Volg ons
Search
Close this search box.

Inspectie presenteert onderzoek waarom het bij ons zo goed gaat

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) publiceerde in december 2023 een rapport naar aanleiding van een heel bijzonder onderzoek. Ze onderzocht juist niet wat er verkeerd gaat in de zorg, maar bekeek drie organisaties in Nederland - waaronder S&L Zorg - waar complexe zorg juist wel heel goed gaat. We spreken met Nadine van Loon en Rianne Ketelaars, de teamleiders van de woningen waar het onderzoek heeft plaatsgevonden.

Onderzoek door Erasmus Universiteit

De inspectie schijnt in heel Nederland te zien dat het erg lastig is om goede zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag te leveren. Daarom heeft ze Erasmus Universiteit gevraagd onderzoek te doen bij drie organisaties waar het wel goed lukt. Eén daarvan was S&L Zorg. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van drie methoden: observeren op de groepen 234 c-d en 185 c-d, bijwonen van driehoeksoverleg/zorgoverleg en heel veel gesprekken. “Het is heel leuk om het goede van je werk te laten zien, iedereen was heel trots en ikzelf zeker ook. We wisten natuurlijk dat we een goede beoordeling hadden bij het laatste inspectiebezoek, maar zo’n vraag is dan toch onverwacht”, vertelt Rianne. “Het is leuk dat het harde werk van alle betrokkenen gezien en beloond wordt. We hebben heel wat stappen gezet de afgelopen jaren.”

IGJ was vroeger niet altijd enthousiast

Dat er stappen gezet zijn, kun je wel zeggen. In 2016 kwam de IGJ nog met behoorlijk wat kritiek. Nadine: “Toen waren we wel ontdaan hoor, want ook toen werkten we met hart en ziel. Maar, daarna hebben we toch een enorme omslag gemaakt. Vroeger moest je gewoon werken zoals het hoorde en je mocht ook niet altijd klagen. Je weet toch dat je met deze doelgroep werkt? Als je dat vergelijkt met hoe we nu werken is het een wereld van verschil. Daarom zijn we ook extra trots!” Rianne vervolgt: “Belangrijk is dat je jezelf mag zijn en we dichtbij elkaar staan. Het is niet altijd makkelijk, maar onze medewerkers staan er wel en voor elkaar. Steeds weer.”

Vijf patronen

De onderzoekers zagen bij de drie organisaties vijf dezelfde patronen die bijdragen aan goede zorg: houvast, ik ben er voor jou, gezien en gehoord worden, ieder in zijn waarde laten en de lat hoog leggen. “Als medewerker moet je vooral anders denken en anders doen. Doordat we onze bewoners steeds beter leren kennen, kunnen we inschatten wat wel en niet kan. Daar voorkom je veel mee, bijvoorbeeld escalaties”, vertelt Nadine.

Droste effect

De onderzoekers vergelijken de reden van het succes met het Droste effect. Dat ken je misschien wel, een foto met daarin een verkleinde versie van zichzelf. Voor de verkleinde afbeelding geldt weer hetzelfde, enzovoorts. De onderzoekers zagen dat wat door begeleiders in de praktijk wordt gebracht, ze zelf ervaren vanuit gedragsdeskundigen en leidinggevenden. Het management en bestuur ondersteunen de gedragsdeskundigen en leidinggevenden daarin en de raad van toezicht steunt hen weer. “Mooi dat wat ze gezien hebben, vergeleken is met dat Droste effect. Het is ontwapenend herkenbaar. Je ziet het elke dag weer. Het is echt de consistente samenwerking die werkt. Bewoners, verwanten, begeleiders, behandelaars en leiding”, licht Rianne toe. “Ook de samenwerking binnen de cliëntgroep tussen de medewerkers is heel nauw. Rianne en ik spreken elkaar ook wekelijks”, zegt Nadine. “En als het nodig is neem jij morgen mijn werk waar”, vult Rianne aan. “Er is onderling vertrouwen tussen alle mensen betrokken bij de zorg en we staan voor hetzelfde. En natuurlijk gaat het niet altijd goed, maar we lossen het dan wel samen op”, legt Rianne uit.

Succesfactoren

De onderzoekers van Erasmus zagen ook een aantal succesfactoren bij S&L Zorg. Onder andere dat S&L Zorg heel consistent is. Visie, waarden en methoden; alles sluit op elkaar aan. Maar ook de grote mate van veerkracht en dat de mensen en de organisatie voortdurend leren. “Vanaf het eerste uur dat we samenwerken, hebben we het echt behandeld als specialisatie. Leren is daarbij essentieel. Tegenwoordig verzorgen onze eigen medewerkers de opleiding, ook buiten onze cliëntgroep”, vertelt Rianne. Nadine vult aan: “Zelf verzorgen we de train de trainer scholing van de methode ervaringsordening samen met onze gedragsdeskundigen. Deze methode hebben we in de loop der tijd geleerd in te zetten, het werkt voor ons heel goed. Je kunt het inzetten voor de bewoner, maar ook voor jezelf.” En trouwens, weet je welke succesfactor de onderzoekers gemist hebben? Humor!” En lachend sluiten Nadine en Rianne het gesprek daarmee af.

Vera Hersbach over het rapport

Natuurlijk hebben we onze bestuurder Vera Hersbach gevraagd wat ze van dit nieuws vindt: “We zijn allemaal super trots! Dit onderzoek is een groot compliment aan onze medewerkers en vrijwilligers, verwanten en bewoners. We zijn normaal redelijk bescheiden, zien vooral de dingen die nog beter kunnen. Nu mogen we even stil staan bij wat we heel erg goed doen. We zijn een voorbeeld voor anderen als het om deze specifieke zorg gaat, en ongetwijfeld geldt dat ook voor al onze andere zorg.”

Wil je meer weten over het onderzoek of het hele onderzoek lezen? Klik dan hier.

Ook leuk om te lezen!

Vorige
Volgende
Ga naar de inhoud