Palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg bij S&L Zorg?

Als genezen niet meer mogelijk is, willen we het lijden verzachten en verlichten. Een ander woord voor verlichting is palliatie. Palliatieve zorg staat voor de specifieke zorg die geboden wordt in de laatste levensfase en de zorg na het overlijden.

Palliatieve zorg wordt geboden door alle betrokken medewerkers en telkens zetten we de specialistische kennis van verschillende deskundigen in, om te bepalen welke zorg voor de bewoner het beste past. S&L Zorg heeft ook specifiek een zorgconsulent palliatieve zorg in dienst. En een pastoraal medewerker, die van betekenis is als het gaat om zingeving en spiritualiteit in de laatste levensfase.

Zorgconsulent palliatieve zorg

Begeleiders van S&L Zorg zijn niet gespecialiseerd in het bieden van zorg in de laatste levensfase. Sommigen hebben het al eens meegemaakt, sommigen nog nooit.

De zorgconsulent palliatieve zorg neemt de zorg niet over, maar is er specifiek voor extra ondersteuning, advies en coaching. Dat kan ook gaan om het begeleiden van gesprekken tussen familieleden en begeleiders. En natuurlijk voor alle andere vragen die er zijn bij begeleiders, familieleden, andere verwanten of vrijwilligers.

Nicole Hopstaken
Zorgconsulent palliatieve zorg