswerkplek is.

Wat doen we met bijeenkomsten en vergaderingen?

Bijeenkomsten en overleggen doen we liever niet live, maar digitaal. Bij urgente overleggen die niet digitaal plaats kunnen vinden, houden we minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. We werken ook met hybride overleggen, waar een deel van de deelnemers aanwezig is in één ruimte en een deel digitaal deelneemt. De vergaderruimten zijn aangepast en hebben een maximaal aantal personen dat de ruimte in mag, er zijn daardoor ook minder stoelen. Ook zijn er schoonmaaksetjes aanwezig.

– Verwanten en bezoekers –

Wat verwachten we van verwanten en bezoekers?

Na een proefperiode is vanaf 8 juni bezoek weer toegestaan met strikte voorwaarden. Ook zijn intussen de landelijke maatregelen versoepeld en daarom mogen onze bewoners bijvoorbeeld sinds 1 juli extern weer op bezoek. We hebben een schema gemaakt over wat de extra mogelijkheden zijn voor bezoek. Lees meer>>.

Stap voor stap versoepelen van de maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft, genoemde data liggen niet vast.

Houd u alstublieft wel contact met uw verwant. Hoe moeilijk ook. Bel of gebruik middelen om digitaal contact te hebben. Wij proberen daar zo goed mogelijk in te faciliteren.

Onze ontmoetingscentra zijn sinds 1 juli weer open voor het ontvangen van bezoek.

Mag ik als verwant op bezoek komen als ik woonachtig ben in oranje risicogebied?

Voor verwanten, woonachtig in oranje gebied, gelden extra maatregelen. Verwanten worden hierover geïnformeerd via de woning van hun verwant.

– Vrijwilligers –

Wat vragen we van vrijwilligers?

Wij zijn blij met alle hulp, die hebben we juist nu nodig, maar we willen het ook zo veilig mogelijk houden voor iedereen. Heeft u milde gezondheidsklachten, zoals verkoudheid, hoesten of koorts? Of is één van uw huisgenoten ziek met koorts? Of heeft u de afgelopen 14 dagen contact gehad met iemand die (mogelijk) het coronavirus heeft? Dan verzoeken wij u om onze locaties niet te bezoeken.

Wilt en kunt u helpen, overleg dan met de contactpersoon van wonen of dagbesteding of dit mogelijk is.

Bekijk ook het stappenplan omtrent de inzet van vrijwilligers. Hierin kunt u lezen hoe we stapsgewijs alle vrijwilligersactiviteiten weer opstarten.

– Algemene vragen –

Gaat de dagbesteding wel door?

Ja, maar sinds maandag 16 maart bijna volledig in de eigen woning en niet meer in de dagbestedingslokalen. Er zijn enkele uitzonderingen, waarbij woningen met bewoners van hun eigen woning, naar een eigen lokaal gaan. Deelnemers die alleen dagbesteding volgen en niet bij S&L Zorg wonen, kunnen vanaf 8 juni weer deelnemen. In woningen krijgt aandacht voor zieke bewoners uiteraard voorrang op dagbesteding.

Evenementen en activiteiten

Alle evenementen binnen S&L Zorg zijn geannuleerd. Onze zwembaden zijn gesloten. Zodra de activiteiten weer doorgang mogen vinden, wordt dit gemeld op deze pagina. Het doet ons zeer, maar onder alle afgelaste evenementen vallen ook eventuele warmte diensten (herdenkingsdiensten) die gehouden worden als er een cliënt overlijdt.

Hoe zit het met de was van bewoners?

Veel persoonsgebonden was wordt gedaan door wasbedrijven. Deze dienstverlening loopt door. Als u zelf wast voor uw familielid kunt u dit ook blijven doen. U kunt de was ophalen en terugbrengen zonder de woning in te gaan. Stemt u dit dan wel telefonisch af met de begeleiders van de groep.

Bij een eventuele coronabesmetting kan het zijn dat de was wordt overgenomen. In dat geval betaalt S&L Zorg de kosten. Omdat dit wasproces langer duurt, is er wellicht extra kleding nodig. S&L Zorg vergoedt in dat geval de extra kleding met een maximaal bedrag van € 150 per persoon incl. btw.

Hoe gaat S&L Zorg om met ventilatiesystemen?

In de media is veel te lezen over ventilatiesystemen i.v.m. voorkomen van verspreiding van virussen. Het RIVM geeft aan dat op basis van de huidige inzichten aanpassingen van ventilatiesystemen niet nodig zijn. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd. Het is wel van belang dat er mogelijkheden zijn om te ventileren; goed ventileren is nodig voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat.

Wij volgen steeds de landelijke richtlijnen, dus ook dit RIVM advies. Lees hier de volledige onderbouwing.

Bezoekregeling

Tijdens de proefperiode hebben we goed opgelet en deelnemers om hun mening gevraagd. Ook zijn intussen de landelijke maatregelen versoepeld en mogen daarom onze bewoners bijvoorbeeld vanaf 1 juli al extern weer op bezoek. Al deze informatie hebben we gebruikt om in het onderstaande schema vast te leggen wat de mogelijkheden zijn voor bezoek in de komende periode.

Stap voor stap versoepelen van de maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft, genoemde data liggen niet vast.

Stappenplan: Meer vrijheid tijdens de coronacrisis

In de afgelopen weken hebben we ons gebogen over een werkwijze waarop wij met oog voor veiligheid en leefbaarheid voor bewoners, medewerkers, vrijwilligers en verwanten tot een versoepeling van de maatregelen rondom de coronacrisis kunnen komen. We kiezen ervoor om stapsgewijs naar de best mogelijke situatie te gaan.

Hoe deze situatie eruit komt te zien en wanneer we die bereiken, is nu nog onduidelijk. Zo zullen de landelijke richtlijnen, de gezondheid en het welbevinden van bewoners, de werkbaarheid voor medewerkers en de tevredenheid van verwanten, ijkpunten zijn waarlangs we toetsen of de maatregelen hun doel dienen. Door elke stap goed te evalueren zullen we gaandeweg de route bepalen. Stap voor stap versoepelen van de maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft, genoemde data liggen niet vast.

Klik hier voor de veelgestelde vragen en antwoorden over het stappenplan.

Typ hier uw zoekopdracht

X