De afgelopen tijd heeft het coronavirus ook de wereld van de bewoners, deelnemers, medewerkers, vrijwilligers, verwanten en alle betrokkenen bij S&L Zorg beïnvloed. We proberen de coronatijd samen zo goed mogelijk door te komen.

We proberen met elkaar de bewoners die ziek zijn de best mogelijke zorg te geven en daarnaast de andere bewoners in de gaten te houden. We verliezen daarbij ook de veiligheid van onze medewerkers en vrijwilligers niet uit het oog en begrijpen goed dat daar spanning op staat en het op sommige momenten zwaar is.

We hebben contact met onze artsen en o.a. de GGD en laten ons informeren over de maatregelen die we kunnen nemen om verspreiding te voorkomen.

We volgen hiervoor het actuele beleid van het RIVM, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Rijksoverheid. Dit beleid is steeds aan verandering onderhevig. Wij vertalen het beleid en de veranderingen steeds naar onze situatie.

Wat moeten we allemaal doen?

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

De maatregelen zijn:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden

Wij pakken de huidige situatie serieus en voortvarend op. We behouden ook onze rust. Het virus is nieuw, maar bij S&L Zorg zijn we bekend en hebben ervaring met meerdere infectieziekten. We weten wat we kunnen doen en weten ook waar we geen invloed op hebben.

De protocollen en procedures waar we ons aan hebben te houden veranderen met regelmaat rondom het coronavirus. De informatie op deze pagina wordt daarom ook steeds bijgesteld.

Laatste update: 25 mei 2021 8:30 uur.

Tekst met paarse kleur is nieuw t.o.v. de vorige update van deze pagina. 

Veelgestelde vragen:

Hoe is de situatie bij S&L Zorg?

Op dit moment zien we hetzelfde als in de samenleving. We testen ontzettend veel, er is veel gevaccineerd en wordt nog steeds veel gevaccineerd. We werken hard aan het steeds weer indammen van het virus, dit vraagt veel van bewoners, verwanten, medewerkers en vrijwilligers.

Tijdens de hele coronacrisis zijn er bij bewoners van S&L Zorg heel veel tests uitgevoerd op het coronavirus. In de loop van dit jaar bleken in totaal 77 bewoners besmet te zijn met het coronavirus. Rondom bewoners die besmet zijn, geldt een strikt beleid om verspreiding te voorkomen, er wordt bijvoorbeeld gewerkt met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ook medewerkers zijn veel getest. De meeste medewerkers waren gelukkig niet besmet. 94 medewerkers bleken wel besmet te zijn. Direct bij het vermoeden van een besmetting met het coronavirus blijft een medewerker thuis en is hij/zij dus niet werkzaam in de woning.

Om verdere verspreiding te voorkomen hebben verschillende woningen tijdelijk te maken (gehad) met extra maatregelen. Vaak starten we bij een vermoeden al met extra maatregelen in een woning in afwachting van een testuitslag. Bewoners blijven dan thuis, de kans bestaat dat er in een woning ineens gewerkt wordt met extra beschermingsmiddelen en ingepland bezoek wordt afgebeld.

Er zijn weinig nieuwe meldingen van besmettingen bij bewoners of medewerkers. We hopen dat de steeds hogere vaccinatiegraad zijn vruchten al aan het afwerpen is.

Vanuit privacy-oogpunt geven wij geen specifieke informatie. Bewoners, wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers van de groepen waar het actueel is, worden/zijn uiteraard op de hoogte gesteld.

Natuurlijk houden we al onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers goed in de gaten. Hieronder leest u veelgestelde vragen voor bewoners, medewerkers, verwanten en vrijwilligers.

– Bewoners –

Wat doen we als we bij een bewoner een besmetting vermoeden?

Hetzelfde als bij ieder ander. De bewoner blijft bij een vermoeden op zijn/haar slaapkamer en we nemen telefonisch contact op met de medische dienst van S&L Zorg. De artsen besluiten of onderzoek naar het coronavirus nodig is. Als de testuitslag negatief blijkt, vervallen alle maatregelen weer.

Wat doen we als een bewoner van een groepswoning inderdaad besmet is?

Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende mogelijkheden. De bewoner kan thuis blijven in een afgeschermd deel van de woning, de bewoner kan tijdelijk op een andere locatie worden opgevangen, er kan een opname in het ziekenhuis nodig zijn en natuurlijk mag familie de zorg ook overnemen en de bewoner bij familie opvangen. Als er één besmetting is binnen een woning (bewoner en/of medewerker) is tijdelijk bezoek ontvangen of op bezoek gaan niet meer mogelijk. Als er meerdere besmettingen zijn binnen één woning (bewoners en/of medewerkers) kan het nodig zijn dat ook niet besmette bewoners preventief op hun eigen kamer verblijven.

