De fysio- en ergotherapeut zijn niet weg te denken uit de 24-uurszorg die wij onze cliënten bieden. De therapeuten zijn gespecialiseerd in de specifieke motorische problematiek bij verstandelijk gehandicapten.

Team fysio- en ergotherapie

Het team fysio- en ergotherapie bestaat uit fysio- en ergotherapeuten. Het team heeft op Sterrebos (Roosendaal) en Lambertijnenhof (Bergen op Zoom) behandel- en kantoorruimtes, maar komen natuurlijk ook op de externe locaties.

Naast het onderzoeken, behandelen en begeleiden van de cliënt en de omgeving neemt het verzorgen van scholing en trainingen een belangrijke plaats in. Zo is er veel aandacht voor het scholen van cliëntbegeleiders. Bijvoorbeeld in het omgaan met cliënten die in al hun activiteiten helemaal afhankelijk zijn van hun verzorgers. Gekeken wordt dan naar hoe een begeleider de passieve cliënt zo goed mogelijk kan verzorgen. “Zo goed mogelijk” houdt in dat de verzorgingsmomenten voor zowel de cliënt als de verzorger als prettig worden ervaren.

Het verschil tussen fysiotherapie en ergotherapie

Fysio- en ergotherapie werken nauw samen binnen S&L Zorg. Er is overlap tussen de werkzaamheden van een fysiotherapeut en een ergotherapeut in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Vragen met betrekking tot de ADL (activiteiten uit het dagelijkse leven) worden meestal opgepakt door de ergotherapeut, vragen over het bewegend functioneren van de cliënt door de fysiotherapeut. Bij vragen die door beide disciplines kunnen worden aangepakt, is er overleg over wie hier de beste kwaliteiten voor heeft, en de hulp-/zorgvraag op zich neemt.

Fysiotherapie

Typ hier uw zoekopdracht

X