Volg ons
Search
Close this search box.

Gedrags­wetenschappelijke zorg

De rol van de orthopedagoog

Een orthopedagoog is gespecialiseerd in ontwikkelings-, opvoedings- en leerproblematiek. De link met werken met kinderen wordt vaak gelegd, maar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking werken orthopedagogen met mensen van diverse leeftijden. Hun taak is om een goed beeld te krijgen van de bewoner. Door middel van observaties, onderzoek en gesprekken stellen ze samen met de zorgcoördinator en de behandelaars een goed individueel zorgplan op. Vanzelfsprekend worden bewoner en wettelijk vertegenwoordiger nauw betrokken bij het zorgplan. Ook volgt de orthopedagoog of de doelen die gesteld zijn, worden behaald en of er bijsturing nodig is.

Een belangrijke taak is het adviseren van de begeleiders in hoe ze de bewoner het beste kunnen ondersteunen. Dit kan in de pedagogische besprekingen, maar ook met scholing aan medewerkers en vrijwilligers. De onderwerpen zijn divers: van autisme tot dementie en vrijheidsbeperkende maatregelen.

Het crisis- en ondersteunings­team kan helpen bij een dreigende crisisopname

Soms lijkt een crisisopname onvermijdelijk. Toch is fijner (voor de bewoner, maar ook voor de medewerkers) als dat voorkomen kan worden. Wist je dat het Crisis- en OndersteuningsTeam in zo’n situatie expertise en preventie kan bieden?

Het team richt zich voornamelijk op het voorkomen van crisisopname van een bewoner. Dit doen ze door op de huidige verblijfsplek van de bewoner verbeteringen aan te brengen. Hiermee draagt het Ondersteuningsteam bij aan continuïteit van zorg waarmee de kwaliteit van leven voor de bewoner wordt verhoogd.

Wil je meer weten over het Crisis- en OndersteuningsTeam?
Ga naar de inhoud