Wat houdt isolatie op een externe locatie in en waar wordt de bewoner dan opgevangen?

We hadden een deel van een pand op locatie Sterrebos (Onyxdijk 169) volledig vrij en geschikt gemaakt voor strikte isolatie voor meerdere mensen. Deze functie in vanwege het lage aantal besmettingen in april 2021 opgeheven.

Hoe maakt S&L Zorg de keuzen op het gebied van isolatievorm en inzet persoonlijke beschermingsmiddelen?

Keuzen worden over het algemeen op maat gemaakt. We hanteren wel een schema waarin de meest logische route wordt omschreven. Het schema is niet bindend in individuele gevallen kan op basis van adviezen van onze artsen en/of de GGD worden afgeweken.

– Medewerkers –

Hoe zorgt S&L Zorg dat ik veilig kan werken?

Medewerkers die werken met mensen die (vermoedelijk) besmet zijn met het coronavirus dragen persoonlijke beschermingsmiddelen. We werken ook in andere omstandigheden met een mondkapje als we geen 1,5 meter afstand kunnen houden. We doen er alles aan, dat zieke mensen thuisblijven. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat medewerkers veilig kunnen werken.

Wanneer mag ik wel of juist niet werken?

Heb je één of meer van deze klachten:

  • verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
  • hoesten; en/of
  • benauwdheid en/of
  • verhoging of koorts en/of
  • plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Kom niet naar je werk! Bel je leidinggevende!

Iedereen in heel Nederland (boven de 12 jaar) met één of meer van bovenstaande klachten moet thuisblijven. Iedereen met dergelijke klachten die passen bij het coronavirus kan zich laten testen. Het is van groot belang dat zorgmedewerkers (en hun huisgenoten) zich bij klachten direct laten testen. Totdat de testuitslag bekend is blijft de persoon/zorgmedewerker met klachten thuis. Als een medewerker op korte termijn ingepland staat voor werk, kan hij/zij bij S&L Zorg getest worden.

Voor zorgmedewerkers geldt een speciaal advies dat is te lezen op deze pagina van het RIVM.

Wanneer mag ik weer komen werken?

Lees de actuele richtlijnen over wanneer je weer mag werken op deze pagina van het RIVM.

Gelden er maatregelen als ik in het buitenland op vakantie ben geweest?

Zodra er in een land sprake is van code geel (vakantiereizen mogelijk, let op de risico’s) dan gelden er voor onze medewerkers geen extra maatregelen na thuiskomst. Echter, bij een opleving van het coronavirus kunnen landen strengere maatregelen nemen en kan de situatie snel veranderen. Dit kan betekenen dat een land code oranje (vakantiereizen afgeraden) kan krijgen terwijl een medewerker in dit land op vakantie is.

Zodra er sprake is van code oranje (of rood) gelden er voor onze medewerkers wel extra maatregelen na thuiskomst. Wanneer een medewerker terugkomt uit oranje of (rood) gebied zal er, voordat er gestart wordt met het werken op de groepen, eerst een (telefonisch)gesprek met de teamleider plaatsvinden. De teamleider stelt vast welke (voorzorgs)maatregelen genomen dienen te worden. Onze leidraad hierbij is het advies vanuit het RIVM.

Vanwege de zorgplicht voor onze cliënten en medewerkers verwachten wij dat onze medewerkers zich verantwoordelijk gedragen. Bekijk voor actuele informatie over reizen naar het buitenland de website van de Rijksoverheid.

Gelden er maatregelen als ik woonachtig ben in een oranje risicogebied?

Voor medewerkers, woonachtig in oranje gebied, gelden er wellicht extra (voorzorgs)maatregelen. De teamleider stelt vast welke maatregelen genomen dienen te worden.

Mag ik thuis werken?

Als het redelijkerwijs mogelijk is willen we dat medewerkers thuiswerken, mits ze de beschikking hebben over een zakelijke mobiele telefoon en een computer. Verzoeken daarvoor kunnen ingediend worden bij de leidinggevenden. Het algemene nummer van S&L Zorg 088 7777 444 blijft bemand en collega’s die thuiswerken blijven bereikbaar.

