Volg ons
Search
Close this search box.

Leren, ontwikkelen en eigen regie

Hoe wordt er binnen S&L Zorg naar leren en ontwikkelen gekeken? We doen al jaren ontzettend veel aan het opleiden en ontwikkelen van onze medewerkers. Deskundige medewerkers dragen immers bij aan goede zorg voor onze cliënten. Aan de hand van een visie, een nieuw opleidingssysteem, en vooral ook het gebruiken van de kennis die we in huis hebben hopen we dit alleen nog maar meer uit te breiden en beter te maken. Marieke Schrauwen vertelt over haar functie als opleidingsadviseur. “Je kiest zelf wat je nog meer wilt leren.”

Onze visie op leren

Binnen de organisatie is een visie op leren ontwikkeld. Hoe kijken we nu naar leren en ontwikkelen? En wat gaan we daarmee doen?

Zoveel mogelijk regie bij
de medewerker zelf.
Centraal staat daarbij de vraag;
wat, hoe en wanneer leer je?

Leren terug naar het
dagelijkse werk brengen.
Je moet er wat aan hebben in
de praktijk, het liefst meteen.

Kwaliteiten van
anderen inzetten.
Veel expertise hebben
we al in huis!

Extra aandacht

Om de medewerker centraal te kunnen stellen, leren op de werkplek toe te passen en onze eigen kwaliteiten optimaal in te zetten hebben we voor verschillende onderdelen extra aandacht:

Rol van de leidinggevende: Hoe kan een leidinggevende zijn medewerkers faciliteren en ondersteunen bij leren en ontwikkelen?
Een (leer)coach voor extra ondersteuning aan teams: Soms is het fijn als een collega meedenkt en kijkt hoe het (nog) beter kan in een team.
Ons nieuwe opleidingssysteem LearnLinq: Medewerkers beheren zelf de voortgang van de (verplichte) bij- en nascholing. Het systeem ontzorgt op administratief gebied en is een platform voor kennisdeling.
Collega’s leren van jou en jij van hen: Je kunt van elkaar zoveel leren. Hoe mooi is het om eens bij een ander team mee te kunnen kijken of van rolmodellen te leren door af te kijken?
Experts met passie voor een bepaald thema: We hebben veel kennis en kunde in huis. Laten we deze beter benutten. Deze vakinhoudelijke experts delen hun kennis en vaardigheid met de organisatie door het geven van scholingen of advies aan teams. Experts zijn niet alleen behandelaars, maar bijvoorbeeld ook cliëntbegeleiders die graag hun specifieke expertise willen delen.
Transvorm Loopbaan Portal: Dit portaal bevat materiaal om bijvoorbeeld kwaliteiten te ontdekken bij medewerkers of werkplezier te meten. In de toekomst wordt dit actiever ingezet.

Scholingen en trainingen

Scholingen zijn er in allerlei vormen. We maken ze zelf intern of huren expertise of trainingen in. Zo ontstaat er een mooie mix van wat we nodig hebben om onze medewerkers goed op te leiden.

“We hebben intern veel expertise in huis. Allemaal vakmensen met veel kennis van zaken, maar meestal zonder didactische opleiding. Daarom blijven we continu in gesprek met elkaar. Wat je doet is kennis overbrengen en we moeten ervoor waken dat we te veel op de inhoud zitten. Je wil dat een medewerker na een training naar huis gaat en denkt; ‘ja, hier kan ik morgen wat mee”, vertelt Marieke. “Daarom bieden we onze trainers ondersteuning, zodat we samen de best mogelijke scholing voor medewerkers kunnen ontwikkelen. Het is bijvoorbeeld heel waardevol om al bij de vormgeving van een scholing stil te staan bij de fases in een leerproces. Wat doe je voorafgaand en na afloop om ervoor te zorgen dat het geleerde niet verwatert, maar in het dagelijkse werk effect heeft. Ik stel bijvoorbeeld ook altijd de vraag: heeft een medewerker deze informatie nu echt nodig om zijn werk goed te kunnen doen? Maar ook hoe sluiten we aan bij leerstijlen en maken we slim gebruik van moderne technologie. Denk aan een digitale quiz, filmpjes of e-learnings.”

Door steeds kritisch met elkaar naar de vormgeving en uitvoering van scholingen te kijken, krijgen we zowel op inhoudelijk niveau als op didactisch niveau sterke trainingen. Marieke: “Ik word er blij van als een interne trainer mij vraagt mee te kijken, een teamleider advies vraagt over de inrichting van nieuwe scholingen of collega’s mij vragen mee te denken over een vervolgopleiding. Zo help je medewerkers echt met hun ontwikkeling, stapje voor stapje.”

