De raad van toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen S&L Zorg. Zo waarborgen zij onder andere de goede zorg. Daarnaast is de raad een klankbord voor de bestuurder en zorgen zij ervoor dat er niet te veel geld wordt uitgegeven en dat het geld wordt besteed aan de juiste dingen. Het goedkeuren van strategische lange termijn doelen hoort ook bij de taken van de raad.

In ongeveer zeven vergaderingen per jaar probeert de raad die taken zo goed mogelijk voor te bereiden en uit te voeren. Naast die vergaderingen is er regelmatig overleg met de ondernemingsraad en cliëntenraad en houden de leden zich op de hoogte van de zaken waarvoor zij in het bijzonder verantwoordelijk zijn. Andere activiteiten van de leden zijn bijvoorbeeld bijeenkomsten in werkgroepen, locatiebezoek, nemen van initiatieven en mede zorgen voor het behoud van de goede naam van onze organisatie bij de zorgverzekeraar, gemeente en directe omgeving.

Leden voor de raad van toezicht worden altijd van buitenaf binnengehaald. Vaak vanwege hun expertise, ervaring, netwerk of maatschappelijke positie. Een lid wordt voor een periode van maximaal vier jaar benoemd en kan, inclusief herbenoeming, maximaal acht jaar zitting hebben.

De raad van toezicht bestaat uit Lucas Middelhoff, Jack van Ham, Nicole Michon-van Tuel, Frank Claessens en Wilma Bijsterbosch. Meer weten? Lees het artikel over de raad van toezicht.

Downloads
Binnen de raad van toezicht zijn enkele belangrijke documenten vastgesteld. Op deze pagina kunt u de documenten downloaden.

Typ hier uw zoekopdracht

X