Indien je als medewerker niet over de juiste werkplekfaciliteiten beschikt dan bieden we deze faciliteiten in bruikleen aan. Hierbij kun je denken aan een beeldscherm, een muis, een toetsenbord en een bureaustoel. Medewerkers die meer advies nodig hebben omtrent een gezonde werkplek kunnen contact op met hun leidinggevende of HR. Zie tevens deze link met voorlichting over wat een gezonde thuiswerkplek is.

Wat doen we met bijeenkomsten en vergaderingen?

Bijeenkomsten en overleggen doen we liever niet live, maar digitaal. We werken ook met hybride overleggen, waar een deel van de deelnemers aanwezig is in één ruimte en een deel digitaal deelneemt. De vergaderruimten zijn aangepast en hebben een maximaal aantal personen dat de ruimte in mag, er zijn daardoor ook minder stoelen. Ook zijn er schoonmaaksetjes aanwezig.

Hulp voor medewerkers bij herstel na corona

Ook bij S&L Zorg is een aantal medewerkers besmet geraakt met Corona. Het verloop van de klachten en het herstel is voor iedereen anders. Wanneer het jezelf niet overkomen is, is het soms lastig je voor te stellen hoe het voor de ander is. Vanuit Arbo Unie en van medewerkers die positief getest zijn hebben we informatie ontvangen die medewerkers kan helpen bij hun herstel. Lees meer >>

– Verwanten en bezoekers –

Wat verwachten we van verwanten en bezoekers?

Voor het bezoek gelden strikte voorwaarden. Als er tijdelijk geen bezoek is toegestaan, worden alle betrokkenen op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen en het moment waarop bezoek wel weer kan.

Als onze bewoners op bezoek gaan bij familie of ergens anders zijn, adviseren en verwachten we dat dezelfde maatregelen worden gehanteerd als bij S&L Zorg. We houden bij S&L Zorg de groep klein waarmee onze bewoners contact hebben, ook bij een bezoek buiten S&L Zorg verwachten we dat iedereen de contacten beperkt houdt. Gebruik ook bij een bezoek bij familie mondkapjes als 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Als een bewoner of iemand waarmee nauw contact is geweest ziek wordt tijdens het logeren, kan de bewoner niet zomaar terugkeren. Er gelden dan aanvullende maatregelen.

Houd u alstublieft wel contact met uw verwant. Hoe moeilijk ook. Bel of gebruik middelen om digitaal contact te hebben. Wij proberen daar zo goed mogelijk in te faciliteren.

Onze ontmoetingscentra zijn sinds 1 juli weer open voor het ontvangen van bezoek. Vanaf 14 oktober zijn de mogelijkheden wel verder beperkt. Passanten en ander publiek zijn niet meer welkom. Er is koffie en thee, maar lunch kan alleen afgehaald worden. In de Ontmoetingscentra zijn maximaal 30 mensen toegestaan, hierop wordt streng toegezien. Dit kan betekenen dat er geen ruimte is als u het Ontmoetingscentrum wilt bezoeken. 1,5 meter afstand houden is lastig als u door het Ontmoetingscentrum loopt, daarom vragen we u pas als u zit uw mondkapje af te zetten.

Mag ik als verwant op bezoek komen als ik woonachtig ben in oranje risicogebied?

Voor verwanten, woonachtig in oranje gebied, gelden soms extra maatregelen. Verwanten kunnen hierover contact opnemen met de teamleider van de woning van hun verwant.

Knuffelen

De vaccinatiegraad is onder onze bewoners erg hoog, maar we hebben geen idee of bezoekers gevaccineerd zijn en daar vragen we ook niet naar. Als bewoner en bezoeker het beiden prettig en veilig vinden om elkaar een knuffel te geven, zien wij geen reden om dat niet te doen. Omdat sommige mensen er voor zullen kiezen nog niet te knuffelen willen we wel vragen de knuffels te bewaren voor op de eigen kamer van de bewoner.

– Vrijwilligers –

Wat vragen we van vrijwilligers?

Wij zijn blij met alle hulp, die hebben we juist nu nodig, maar we willen het ook zo veilig mogelijk houden voor iedereen. Heeft u milde gezondheidsklachten, zoals verkoudheid, hoesten of koorts? Of is één van uw huisgenoten ziek met koorts? Of heeft u de afgelopen 10 dagen contact gehad met iemand die (mogelijk) het coronavirus heeft? Dan verzoeken wij u om onze locaties niet te bezoeken.

Wilt en kunt u helpen, overleg dan met de contactpersoon van wonen of dagbesteding of dit mogelijk is.

– Dagbesteding –

Gaat de dagbesteding wel door?