S&L Zorg koopt ook scholing in, zoals bijvoorbeeld de leergang omgaan met Moeilijk verstaanbaar gedrag van Amarant, de LACCS-methode of de training van Peter Kanters: ‘Op zoek naar de juiste dans’, voor de doelgroep met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast kopen we e-learnings in rondom medicijngebruik of BHV en trainingen op het gebied van bijvoorbeeld motiverende en oplossingsgerichte gespreksvoering.

Onze eigen orthopedagogen geven ook trainingen, bijvoorbeeld over autisme en dementie en  zorgconsulenten over seksualiteit en palliatieve zorg. Maar ook onze logopedisten en fysiotherapeuten geven trainingen over specifieke thema’s uit de praktijk. Het gaat hierbij naast een basisscholing vaak ook om cliëntgerichte verdiepingsscholingen, op aanvraag van het team zelf.

Leerlingen/stagiaires

Binnen S&L Zorg zorgen senior praktijkbegeleider Henny der Kinderen en praktijkopleider Jessica Tak ervoor dat er ieder jaar weer stagiaires en leerlingen bij ons werken. Zij zorgen dat ze een plek krijgen, maar zijn er ook gedurende het stage-/leertraject. Leerlingen en stagiaires zijn belangrijk voor S&L Zorg:

  • Veel stagiaires en leerlingen worden later medewerkers van S&L Zorg.
  • Zij brengen leren en ontwikkelen in de praktijk. Medewerkers gaan zelf weer opnieuw nadenken over zaken die zij al jaren doen, door vragen van stagiaires.

In 2019 krijgen we nog meer nieuwe stagiaires en leerlingen bij S&L Zorg. Zo start er eind januari weer een nieuwe groep BBL-leerlingen, komt er een zij-instroom traject en komen er gedurende het hele schooljaar steeds nieuwe stagiaires bij.

Beste leerbedrijf 2018

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven SBB heeft
S&L Zorg uitgeroepen tot beste leerbedrijf 2018 van Noord-Brabant, in de sector Zorg, Welzijn en Sport. Een prachtige waardering en aanmoediging om door te blijven gaan met al het moois dat we op het gebied van leren en ontwikkelen doen.

Marieke Schrauwen

Opleidingsadviseur

Marieke Schrauwen is sinds mei van dit jaar opleidingsadviseur bij S&L Zorg: “Ik heb een didactische achtergrond en hiervoor heb ik al verschillende werkervaringen op het gebied van leren en ontwikkelen opgedaan. Ik heb bij een trainingsbureau gewerkt, in het mbo-onderwijs opleidingen ontwikkeld, en binnen een eigen bedrijf de brug tussen werk en leren voor organisaties geprobeerd te maken. Deze ervaringen kan ik allemaal inzetten in mijn nieuwe rol. Het mooie aan deze functie is dat het een beetje van alles heeft.”

LearnLinq

In ons opleidingssysteem LearnLinq bundelen we alle kennis rondom scholing en leren. We kunnen eenvoudig lesmaterialen samenbrengen en centraliseren. Een ander groot voordeel is dat het administratieve proces veel makkelijker werkt. Waar we voorheen met lijstjes en mails werkten om trainingen in te plannen gaat dat nu snel en makkelijk in LearnLinq, en de medewerker kan het nog zelf doen ook.

Je ziet via je persoonlijke leermap wat je nog aan bij- en nascholing moet doen. Per medewerker verschilt dit, afhankelijk van functie en werkplek. Een medewerker wordt herinnerd aan bijvoorbeeld een herhalingstraining BHV of ziet dat de jaarlijkse diabetesscholing nog ingepland moet worden. In LearnLinq vind je ook veel niet-verplichte trainingen: je kiest zelf wat je nog meer wilt leren (dit wel altijd in overleg met je leidinggevende). Zo krijgt de medewerker veel meer regie over zijn of haar ontwikkelingspad. En leren wordt steeds digitaler. Verschillende e-learningmodules zitten al in LearnLinq en dat gaan we de komende tijd alleen nog maar verder uitbreiden.

 “Je kiest zelf wat je nog meer wilt leren.”

Ook leuk om te lezen!

Vorige
Volgende
Ga naar de inhoud