Nieuwe plannen bij S&L Zorg en belangrijke besluiten willen we niet vormen vanuit het bestuur of management alleen. We betrekken daar graag cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers bij. We noemen dat medezeggenschap. Bij een aantal zaken is het wettelijk verplicht de medezeggenschap te betrekken, S&L Zorg kiest er voor ook bij diverse andere zaken om advies te vragen.

Bewoners vertegenwoordigen zichzelf in de bewonersraad en er is (mede)zeggenschap in de woningen en bij de dagbesteding in de vorm van jaargesprekken, huiskamer-overleggen en/of bewonersvergaderingen.

De medewerkers hebben hun medezeggenschap centraal georganiseerd in een Ondernemingsraad daarnaast wordt ook hier het gesprek in de directe praktijk tussen organisatie (leidinggevende) en medewerker gestimuleerd. S&L Zorg vindt dat echte ontmoetingen bijdragen aan een goed leven zowel voor de cliënt als de medewerker.

Cliëntvertegenwoordigers vertegenwoordigen onze cliënten in de Cliëntenraad en clusteroverleggen. De leden van deze groepen zijn verwanten die net als de cliënten zelf zowel op centraal als lokaal niveau praten en adviseren over diverse onderwerpen. Hieronder kun je zien hoe de medezeggenschap van cliënten en verwanten bij S&L Zorg er in een figuur uit ziet.

Boom Lambertijnenhof
senl_infographic_samenpraten

Typ hier uw zoekopdracht

X