Volg ons
Search
Close this search box.

Kwaliteit

Visie op kwaliteit

We zijn gestart door eerst te kijken wat S&L Zorg zelf goede kwaliteit vindt. Pas daarna is het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg er naast gelegd. Zo konden we werken vanuit ‘wat vinden wij kwaliteit’ en niet vanuit ‘wat is de norm’. Het bepalen van een eigen ‘kwaliteitslat’ zorgt dat het ook echt van ons is en we gemotiveerd zijn om te willen verbeteren met behulp van de beschikbare instrumenten. Het helpt ons ook om de hele PDCA-cyclus te doorlopen in plaats van de (onbewuste) focus op met name plan & do. Ten opzichte van een extern opgelegde norm (zoals HKZ of ISO) ontwikkelen we nu een steviger kwaliteitsmanagementsysteem dat continu verbetert.

Dit is gedaan aan de hand van de volgende stappen
 1. Bepalen wat de primaire waarde is van de organisatie (het bestaansrecht): ‘Continu en consequent werken aan een beter leven – menslievende zorg’
 2. Bepalen welke kerndoelen daar aan bijdragen:
  • Kwaliteit van leven
  • Kwaliteit van arbeid
  • Kwaliteit van zorg
  • Kwaliteit van organisatie
 3. Per kerndoel de gewenste ‘kwaliteitslat’ bepalen en deze ook meetbaar of merkbaar maken.
 4. Kwaliteitsinstrumenten bepalen en waar nodig door ontwikkelen om deze kwaliteit/waarde continu mee te kunnen meten en verbeteren.

Model

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van S&L Zorg voor haar kwaliteitsmanagement zijn de principes van waardevolle eenvoud en de behoefte aan duidelijkheid. Daarom is er een duidelijk verschil aangebracht in kern-kwaliteitsinstrumenten en aanvullende kwaliteitsacties. Door dit onderscheid wordt overzicht gecreëerd, en kan gestructureerd op kwaliteit gestuurd worden, is samenhang duidelijk en kan de hele PDCA-cyclus goed worden doorlopen. Deze gedachtegang is verder uitgewerkt in het Kwaliteitsmodel van S&L Zorg.

1. Het fundament van kwaliteit

Centraal in het kwaliteitsdenken staat het ‘waarom’ van S&L Zorg, namelijk continu en consequent werken aan een aangenamer en beter leven. Dit is de stip op de horizon voor het kwaliteitsdenken.

2. De kern-kwaliteits­instrumenten

Centraal in het kwaliteitsdenken staat het ‘waarom’ van S&L Zorg, namelijk continu en consequent werken aan een aangenamer en beter leven. Dit is de stip op de horizon voor het kwaliteitsdenken.

De kern-kwaliteits­instrumenten zijn:
OnderwerpZorgLevenArbeidOrgani­seren
1. Jaarlijks cliëntgesprekXX  
2. Drie-maanden evaluatieXX  
3. Continu onderzoek cliëntenXX  
4. Rapportages in ONSXX  
5. IncidentenmeldingenXX  
6. Jaargesprekken  X 
7. Continu onderzoek medewerkers  X 
8. Deskundigheidsbevordering  X 
9. Werving & selectie  X 
10. Jaarplancyclus   X
11. Management review   X
12. Externe consultatie   X
13. Strategisch beleidsplan   X
14. KlachtenprocedureXXXX
15. Interne auditsXXXX
16. Raden / medezeggenschapXXXX
17. De Leukste …plekXXXX

Organiseren

Zorg, Leven, Arbeid, Organiseren

Zorg, Leven, Arbeid, Organiseren

Zorg, Leven, Arbeid, Organiseren

Zorg, Leven, Arbeid, Organiseren

3. De aanvullende kwaliteitsacties

Naast de kern-kwaliteitsinstrumenten zijn er nog verschillende andere instrumenten, verplichtingen en acties die bijdragen aan de continue verbetering van kwaliteit. Ook kunnen instrumenten of kwaliteitsacties (tijdelijk) in de blauwe schil geplaatst worden wanneer de context dit vraagt (bijvoorbeeld als kwaliteitsimpuls). Op de aanvullende kwaliteitsacties ligt niet de focus.

Voorbeelden van aanvullende kwaliteitsacties kunnen zijn:
 1. Cliënt tevredenheidsonderzoek
 2. Huiskamer overleggen (inspraak)
 3. Huisregels
 4. Bewoners en verwanten zijn bekend met Carenzorgt
 5. Informatiedeling m.b.t. grote ontwikkelingen (proces)
 6. Overzicht in, door en uitstroom bewoners
 7. Woningjaarplan vanuit de driehoek
 8. MyWebb verbeterpunten (up-to-date)
 9. Inzet ervaringswerkers
 10. Sport & beweegaanbod
 11. Klantdag S&L Zorg
 12. Leer-/Ervaringsaanbod verwanten, vrijwilligers, stagiaires, etc.

Afspraken en principes

Per kwaliteitsdomein zijn sessies georganiseerd met een eigenaar van een domein (MT-lid) en een selectie van collega’s die actief betrokken zijn in het domein. Tijdens de sessies zijn vragen beantwoord zoals: ‘wat vinden wij goede kwaliteit van leven als het gaat om dagbesteding?’ Op deze manier zijn tijdens deze kwaliteitssessies afspraken (structuur) en principes (cultuur) met elkaar bepaald, die samen de lat van kwaliteit op dat domein vormen. Per afspraak of principe is een voorbeeld gegeven met welk kwaliteitsinstrument dit gecheckt zou kunnen worden.

Management­review

De jaarlijkse managementreview is het verbindende kwaliteitsinstrument binnen het kwaliteitsmanagementsysteem bij S&L Zorg. Dit instrument zorgt voor het jaarlijks evalueren en -indien nodig- verbeteren en aanpassen van het managementsysteem. Tijdens de managementreview reflecteren de eigenaren van de instrumenten op de werking ervan in de praktijk. Ook wordt nagedacht hoe het kwaliteitsmanagementsysteem volgend jaar beter ingezet kan worden.

Concreet is de management review een jaarlijkse sessie met het MT waarbij vragen worden beantwoord als:

 • Welke kwaliteitsinstrumenten hebben het afgelopen jaar goed gewerkt? En waarom?
 • Welke kernkwaliteit en de kwaliteitsdomeinen passen nog bij het huidige S&L Zorg?
 • Welke wijzigingen in afspraken en principes passen bij het huidige S&L Zorg?
 • Welke kerninstrumenten kunnen weg uit de binnenste schil en/of welke instrumenten uit de buitenste schil nemen we op in de binnenste schil voor het komende jaar?
 • Welke aanvullende kwaliteitsacties hebben afgelopen jaar invloed gehad op het kwaliteitsmanagementsysteem?
 • Werken de instrumenten voldoende, of moeten we bepaalde instrumenten door-ontwikkelen?

Doorontwikkeling

De basis zoals omschreven op deze pagina staat vast. Maar het kwaliteits­managementsysteem is flexibel en beweegt mee met de tijd, wetgeving en trends. De kwaliteitsinstrumenten zullen soms wijzigen en continu worden doorontwikkeld. Kwaliteitsmanagement is een proces dat nooit stilstaat. Steeds met als centrale doel, het betere leven!
Ga naar de inhoud