Volg ons
Search
Close this search box.

Alle mensen zijn gelijkwaardig,

elk mens is uniek

Iedereen heeft recht op een goed leven en bij S&L Zorg zorgen we er samen voor dat dit ook voor mensen met een verstandelijke beperking geldt. De kernwaarden van S&L Zorg zijn dan ook: deskundig, vertrouwend, uitdagend en liefdevol.

Transparantie

S&L Zorg wil een transparante organisatie zijn, daarom bieden we je op deze website zoveel mogelijk informatie. Wil je meer weten? Neem dan zeker contact met ons op.

Hoe onze organisatie is opgebouwd en wordt bestuurd hebben we weergegeven in een overzichtelijk organogram, waarbij de bewoner (cliënt) duidelijk centraal staat. In ons kwaliteitsrapport en andere publicaties lees je nog veel meer, onder andere hoe wij het financieel doen. Ook hebben we een pagina ingericht om meer uitleg te geven over medezeggenschap.

Bij S&L Zorg willen we in principe geen onvrijwillige zorg toepassen, maar soms is dit toch beter voor de veiligheid van een bewoner. Lees hier meer over hoe wij omgaan met de Wet zorg en dwang. Hoe onze bewoners en verwanten over ons denken lees je op de pagina Waarom S&L Zorg. En als je een keer wat minder tevreden bent, hebben we natuurlijk ook een klachtenprocedure, zodat we er alles aan kunnen doen om je weer tevreden te stellen!

Organogram S&L Zorg.
Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Midden in de samenleving

S&L Zorg staat midden in de samenleving. Veel mensen binnen en/of gelieerd aan S&L Zorg hebben een bijdrage geleverd aan onze samenleving. Verschillende activiteiten worden ontplooid in het kader van carnaval, sportevenementen zoals de fietsvierdaagse en de avondvierdaagse, Koningsdag, zomerprogramma, Halloween en kerstvieringen. Bewoners nemen deel aan activiteiten in de eigen buurt en eigen gemeente zoals bijvoorbeeld de avondvierdaagse in Roosendaal en de Krabbenfoor in Bergen op Zoom.

Tevens doen buurtgenoten en andere belangstellenden mee aan activiteiten die op Sterrebos en Lambertijnenhof worden georganiseerd. Voorbeelden zijn de halloweenoptocht en het halloweenfeest met de buurtkinderen en de koningsnacht met de kindervrijmarkt uit de buurt.

Werkgebieden

S&L Zorg is actief in West-Brabant en heeft het Zorgkantoor West-Brabant als zorgpartner. Het merendeel van de bewoners is afkomstig uit het westelijk deel van de regio. S&L Zorg levert ook zorg aan bewoners buiten de regio waaronder aan Belgische ingezetenen.

Samenwerkings­relaties

Gelet op de aard van haar dienstverlening, de doelgroep en haar missie beschikt S&L Zorg over een uitgebreid netwerk van relaties. Hieronder zijn natuurlijk ook organisaties die de maatschappelijke participatie van de bewoners van S&L Zorg ondersteunen.

Als belanghebbenden bij S&L Zorg zijn er organisaties die toezicht houden, het daadwerkelijk functioneren ondersteunen en met wie samen belangen worden behartigd. Gestuurd door vragen van bewoners of vanuit de samenleving gaat S&L Zorg ook (keten)samenwerking aan met zorgaanbieders en andere partners, binnen en buiten de gehandicaptenzorg.

 • SamenOnbeperkt (samenwerking S&L Zorg-SDW-SOVAK) op het gebied van behandeling, kwaliteitsbeleid, inkoop en opleiding (i.s.m. Curio).
 • Zorgboerderij De Ruige Velden te Lepelstraat: wonen en dagbesteding.
 • SDW te Roosendaal: afname dagbesteding.
 • TWB te Roosendaal: incidentele inleen thuiszorg.
 • MEE West Brabant: kennispartner, oriëntatie potentiële bewoners en toeleiding.
 • Samenwerkingsverband Autisme: SDW, GGZ WNB, MEE West-Brabant, GGZ Breburg (regio Breda), REC 3 en 4, Amarant, Juzt Jeugdzorg, Prisma, Meander, CCE en de Nederlandse Vereniging voor Autisme.
 • Huisartsenposten Roosendaal en Bergen op Zoom voor medische zorg in nacht, avond en weekend.
 • TanteLouise-Vivensis voor incidenteel gebruik van het mobiel verpleegkundig team, waardoor de huisartsenpost minder belast wordt.
 • Bravis ziekenhuis, CCE, GGZ WNB: gespecialiseerde diagnostiek en behandeling.
 • Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) voor het geven van toelichting op de zorgvraag van bewoners.
 • Regionale Klachtencommissie wkkgz voor geschilpunten over de uitvoering van de zorg door de instelling.
 • KansPlus en Zorgbelang Brabant: Belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking (incidenteel overleg).
 • Mentorschap West-Brabant ontstaan uit initiatieven van Groenhuysen, TanteLouise- Vivensis, GGZ WNB, SDW, S&L Zorg en KansPlus.
 • LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) ondersteund de organisatie en achterban bij wet- en regelgeving medezeggenschap.
 • Consortium Ervaringsdeskundigheid: Gezamenlijk streven van een selecte groep zorgorganisaties, LFB, Tranzo, CZ zorgkantoor is ervoor te zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking kunnen meedoen en zichzelf ontwikkelen. Onder andere door hen op te leiden en in te zetten als ervaringsdeskundigen.
 • Consortium AWVB (Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking): kennisontwikkeling en kennisdeling.
 • Alwel Wonen: verhuurder S&L Zorg locaties Potgieterlaan en St. Theresiastraat in Roosendaal.
 • Afdeling Preventie, Brandweer Midden- en West-Brabant en het GHOR: BHV vraagstukken en de veiligheid van gebouwen.
 • Zorgkantoren CZ en VGZ: financiers.
 • ING bank, Waterschapsbank, WfZ: kapitaalverschaffers.
 • Onderwijsinstellingen: Partners in Opleiden, Curio (Vitalis College, Kellebeek College), Da Vinci College Roosendaal, Avans Hogeschool en Fontys Hogeschool Eindhoven.
 • Care Innovation Center West-Brabant te Roosendaal: een open netwerk dat er in de regio West-Brabant voor zorgt dat de broodnodige innovaties de mensen bereiken die ze ook echt nodig hebben. Het CIC slaat een brug tussen studenten, ondernemers en zorginstellingen om samen de zorg te verbeteren.
 • Gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom: transities in het sociale domein.
 • Tranzo/ Tilburg University: Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University. Tranzo verbindt wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. In co-creatie met de praktijk werken ze aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling. Door deze manier van werken bevorderen ze evidence based werken en ontwikkelen ze producten en diensten die in de praktijk kunnen worden ingezet.

Nóg meer weten over S&L Zorg?

Waarom S&L Zorg?
Missie en visie
Bestuur en toezicht
Medezeggenschap
Cliënt­vertrouwens­persoon
Kwaliteit
Innovatie
header-deleuksteplek
De leukste ...plek
Onze verhalen
Ga naar de inhoud