Ja, maar sinds maandag 16 maart tot en met augustus was dit bijna volledig in de eigen woning en niet meer in de dagbestedingslokalen. Vanaf 7 september zijn we de dagbestedingsgebouwen weer volledig gaan inzetten. De dagbesteding is nog steeds anders dan voor de uitbraak van corona. Deelnemers die alleen dagbesteding volgen en niet bij S&L Zorg wonen, kunnen vanaf 8 juni al weer deelnemen.

Waarom houden we bewoners van een woning veelal bij elkaar?

Allereerst om een grote verspreiding te voorkomen. Maar het heeft ook een andere reden. Als er helaas toch iemand besmet blijkt, is de kans groot dat een woning een tijdlang weer extra maatregelen krijgt. Bijvoorbeeld geen bezoek, werken met beschermingsmiddelen etc. Als we bewoners van verschillende woningen bij elkaar laten zijn, is de kans groter dat we zelfs al bij één besmetting verschillende woningen tegelijk moeten sluiten. Dat willen we voorkomen. Daarom blijven bewoners van één woning veelal ook bij elkaar bij de dagbesteding.

Mag een bewoner van een woning ook naar een lokaal van een andere woning?

Dat vermijden we meestal nog steeds, we proberen juist niet te veel te mixen. Er zijn vanwege het welzijn en de hoge vaccinatiegraad wel steeds meer uitzonderingen. Iedereen gaat bij binnenkomst direct naar zijn/haar lokaal.

Mag een medewerker van een groep ook naar een ander lokaal?

Dat vermijden we als het kan. Maar, het zal echt wel eens nodig zijn.

Komen we elkaar wel tegen in de gang?

Ja, dat is niet te vermijden, maar we proberen zo goed als het gaat lange contacten wel te vermijden. Er is belijning in de gangen, zodat iedereen ‘rechts’ blijft en het is niet toegestaan praatjes te maken in de gangen. Van toiletten/badkamers worden door verschillende mensen gebruik gemaakt, maar die houden we extra goed schoon. En ja, soms zal een bewoner je in de gang ineens een kroel geven. Dat hoort bij onze zorg. 1,5 meter afstand houden is lastig in de gangen, daarom dragen medewerkers, vrijwilligers en andere niet deelnemers daar een mondkapje.

Hoe zit het met externe dagbesteding?

Uiteraard gaan er ook nog steeds mensen naar externe dagbesteding. Ook komen er mensen bij onze dagbesteding die niet bij ons wonen. Natuurlijk moeten zij ook thuisblijven bij klachten.

Gaan we ook weer sporten?

Ja! Maar de sportmedewerkers bieden steeds een programma voor één groep uit één lokaal. Ook tijdens het sporten blijf je dus meestal bij je medebewoners.

En muziek?

Gelukkig zijn we daar ook weer mee gestart! Ook hier wordt een programma geboden waarbij er veelal één groep uit één lokaal met muziek aan de slag gaat.

En zwemmen?

Als wij zwemmen is dat ook samen met bewoners van je eigen woning en alleen als iedereen afstand kan houden.

Zijn er uitzonderingen bij de dagbesteding?

Ja natuurlijk, onze zorg is zo bijzonder dat je altijd bereid moet zijn maatwerk te leveren. Maar het worden niet veel uitzonderingen en ze worden alleen door de teamleiders gemaakt. Veiligheid blijft namelijk voorop staan.

Hoe lang blijft deze vorm van dagbesteding bestaan?

Corona is voorlopig de wereld nog niet uit. Vooruitkijken is tijdens zo’n crisis best lastig. Toch worden de maatregelen stap voor stap afgebouwd. We hopen dat na de zomervakantie deelnemers aan de dagbesteding naar een groep kunnen, zonder dat ze bij hun medebewoners moeten blijven.

Hoe zorgen we dat corona ook bij de dagbesteding buiten de deur blijft?

Allereerst moeten we zorgen dat er eenvoudigweg geen zieke mensen naar de dagbesteding gaan. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers blijven thuis bij milde klachten en laten zich testen. Medewerkers en vrijwilligers dragen mondkapjes als ze geen 1,5 meter afstand kunnen houden. Ook kunnen we het niet vaak genoeg zeggen: hygiëne, hygiëne, hygiëne. Als we de regels in acht nemen, kunnen we samen zorgen voor een veilige omgeving.

– Algemene vragen –

Vaccinatie

We hopen dat als veel mensen gevaccineerd zijn, we ook van het coronavirus af zijn. Klik hier om naar de speciale pagina met informatie over de vaccinatie te gaan.

