Volg ons
Search
Close this search box.

Inspectie presenteert onderzoek waarom het bij ons zo goed gaat

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd publiceerde deze week een rapport naar aanleiding van een heel bijzonder onderzoek. Ze onderzocht juist niet wat er verkeerd gaat in de zorg, maar bekeek drie organisaties in Nederland waar complexe zorg juist wel heel goed gaat. Bij deze organisaties, waaronder S&L Zorg, deed Erasmus Universiteit in opdracht van de inspectie uitgebreid onderzoek en achterhaalde vaste patronen die daar aanwezig waren.

Onderzoek door Erasmus Universiteit

De inspectie schijnt in heel Nederland te zien dat het erg lastig is om goede zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag te leveren. Daarom heeft ze Erasmus Universiteit gevraagd onderzoek te doen bij drie organisaties waar het wel goed lukt. Eén daarvan was S&L Zorg.

Onderzoeksmethode:

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van drie methoden:

 1. Observeren op de groepen 234 c-d en 185 c-d.
 2. Bijwonen van driehoeksoverleg en zorgoverleg.
 3. Heel veel gesprekken.

De onderzoekers hebben niet gekeken of onze zorg goed is (dat had de inspectie namelijk al gedaan), maar waarom onze zorg goed is.

Vijf patronen:

De onderzoekers zagen bij de drie organisaties vijf dezelfde patronen die bijdragen aan goede zorg:

 1. Houvast. Bewoners krijgen veel houvast. Bijvoorbeeld in taken en doelen, rustmomenten, vaste gezichten, gestructureerde dagprogramma’s en themaweken. Maar ook medewerkers hebben veel houvast, zoals met structuur en duidelijkheid, een stabiel kernteam, signaleringsplan dat duidelijkheid geeft en de extra’s in het programma. De methode waarmee gewerkt wordt is ervaringsordening (ook wel meer mens) en is overal terug te zien.
 2. Ik ben er voor jou. De onderzoekers gaven aan dat er veel nabijheid is voor bewoners, medewerkers en vanuit de organisatie. Er worden veel complimenten gegeven, er is veel persoonlijke aandacht en er zijn korte lijnen. Bij S&L Zorg weet je waar je het voor doet. Goede zorg voor bewoners gaat hand in hand met goede zorg voor elkaar als medewerkers. Je mag leren, je mag vallen, je mag kwetsbaar zijn. De familie is betrokken en we leren van elkaar.
 3. Gezien en gehoord worden. ‘Gezien én gehoord worden’ gaat over actief luisteren en over elkaar erkennen, en over het serieus nemen van de inbreng van collega’s. Iedereen mag zich uiten in een uitnodigende omgeving en elke unieke invalshoek wordt gehoord. Vervolgens blijft het niet alleen bij ‘ik hoor wat je zegt’, maar wordt er ook iets mee gedáán.
 4. Ieder in zijn waarde laten. Oprechte aandacht voor elkaars behoeften en aandacht voor de eigenheid van bewoners en collega’s kan er alleen maar zijn wanneer ‘iedereen in zijn waarde’ gelaten wordt. Waar sprake is van goede zorg voor bewoners wordt respectvol met elkaar omgegaan en bestaat geen geroddel. Ieders bijdrage wordt serieus genomen.
 5. De lat hoog leggen. Overleggen gaan voor het merendeel echt over de bewoners en veel minder over onderwerpen uit de organisatie. Er wordt gewerkt met concrete doelen en er worden nieuwe doelen gesteld. De lat ligt altijd hoog. Er zijn veel formele en informele feedbackmomenten. S&L Zorg is een lerende organisatie.

Succesfactoren:

De onderzoekers van Erasmus zagen ook een aantal succesfactoren bij S&L Zorg.

 • De onderzoekers viel het op dat S&L Zorg heel consistent is. Visie, waarden en methoden; alles sluit op elkaar aan.
 • De mensen in de organisatie zijn gericht op wat kan en zoeken steeds naar mogelijkheden.
 • Iedereen wordt in zijn waarde gelaten.
 • Er is een grote mate van veerkracht.
 • Het is huiselijk en groen.
 • De mensen en de organisatie leren voortdurend.

ASVZ, Alliade en S&L Zorg

Naast S&L Zorg werden er nog twee organisaties in de verstandelijk gehandicaptenzorg betrokken, namelijk ASVZ (zuidwest Nederland) en Alliade (Friesland). De organisaties bieden alle drie gespecialiseerde zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Qua omvang is S&L Zorg absoluut de kleinste organisatie in het onderzoek. ASVZ en Alliade zijn beide met meer dan 5.000 duizend medewerkers, vele malen groter. Toch maakte die omvang geen verschil in de patronen die Erasmus ontdekte die leiden tot goede zorg.

Rapport

Het onderzoeksrapport zal gebruikt worden binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg, door VGN, ministerie en inspectie om landelijk de zorg verder te verbeteren. Het volledige onderzoeksrapport kun je bekijken door hier te klikken. 

Vera Hersbach over het rapport

Natuurlijk hebben we onze bestuurder Vera Hersbach gevraagd wat ze van dit nieuws vindt: “We zijn allemaal super trots! Dit onderzoek is een groot compliment aan onze medewerkers en vrijwilligers, verwanten en bewoners. We zijn normaal redelijk bescheiden, zien vooral de dingen die nog beter kunnen. Nu mogen we even stil staan bij wat we heel erg goed doen. We zijn een voorbeeld voor anderen als het om deze specifieke zorg gaat, en ongetwijfeld geldt dat ook voor al onze andere zorg.”

Artikel Markant

In het tijdschrift Markant van de VGN is hierover een uitgebreid artikel opgenomen. Op pagina 12 t/m 14 is te lezen wat volgens drie van onze medewerkers de werkbare factoren zijn waardoor het de begeleiders bij S&L Zorg lukt om goede zorg te bieden aan mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Je leest het magazine hier.

Het laatste nieuws

Ga naar de inhoud