Volg ons
Search
Close this search box.

Raad van toezicht

S&L Zorg is een stichting en wordt geleid door een bestuurder, ondersteund door het managementteam en zo’n 650 medewerkers en 200 vrijwilligers. De cliëntenraad en ondernemingsraad denken mee over het beleid van de organisatie. Het is belangrijk dat steeds in de gaten wordt gehouden dat we (blijven) doen waarvoor we opgericht zijn. Dat doet de raad van toezicht. Waarborgen van goede zorg en een goed functionerende directeur/bestuurder, meedenken en klankbord voor de bestuurder zijn, zorgen dat er niet teveel geld wordt uitgegeven en het geld wordt besteed aan de juiste dingen, en het goedkeuren van strategische lange termijn doelen. Dat is wat de raad van toezicht van S&L Zorg met name doet.

Overleg en bezoeken

In ongeveer zeven vergaderingen per jaar probeert de Raad van Toezicht van S&L Zorg die taken zo goed mogelijk voor te bereiden en uit te voeren. Naast die vergaderingen is er regelmatig overleg met de ondernemingsraad en cliëntenraad en houden de leden zich op de hoogte van de zaken waarvoor zij in het bijzonder verantwoordelijk zijn. Door bijeenkomsten in werkgroepen, locatiebezoek, nemen van initiatieven en mede zorgen voor het behoud van de goede naam van onze organisatie bij de zorgverzekeraar, gemeente en directe omgeving.

Hoe en voor hoelang worden de leden benoemd?

Leden voor de Raad van Toezicht van S&L Zorg worden altijd van buitenaf binnengehaald. Vaak vanwege hun expertise, ervaring, netwerk of maatschappelijke positie. Een lid wordt voor een periode van maximaal vier jaar benoemd en kan, inclusief herbenoemingen, maximaal acht jaar zitting hebben. Vorig jaar zijn vier leden vanwege hun zittingstermijn afgetreden en inmiddels zijn we weer op volle sterkte. Een mooi moment om deze, bijna, volledig nieuwe raad van toezicht eens voor te stellen.

Voorzitter Jack van Ham: “Ik zet graag mijn kennis, ervaring en enthousiasme in voor S&L Zorg!”

De huidige leden van de raad van toezicht:

LUCAS MIDDELHOFF, aandachtsgebied Kwaliteit & Innovatie: “Het is belangrijk dat mensen keuzes kunnen maken in dat wat zij zelf  belangrijk vinden en dat mensen zoveel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Bij S&L Zorg betekent dit dat we echt moeite moeten doen om iemand te kunnen en willen begrijpen.”

JACK VAN HAM, voorzitter raad van toezicht: “In mijn werk als directeur voor het Rode Kruis, en later ontwikkelingsorganisatie ICCO, heb ik gezien dat ik zelf ontzettend veel geluk heb gehad, omdat ik aan deze kant van de wereld ben geboren. Als (groot)vader van twee kinderen en drie kleinkinderen zet ik me tegenwoordig graag wat dichter bij huis in. Als werknemer en toezichthouder in de zorg heb ik ervaren dat er hier ook nog genoeg te doen is. Ik zet graag mijn kennis, ervaring en enthousiasme in voor S&L Zorg!”

NICOLE MICHON-VAN TUEL, aandachtsgebied Financiën: “Veel van mijn werk is in een omgeving waar vooral het winstoogmerk belangrijk is. Ik vind het heel fijn om daarnaast bewust betrokken te zijn bij, en iets te kunnen betekenen voor, een maatschappelijke onderneming in de zorg die midden in de samenleving staat, zoals S&L Zorg.”

FRANK CLAESSENS, aandachtsgebied HR & Vrijwilligers: “Een vrijwilliger is daar waar er behoefte is aan echt extra activiteiten en aandacht. Soms kunnen zij dat beetje meer geven om het leven van de cliënten nog meer te veraangenamen. Vrijwilligers en medewerkers zie ik in feite allebei als medewerkers die de doelen van S&L Zorg willen verwezenlijken. Ieder vanuit de eigen rol.”

WILMA BIJSTERBOSCH, aandachtsgebied Zorg & Ethiek: “De hele strategie van S&L Zorg is gericht op het zoeken naar het goede om te doen. We zijn hier voor de bewoners en we moeten recht doen aan hun belangrijke positie en hun rechten, wensen en belangen. Maar, de bewoners wonen hier niet voor niets. Dit betekent dat je steeds zorgvuldige afwegingen moet maken, rekening houdend met ieders kwetsbaarheid. Dat is waar ethiek zich vooral op richt. Het is mooi om daar als lid van de Raad van Toezicht van S&L Zorg aan bij te kunnen dragen.”

Ook leuk om te lezen!

Vorige
Volgende
Ga naar de inhoud