Volg ons
Search
Close this search box.

Indicatie

Wlz-indicatie

Vrijwel alle bewoners van S&L Zorg hebben een Wlz-indicatie. Deze zogenaamde zorgprofielen of zorgzwaartepakketten zijn ingedeeld zoals hieronder omschreven:

Wij bieden in ieder geval zorg aan mensen met bovenstaande Wlz-indicaties. Dus ook als de zorg extra intensief is ben je welkom! Er is alleen niet altijd (direct) plek. We moeten een geschikte woning of een passende dagbestedingsgroep vinden die aansluit op de zorgvraag. Soms is er direct een plekje vrij, soms duurt het even en soms duurt het langer. Neem daarom altijd contact op met onze cliëntadviseurs als je interesse hebt. Zij kunnen je vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Passende indicatie

S&L Zorg is als zorgaanbieder verplicht haar bewoners een passende indicatie te bieden. Vrijwel al onze bewoners hebben een Wlz-indicatie, toegekend door het CIZ, Centrum indicatiestelling zorg. Wanneer je bij ons komt wonen, heb je al een geldige indicatie. Deze is in de basis voor onbepaalde tijd, maar we blijven continu kritisch kijken naar de zorgvraag en begeleidingsvraag van onze bewoners. Verandert deze, dan gaan de orthopedagoog, teamleider en zorgcoördinator van een bewoner samen in overleg. Een herindicatie kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een bewoner die altijd mobiel is geweest, maar nu in een rolstoel zit. Daar hoort andere zorg en begeleiding bij, en een andere financiering.

Extra maatregelen nodig... en dan?

Naast de indicatie voor wonen, behandeling en vaak ook dagbesteding kan er ook een indicatie vanuit de Wet zorg en dwang (Wzd) nodig zijn. Merken cliëntbegeleiders op dat een bewoner bijvoorbeeld steeds meer verward raakt en vaak wegloopt, dan kan het nodig zijn de deur van een bewoner ‘s nachts op slot te doen. De Wzd heeft als doel de veiligheid van de bewoner en zijn omgeving te waarborgen. Bij indicaties komt veel kijken; het dossier moet op orde zijn en de nodige overleggen met professionals zijn noodzakelijk. Het resultaat is een zo passend mogelijke indicatie, die leidt tot de beste zorg en begeleiding voor onze bewoners.

Geen indicatie voor Wlz-zorg?

S&L Zorg vindt dat iedereen recht heeft op een goed leven, samen willen we er voor zorgen dat dit ook voor mensen met een verstandelijke beperking geldt. Hoewel veel mensen die bij ons zorg afnemen een Wlz-indicatie hebben, willen we iedereen helpen. Neem daarom altijd contact op met onze cliëntadviseurs, zij kijken samen met u naar de beste zorg en een passende financieringsoplossing.
Ga naar de inhoud