Binnen ons team Behandeling werken er ook specialisten op het gebied van gedragswetenschappelijke zorg; de gedragsdeskundigen die allemaal orthopedagoog zijn.

Eén van de orthopedagogen is ook GZ-psycholoog en staat zo ingeschreven in het BIG-register. Eén orthopedagoog is in het bezit van de NVO-registratieZij kiezen voor elke cliënt de benaderingswijze die het beste bij hen past. Deze orthopedagogen worden op diagnostisch gebied ondersteund door een psychologisch assistent.

De rol van de orthopedagoog

Een orthopedagoog is gespecialiseerd in ontwikkelings-, opvoedings- en leerproblematiek. De link met werken met kinderen wordt vaak gelegd, maar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking werken orthopedagogen met mensen van diverse leeftijden. Hun taak is om een goed beeld te krijgen van de cliënt. Door middel van observaties, onderzoek en gesprekken stellen ze samen met de zorgcoördinator en de behandelaars een goed individueel zorgplan op. Vanzelfsprekend worden cliënt en wettelijk vertegenwoordiger nauw betrokken bij het zorgplan. Ook volgt de orthopedagoog of de doelen die gesteld zijn, worden behaald en of er bijsturing nodig is.

Een belangrijke taak is het adviseren van de begeleiders in hoe ze de cliënt het beste kunnen ondersteunen. Dit kan in de pedagogische besprekingen, maar ook met scholing aan medewerkers en vrijwilligers. De onderwerpen zijn divers: van autisme tot dementie en vrijheidsbeperkende maatregelen.

Dagbesteding S&L Zorg

Lees ook deze verhalen over wat wij doen op het gebied van behandeling

Typ hier uw zoekopdracht

X