De dagbesteding bij TEACCH is gericht op cliënten met autisme of autistische kenmerken. De werkjes van de cliënten zijn gericht op rustig en gestructureerd werken, zonder afleiding. De cliënt krijgt een dagprogramma aangeboden waarbij inspanning en ontspanning op elkaar worden afgestemd.
Autisme, TEACCH, dagbesteding, S&L Zorg
Autisme dagbesteding

Verschillende activiteiten

TEACCH staat voor “Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children”. De cliënt krijgt verschillende werkzaamheden aangeboden. Dit kan zijn, ontwikkelingsgericht, arbeidsmatig, matchen of sorteren. Cliënten maken opdrachten van boven naar beneden en van links naar rechts. Deze werkzaamheden zijn aangegeven met een kleur of cijfer. De moeilijkheid van de opdrachten wordt aangepast op het niveau van de cliënt.

Cliënten kunnen hun werk doen aan een TEACCH-tafel. Deze tafel is aan beide kanten afgeschermd, zodat de cliënt in alle rust zit.

Naast de TEACCH-opdrachten wordt er regelmatig gewandeld of is er tijd voor een spel of creatieve activiteiten.

De zes stappen van de TEACCH methode

De TEACCH methode werkt met de volgende 6 stappen:

  1. Weten wat autisme is en het vertrouwd raken met een werkelijkheid die eigenlijk niet invoelbaar is;
  2. Het concreet en duidelijk vaststellen wat er aan mogelijkheden zichtbaar is;
  3. Het realiseren van aansluitende (dag)schema’s, ritmes, ordening/structuur;
  4. De begeleiders/vrijwilligers duidelijk maken wat ze aan kunnen treffen en hoe daar mee om te gaan;
  5. Het concreet structureren van afspraken, verantwoordelijkheden, praktische taken, (werk)schema’s en rollen;
  6. Het gebruikmaken van de bijzondere interesses van de cliënten zelf.

Typ hier uw zoekopdracht

X