Volg ons
Search
Close this search box.

Medezeggen­schap

Infograpic medezeggenschap S&L Zorg.
Klik op de afbeelding voor een vergroting.

De raden

De medewerkers hebben hun medezeggenschap centraal georganiseerd in een ondernemingsraad daarnaast wordt ook hier het gesprek in de directe praktijk tussen organisatie (leidinggevende) en medewerker gestimuleerd. S&L Zorg vindt dat echte ontmoetingen bijdragen aan een goed leven zowel voor de bewoner als de medewerker.

Cliëntvertegenwoordigers vertegenwoordigen onze bewoners in de cliëntenraad en clusteroverleggen. De leden van deze groepen zijn verwanten die net als de bewoners zelf zowel op centraal als lokaal niveau praten en adviseren over diverse onderwerpen. Hieronder kun je zien hoe de medezeggenschap van bewoners en verwanten bij S&L Zorg er in een figuur uit ziet.

Bewoners vertegenwoordigen zichzelf in de bewonersraad en er is (mede)zeggenschap in de woningen en bij de dagbesteding in de vorm van jaargesprekken, huiskamer-overleggen en/of bewonersvergaderingen.

Ondernemings­raad

De ondernemingsraad (OR) is een adviesorgaan voor de raad van bestuur van S&L Zorg. De OR vertegenwoordigt de medewerkers en voert namens de medewerkers overleg met de directie.

Als een afvaardiging van de medewerkers denken ze mee over de balans tussen personele belangen en de belangen van de organisatie. Ze ondersteunen de raad van bestuur door kritisch mee te kijken, maar ook mee te denken over de toekomst van de organisatie. De ondernemingsraad heeft wettelijk informatierecht, adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht.

Binnen S&L Zorg betekent dit het zorgen voor verbinding tussen medewerkers en organisatie, dit door pro-actief te zijn op het gebied van beleid en transparant te blijven in de communicatie naar de interne organisatie.

De ondernemingsraad van S&L Zorg is bereikbaar via: or@slzorg.nl. Benieuwd wat de ondernemingsraad allemaal doet? Lees dan het artikel ‘Kennismaken met de OR‘.

Cliëntenraad

Nieuwe plannen bij S&L Zorg en belangrijke besluiten willen we niet vormen vanuit het bestuur of management alleen. We betrekken daar graag bewoners, deelnemers en verwanten bij. Voor bewoners en verwanten gaat dat via de cliëntenraad en bewonersraad.

De cliëntenraad is een advies- en klankbordgroep voor de bestuurder en het managementteam van de organisatie. Denk hierbij aan formele zaken als de begroting, jaarplannen, maar ook aan de aanstellingsprocedure van de bestuurder en de zorgmanagers. De cliëntenraad is een adviesorgaan voor zaken die van invloed zijn op de persoonlijke levenssfeer van de bewoners.

Indeling

De cliëntenraad wordt ondersteund door twee clusterraden (overleg bewoners en verwanten), zowel in Roosendaal als in Bergen op Zoom. Hiermee is gewaarborgd dat zaken die aan de orde komen in het clusteroverleg worden meegenomen naar de cliëntenraad en visa versa. Verder bestaat de cliëntenraad (7 leden) uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij vormen samen het dagelijks bestuur.

Clusterraden

In elke clusterraad neemt een groep verwanten zitting. Zij komen ten minste vier keer per jaar bijeen om ontwikkelingen te bespreken. In de clusterraden komt aan bod wat dagelijks op de woningen en dagbesteding speelt. Via deze weg kan er tijdig gesignaleerd worden hoe verwanten van bewoners en bewoners zelf over de dienstverlening van S&L Zorg denken. Vaak lossen de leden problemen die spelen, vragen of wensen al op in het clusteroverleg. Lukt dit niet, dan komt het bij de cliëntenraad op de agenda. Dit is ook het geval als het onderwerp van belang is (of wordt) voor bewoners op meerdere of alle woningen. Er sluiten indien mogelijk, ook altijd teamleiders bij het clusteroverleg aan.

Bewonersraad

Sinds enkele jaren is er binnen S&L Zorg ook een bewonersraad, dus ook de bewoners kunnen direct hun stem laten horen.

Jaarverslag 2023

Over het jaar 2023 is er een verslag beschikbaar van de cliëntenraad. U kunt het lezen door hier te klikken.

Contact cliëntenraad

Interesse of een vraag aan de leden van de cliëntenraad? Neem dan contact op via clientenraad@slzorg.nl.

Het bestuur van de cliëntenraad

Frans Noldus
Voorzitter
Arno Boogaart
Vice-voorzitter
Cees Suijkerbuijk
Penningmeester
Jan Meynen
Lid
Rinus van Loon
Lid
Karin Sauter
Lid
Jules Hoendervangers
Lid

Bewonersraad

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep van 7 enthousiaste bewoners en één ondersteuner. Als bewonersraad hebben wij medezeggenschap binnen S&L Zorg.

Wat doen wij?

We vergaderen iedere maand, hier bespreken we wat er allemaal binnen S&L Zorg gebeurt. We spreken namens alle bewoners en deelnemers van de organisatie. Samenwerken doen we ook, dit doen we met de hele medezeggenschap en organisatie.

Wat willen wij?

Wij van de bewonersraad willen graag advies geven of instemming hebben in de zaken die ons aangaan. Naast meedenken en meepraten willen we ook meebeslissen. We doen dit namelijk niet omdat het moet, maar omdat we het leuk vinden. Ons uiteindelijke doel is een goed leven voor bewoner, verwant en medewerker.

Laat je stem horen! Doe dat in het goed leven gesprek, in een huiskameroverleg, op de ouderavond of bij de bewonersraad namens ALLE bewoners en deelnemers van S&L Zorg!

Jaarverslag 2022

Over het jaar 2022 is er een verslag beschikbaar van de bewonersraad. U kunt het lezen door hier te klikken.

Wil jij meer weten, wat vragen of wat delen? Leuk!

Stuur dan een e-mail naar bewonersraad@slzorg.nl

Ga naar de inhoud