Volg ons
Search
Close this search box.

De strategie voor S&L Zorg: de totstandkoming van het strategisch beleidsplan

Natuurlijk maken we plannen bij S&L Zorg. Meestal kijken we dan één jaar vooruit. Maar soms maken we ook een plan dat veel verder vooruit kijkt. Dat noemen we het strategisch beleidsplan. Het jaar 2021 is het laatste jaar van de huidige beleidscyclus die startte in 2018. Daarom is het tijd voor een nieuw plan. Een plan dat de doelen zal beschrijven voor het jaar 2022 tot en met 2025. Samen met René van Donschot, manager KICK (klant, innovatie, communicatie en kwaliteit), blikken we terug op de afgelopen vier jaar en krijgen we alvast een doorkijkje naar de komende vier jaar.

Veel werk verzet

Allereerst ben ik benieuwd hoe René terugkijkt op de afgelopen vier jaar, hebben we onze doelstellingen behaald en wat heeft het ons opgebracht? René: “We hebben gelukkig veel doelen gehaald. Je schrijft een plan voor een behoorlijk lange termijn en dan is het natuurlijk altijd de vraag of je veel van je doelen gaat halen. Maar dat kunnen we gelukkig wel concluderen, ondanks corona. Corona is best wel een ding geweest en we hadden daarom best wel een goed excuus om bepaalde zaken niet te hoeven doen. Het bijzondere was dat we dus weinig hebben laten schieten.”

“De afgelopen jaren heeft S&L Zorg voornamelijk veel geïnvesteerd in behandeling, dagbesteding, wonen en vrije tijd. René: “Voornamelijk binnen de afdeling behandeling is er veel werk verzet, onder andere door het toevoegen van specialismen. We hebben daar serieuze aanpassingen gedaan. Maar ook op andere gebieden zoals bijvoorbeeld de renovatie van het zwembad van Lambertijnenhof en het oprichten van de stichting Vrienden van S&L Zorg. Dat zijn forse stappen voor onze organisatie.”

“Voordat we dit plan gaan schrijven, hebben we eerst geluisterd.”

Rode draad

Zoals de meesten inmiddels wel weten is er de afgelopen vier jaar veel aandacht geweest voor positieve gezondheid. Dit thema loopt dan ook als rode draad  door het huidige strategisch beleidsplan. Bij positieve gezondheid ligt het accent niet op de beperking, maar juist op de mensen zelf en wat zij belangrijk vinden in het leven. De afgelopen jaren is dit begrip steeds meer gaan leven binnen de organisatie. “Allereerst hebben we het begrip positieve gezondheid geïntroduceerd en uitgelegd, voornamelijk door erover te vertellen. Een voorbeeld is het symposium waarbij Machteld Huber, grondlegger van positieve gezondheid, een lezing heeft gegeven. Ook voorafgaand aan jaargesprekken wordt nu gevraagd om het spinnenweb van positieve gezondheid in te vullen. Tevens heet het ‘Zorgplan gesprek’ voor bewoners en deelnemers nu het ‘Goed Leven gesprek’. Een veel bredere benadering die beter bij ons past”, vertelt René.

Tikkie hoger

Het strategisch beleidsplan wordt uiteindelijk geschreven met één doel, namelijk tevreden bewoners en deelnemers en trotse medewerkers en vrijwilligers. Is dit doel behaald? “Dat is altijd lastig om te zeggen. Tevredenheid hangt van heel veel factoren af, want een bewoner kan om heel veel redenen tevreden zijn. Een voorbeeld is de renovatie van het zwembad. Dit ziet er veel mooier uit en daardoor kan de tevredenheid over het zwemmen stijgen. Maar, daardoor gaat de totale tevredenheid niet opeens enorm omhoog. We doen kleine dingen, waarvan we hopen dat het uiteindelijk leidt tot meer tevredenheid. Maar, ondanks het coronavirus zijn de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek gelukkig goed. De tevredenheid blijft stabiel en is zelfs een tikkie hoger. Dat vind ik wel mooi om te zien. Dus ik durf wel te zeggen dat het werk dat verzet is op basis van het strategisch beleidsplan er ongetwijfeld aan heeft bijgedragen”, vertelt René trots.

Innovatieplatform

Eén van de plannen uit het huidige strategisch beleidsplan is het oprichten van een innovatieplatform. Als manager van de afdeling KICK was René nauw  betrokken bij de totstandkoming van het platform. “Ik vind het heel tof dat we innovatie onderdeel hebben gemaakt van onze organisatie. We denken er nu veel meer over na en vinden het niet meer gek om naar iets nieuws te kijken of iets uit te proberen. Zo hebben we de afgelopen tijd de snoezeltent geïntroduceerd. Een hele concrete verbetering waar de bewoners erg van genieten. Maar ook het zwemmen met dolfijnen, door middel van virtual reality, of het gevaccineerd worden met een virtual reality bril op zijn mede mogelijk gemaakt door het innovatieplatform.”

Luisteren

Inmiddels zitten we alweer op de helft van 2021 en is het tijd om na te denken over het volgende strategisch beleidsplan. René: “Voordat we dit plan gaan schrijven, hebben we eerst geluisterd. We deden dit in verschillende sessies. Medewerkers, verwanten, vrijwilligers en bewoners. Iedereen werd betrokken. Ook spreken we de ondernemingsraad, bewonersraad en cliëntenraad, maar ook externe partijen, zoals leveranciers. Ook zij zijn belangrijk voor ons. We spraken in totaal met meer dan 100 mensen. Met deze input zal de bestuurder, samen met het managementteam, de richting en de doelen voor de komende vier jaar vast gaan stellen.”

“Ik vind het heel tof dat we innovatie onderdeel hebben gemaakt van onze organisatie.”

Finetunen

Hoewel het plan nog niet klaar is, kan René ons alvast een doorkijkje geven. “De komende vier jaar zullen we de verdieping moeten opzoeken. We varen  momenteel een stabiele koers, daar willen we niet opeens van afwijken. Het is dus voornamelijk een kwestie van finetunen. Zo zal er meer aandacht zijn voor eigenaarschap, zorgen dat je jezelf verantwoordelijk voelt voor de dingen waar je ook verantwoordelijk voor bent. Maar ook positieve gezondheid en  partnerschap (dat we het samen moeten doen, red.) zullen de komende vier jaar centraal staan. Nog genoeg te doen dus!”, sluit René af.

Inmiddels is het strategisch beleidsplan geschreven. Klik hier om het strategisch beleidsplan te lezen.

Ook leuk om te lezen!

Vorige
Volgende
Ga naar de inhoud