Volg ons
Search
Close this search box.

Nog betere woningen bij S&L Zorg

In de Echt van maart 2019 gaven we al een inkijkje in de visie op vastgoed van S&L Zorg. Nu, anderhalf jaar later, zijn we benieuwd hoe het ervoor staat. Zijn er al concrete plannen en wat is er al gerealiseerd? We spreken erover met Wil Cornielje, manager bedrijfsvoering, en Peter van Helmond, manager servicebedrijf.

Andere behoeften

Wil: “De afgelopen tijd is de eerste focus gelegd op de buitenlocaties van S&L Zorg. De buitenlocaties zijn namelijk in afloop van huur of, als we ze in eigendom hebben, aan vernieuwbouw toe. We hebben onszelf de vraag gesteld of we onze huidige gebouwen dermate kunnen aanpassen dat ze aan de eisen van deze tijd voldoen. Het antwoord daarop was nee. Dat komt omdat onze huidige bouw, van jaren geleden, gericht is op groepswonen maar met relatief kleine kamers. De buitenlocaties hebben grote gemeenschappelijke ruimtes met kleinere slaapkamers, net zoals je in een gezin hebt. De bewoners van nu hebben behoefte aan meer studio-achtige omgevingen met daarin een eigen badkamer. Ze zijn op zoek naar meer privacy, zodat ze zich bijvoorbeeld met familie en vrienden terug kunnen trekken in hun eigen studio.”

Peter: “De behoeften van onze bewoners van de buitenlocaties, voornamelijk bewoners met een licht verstandelijke beperking, zijn echt toegenomen en meer gericht op privacy. Maar, je weet niet wat over 20 jaar de wens is. Daarom willen we vooral generiek bouwen, een soort levensloopbestendige woningen, zodat bewoners ook oud kunnen worden binnen de groep waar zij altijd prettig hebben gewoond. Daarom zullen ook de grote gemeenschappelijke ruimten terugkomen in de nieuwe woningen bij S&L Zorg. Kortom; we willen het beste van twee werelden.” Wil: “Daarnaast hebben we ook gesteld dat we grotere woningen willen, qua omvang. Het liefst woningen van minimaal 30 bewoners of meer. Op die manier kunnen we onze bewoners meer bieden, zoals het beter organiseren van de zorg, maar ook meer faciliteiten.” Peter: “Daarnaast staat voorop dat alle nieuwe woningen huiselijk moeten aanvoelen. Ook al is het pand misschien groter, de woningen zelf dienen warm en persoonlijk te zijn.”

“De Bewonersraad is in het voortraject actief betrokken geweest.”

Quickscan

Wil: “Momenteel zijn we druk bezig rondom de Triasdijk. Het plan is om de huidige woningen te vervangen en er nieuwe woningen neer te zetten. Naast de Triasdijk zijn er natuurlijk nog andere buitenlocaties. Op deze locaties is het helaas niet mogelijk om te vernieuwbouwen. Daarom zijn we voor deze woningen op zoek naar nieuwe locaties. Deze locaties moeten echter aan veel eisen voldoen. Als input voor het programma van eisen hebben we onder andere een enquête gehouden onder de verwanten. Hierin werden bijvoorbeeld vragen gesteld over de woonvorm, de omgeving en de faciliteiten. Op basis van deze input hebben we een quickscan gemaakt. Hiermee kunnen we heel snel bepaalde locaties beoordelen die op ons pad komen. Zodra een locatie voldoet aan deze quickscan, gaan we pas verder kijken.”

Eerste verkennende tekeningen

Zodra een locatie geschikt blijkt en S&L Zorg mag gaan bouwen, dienen de tekeningen voor de woningen klaar te liggen. De indeling hiervan bepalen Wil en Peter niet zelf. Ze laten zich adviseren door verschillende experts en betrokkenen, waaronder ook de Bewonersraad. Wil: “De Bewonersraad is in het voortraject actief betrokken geweest. We hebben hen gevraagd om, op basis van vooraf bepaalde afmetingen, hun ideale woning in te delen.” Peter: “Daar kwamen hele mooie inzichten uit, die we mee hebben genomen in ons programma van eisen. Op basis van hun input worden bijvoorbeeld nu ook de eerste verkennende tekeningen gemaakt voor de
Triasdijk. Deze hopen we in het najaar te presenteren aan alle betrokkenen.”

Het vernieuwbouwen van de Triasdijk heeft nogal wat voeten in de aarde. Wil: “Dit komt voornamelijk omdat er voor de bewoners een tijdelijke woonvorm gerealiseerd moet worden. Het plan is om deze woonvorm op het terrein van Sterrebos neer te zetten. Hierover zijn we dan bijvoorbeeld weer in gesprek met omwonenden. Je wilt natuurlijk niet dat zij overlast krijgen van dit tijdelijke gebouw. Het vergt zodoende veel afstemming tussen veel betrokkenen.” Peter: “Gelukkig is het voor de andere buitenlocaties waarschijnlijk makkelijker, daar hebben we zoals het er nu naar uitziet geen tijdelijke woonvorm nodig, omdat we op zoek gaan naar een nieuwe locatie om te bouwen en we tussentijds op de huidige locatie kunnen blijven.”

Peter: “Vooralsnog hebben we dus eerst de volle focus op de buitenlocaties. Over een jaar of vijf hopen we klaar te zijn met de buitenlocaties en wellicht al een doorkijkje te hebben naar de renovatie van Lambertijnenhof. Voorlopig zijn we in ieder geval nog niet klaar met het vastgoed!”

Ook leuk om te lezen!

Vorige
Volgende
Ga naar de inhoud