Nieuwe plannen bij S&L Zorg en belangrijke besluiten willen we niet vormen vanuit het bestuur of management alleen. We betrekken daar graag cliënten, verwanten en bewoners bij. Voor cliënten en verwanten gaat dat via de cliëntenraad en bewonersraad

De cliëntenraad is een advies- en klankbordgroep voor de bestuurder en het managementteam van de organisatie. Denk hierbij aan formele zaken als de  begroting, jaarplannen, maar ook aan de aanstellingsprocedure van de bestuurder en de zorgmanagers. De cliëntenraad is een adviesorgaan voor zaken die van invloed zijn op de persoonlijke levenssfeer van de cliënten.

Indeling

De cliëntenraad wordt ondersteund door 2 clusterraden (overleg bewoners en verwanten), zowel in Roosendaal als in Bergen op Zoom. Hiermee is gewaarborgd dat zaken die aan de orde komen in het clusteroverleg worden meegenomen naar de cliëntenraad en visa versa. Verder bestaat de cliëntenraad (7 leden) uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij vormen samen het dagelijks bestuur.

Clusterraden

In elke clusterraad neemt een groep verwanten zitting. Zij komen ten minste vier keer per jaar bijeen om ontwikkelingen te bespreken. In de clusterraden komt aan bod wat dagelijks op de woningen en dagbesteding speelt. Via deze weg kan er tijdig gesignaleerd worden hoe verwanten van cliënten en cliënten zelf over de dienstverlening van S&L Zorg denken. Vaak lossen de leden problemen die spelen, vragen of wensen al op in het clusteroverleg. Lukt dit niet, dan komt het bij de cliëntenraad op de agenda. Dit is ook het geval als het onderwerp van belang is (of wordt) voor cliënten op meerdere of alle woningen. Er sluiten indien mogelijk, ook altijd teamleiders bij het clusteroverleg aan.

Bewonersraad

Sinds enkele jaren is er binnen S&L Zorg ook een bewonersraad, dus ook de bewoners kunnen direct hun stem laten horen.

Jaarverslag 2021

Over het jaar 2021 is er een verslag beschikbaar van de cliëntenraad. U kunt het lezen door hier te klikken.

Contact cliëntenraad

Interesse of een vraag aan de leden van de Cliëntenraad? Neem dan contact op via clientenraad@slzorg.nl.

Dagelijks bestuur

De heer Frans Noldus, voorzitter

De heer Arno Boogaart, vice-voorzitter

De heer Cees Suijkerbuijk, penningmeester

Leden

De heer Jan Meynen

De heer Rinus van Loon

Mevrouw Karin Sauter

De heer Jules Hoendervangers

Typ hier uw zoekopdracht

X