Volg ons
Search
Close this search box.

Praten, tips en klachten

Doorgaans heeft S&L Zorg tevreden bewoners. Toch kan er wel eens iets misgaan. Er ontstaat een klacht over de geboden zorg, de communicatie of over een besluit dat is genomen. De meeste klachten worden opgelost in een gesprek met de begeleider, of soms met de teamleider erbij. Soms komt er toch geen oplossing. Dan kun je de cliëntvertrouwenspersoon inschakelen of de klachtenfunctionaris vragen om te bemiddelen.

Cliëntvertrouwenspersoon

Als de klacht van een bewoner niet verholpen kan worden door een gesprek met begeleider of teamleider dan kan iedere bewoner bij onze cliëntvertrouwenspersoon aankloppen. Deze gaat vertrouwelijk in gesprek met jou als bewoner. Op deze pagina lees je alles over onze cliëntvertrouwenspersoon.

Klachtenfunctionaris

Het kan zo zijn dat ook de cliëntvertrouwenspersoon de klacht niet kan verhelpen. In dat geval kan er een beroep gedaan worden op onze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is neutraal en kijkt of de klacht in onderling overleg opgelost kan worden. Doel is om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Soms heel praktisch, soms door een goed gesprek en altijd gericht op herstel van vertrouwen.

De klachtenfunctionarissen van het CBKZ luisteren naar je klacht en geven informatie en advies. Ze luisteren naar de bewoner en willen ook het verhaal van de zorgverlener horen. Ze onderzoeken de mogelijkheden voor een oplossing, maar geven geen oordeel over de klacht. Ze houden je op de hoogte en bewaken de voortgang. De contactgegevens van de klachtenfunctionarissen zijn te vinden in de klachtenprocedure en in de welkomstbrochure.

Regionale Klachtencommissie

Hebben bovenstaande stappen niet geleid tot afhandeling van de klacht of wenst u de klacht niet eerst binnen S&L Zorg aan de orde te stellen? Dan kunt u zich wenden tot de regionale klachtencommissie. S&L Zorg is aangesloten bij de Regionale Klachtencommissie Wkkgz. De contactgegevens van de Regionale Klachtencommissie Wkkgz zijn te vinden in de klachtenprocedure

Ga naar de inhoud