Evenementen en activiteiten

Bijna alle evenementen binnen S&L Zorg zijn geannuleerd. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld digitale evenementen.

Hoe zit het met de was van bewoners?

Veel persoonsgebonden was wordt gedaan door wasbedrijven. Deze dienstverlening loopt door. Als u zelf wast voor uw familielid kunt u dit ook blijven doen. Als er in een woning tijdelijk geen bezoek is toegestaan, kunt u de was ophalen en terugbrengen zonder de woning in te gaan. Stemt u dit dan wel telefonisch af met de begeleiders van de groep.

Bij een eventuele coronabesmetting kan het zijn dat de was wordt overgenomen. In dat geval betaalt S&L Zorg de kosten. Omdat dit wasproces langer duurt, is er wellicht extra kleding nodig. S&L Zorg vergoedt in dat geval de extra kleding met een maximaal bedrag van € 150 per persoon incl. btw.

Hoe gaat S&L Zorg om met ventilatiesystemen?

Het RIVM geeft aan dat op basis van de huidige inzichten aanpassingen van ventilatiesystemen niet nodig zijn. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd. Het is wel van belang dat er mogelijkheden zijn om te ventileren; goed ventileren is nodig voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat.

Wij volgen steeds de landelijke richtlijnen, dus ook dit RIVM advies. Lees hier de volledige onderbouwing.

Is er voldoende inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen bij S&L Zorg?

Al vanaf het begin van de crisis hadden we genoeg beschermingsmiddelen om in te zetten rondom bewoners met corona. Het was wel lastig om genoeg binnen te krijgen. Rondom bewoners die verdacht werden van besmetting met corona hebben we zelfs meer ingezet dan de landelijke richtlijnen voorschrijven.

Hoe gaat S&L Zorg om met de inzet van mondkapjes?

Bij S&L Zorg waren we terughoudend met de continue inzet van mondkapjes van onze begeleiders in een huiselijke omgeving als er geen zieke mensen zijn. Door de opkomst van de Engelse variant in Nederland droegen vanaf maandag 25 januari alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers (bijna) altijd een mondkapje. Omdat bijna alle bewoners hun volledige vaccinatiebescherming hebben is vanaf 8 maart weer terug gegaan naar de regel: Is 1,5 meter afstand houden niet mogelijk? Draag dan een mondkapje.

Rondom zieke bewoners zetten we een veel groter pakket aan persoonlijke beschermingsmiddelen in.

We voldoen aan de landelijke richtlijnen

Bij de start van de coronacrisis waren de richtlijnen terughoudend op de het gebied van de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen in onze sector. Wij gingen er veel strenger in, rondom bewoners die besmet waren of verdacht waren van besmetting hebben we steeds meer persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet dan landelijk geadviseerd.

Waarom draagt niet iedereen bij S&L Zorg een mondkapje?

Bewoners hoeven in hun eigen huis geen mondneusmaskers op. Ook tijdens de dagbesteding van S&L Zorg is dit niet verplicht. Uiteraard wel als onze bewoners bijvoorbeeld naar de supermarkt gaan.

Heeft u vragen waarom het antwoord niet op deze pagina vindt? Mail dan naar communicatie@slzorg.nl. We proberen u dan van een antwoord te voorzien!

Vaccinatie

Iedereen zou wel willen dat het virus weg is en we weer zonder coronaregels kunnen leven. Vaccineren is hiervoor een belangrijke stap. Als we ons laten vaccineren, kan corona niet meer zomaar om zich heen grijpen en gaan de coronaregels stapje voor stapje weer weg.

We proberen zoveel mogelijk informatie te geven over de vaccinatie, daarom hebben we een speciale pagina gemaakt over dit onderwerp.

Bezoekregeling

Bij ons geldt 2 bezoekers per bewoner per dag en bezoek moet ingepland worden. Daarnaast kunnen er aanvullende afspraken zijn per woning om drukte op bepaalde momenten of dagen te voorkomen. Verwanten en bezoekers dragen een mondneusmasker als 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Doe dit ook als u misschien in een situatie terecht kunt komen waarin afstand houden niet mogelijk is.

We willen dat daarvoor het juiste type mondneusmasker (wegwerpmaskers en geen stoffen) wordt gebruikt. Als u deze zelf niet heeft, verstrekt S&L Zorg u een masker. Op alle plaatsen waar afstand houden lastig is draagt u een mondneusmasker. Voorbeelden zijn gangen en het ontmoetingscentrum. Als u op ruime afstand gaat zitten, kan het mondneusmasker weer af.

Typ hier uw zoekopdracht

X