Volg ons
Search
Close this search box.

Aandacht is het kernwoord

Het ziekteverzuim in de zorgsector is hoog, de cijfers liegen er niet om. Landelijk ligt het ziekteverzuim binnen de zorg op 5,7%. Ook bij S&L Zorg hebben we te maken met een hoog ziekteverzuim. Gelukkig is er vanuit de organisatie steeds meer aandacht en focus op het voorkomen van verzuim. Om hier meer over te weten te komen spreken we met Moniek Roovers, casemanager verzuim bij S&L Zorg.

Brede functie

Allereerst zijn we benieuwd naar de functie van Moniek, want wat doe je nu precies als je casemanager verzuim bent? Moniek vertelt: “Het is een hele brede functie, want alles wat met verzuim te maken heeft, daar houd ik mij mee bezig. Met name de preventie van verzuim vind ik belangrijk. De laatste tijd hebben we hierin ook veel slagen gemaakt. Zo heb ik onder andere, samen met teamleiders, gesprekken met medewerkers wanneer zij vier keer (of meer) per jaar ziek zijn. Medewerkers die frequent ziek zijn, lopen risico om langdurig uit te vallen. Het is daarom goed om hier aandacht aan te geven en dit voor te zijn. In zo’n gesprek spreken we onze zorgen uit, willen we weten wat er aan de hand is en op welke wijze wij kunnen ondersteunen bij de acties die de medewerker gaat ondernemen. Deze gesprekken zijn goed om te doen, omdat je eigenlijk altijd merkt dat het tot iets leidt waar de medewerker weer verder mee kan. Wel merk ik dat medewerkers vaak angstig zijn voor het gesprek, omdat ze denken dat ze op het matje worden geroepen. Maar dat is absoluut niet het geval en gelukkig merken de medewerkers tijdens het gesprek dan ook op dat wij ze echt alleen maar willen helpen.”

Hoe eerder je actie neemt, hoe beter

“Sinds kort zijn we ook overgeschakeld naar een andere Arbodienst (de Arbo Unie, red.) en bedrijfsarts. Waar we voorheen alleen een bedrijfsarts hadden, maken we nu ook gebruik van het hele pakket van de Arbodienst. Voor medewerkers is het grootste verschil dat iedereen op de vierde verzuimdag al gebeld wordt door de verzuimconsulent van de Arbo Unie. Dat is weer zo’n stukje aandacht. In dit gesprek wordt dieper ingegaan op de reden van het verzuim en worden er eventuele vervolgafspraken gemaakt. Hoe eerder je actie neemt bij verzuim, hoe beter”, aldus Moniek. Vanaf oktober wordt de medewerker overigens niet meer gebeld, maar wordt dit vervangen door een digitale vragenlijst.

Ongelukkige combinatie

Het hoge ziekteverzuim bij S&L Zorg heeft volgens Moniek te maken met verschillende factoren. Moniek: “Landelijk gezien is het ziekteverzuim in de zorgsector hoog, S&L Zorg is daar geen uitzondering in. Maar wat hierin wel het verschil maakt is dat de medewerkers bij S&L Zorg ouder worden, maar de bewoners natuurlijk ook. Dit zorgt voor een zwaardere verzorging. Die combinatie is soms behoorlijk ongelukkig voor een medewerker. Op dit moment is bij S&L Zorg 2/3 van de klachten fysiek. Dit is iets waar we ons veel zorgen over maken. Hierbij komt de hoge betrokkenheid van veel medewerkers, waardoor ze ondanks klachten toch blijven werken. Ook wordt niet altijd de oorzaak van de klachten aangepakt. Op de lange termijn leidt dit in veel gevallen tot verzuim. We hebben het dan bijvoorbeeld ook over oudere medewerkers die heel betrokken zijn, maar voor wie het werk gewoon te zwaar wordt. En dan zijn er ook niet zo heel veel smaken aan functies binnen onze organisatie. Mede daarom is vorig jaar een traject in het leven geroepen voor mensen die vragen hebben over hun loopbaan. De medewerker wordt door de loopbaanadviseur geholpen bij het verkennen van mogelijkheden voor ander werk, zodat de medewerker kan blijven werken tot aan de pensioengerechtigde leeftijd binnen S&L Zorg of soms zelfs daarbuiten.”

“Op dit moment is bij S&L Zorg 2/3 van de klachten fysiek. Dit is iets waar we ons veel zorgen over maken.”

Periodiek Medisch Onderzoek

Ook het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO), wat in het najaar van start zal gaan, wordt ingezet om het verzuim terug te dringen. Moniek: “Door deel te nemen aan het PMO krijg je inzicht in je huidige gezondheid, werkvermogen en leefstijl. Het doel van het PMO is dat medewerkers zich bewuster worden over hoe het met ze gaat. Wat gaat goed en wat gaat minder goed? Door hier inzicht in te geven kunnen medewerkers zelf de regie pakken en S&L Zorg helpt ze daar vervolgens bij.” Moniek hoopt dat veel medewerkers mee gaan doen met het PMO. “Ook al voel je jezelf niet ziek, het is raadzaam om mee te doen. Je komt door het PMO net even wat meer over jezelf te weten. Ook is het een mooie kans die je vanuit de organisatie krijgt en levert het altijd iets op. Het PMO is tevens anoniem. Het is dus niet zo dat je leidinggevende naderhand meekijkt en zegt ‘Hé Pietje, je BMI is te hoog, doe daar eens wat aan!’”, zegt Moniek lachend. “Bij het PMO draait het echt om de medewerkers. We verwachten dan ook dat zij zelf de eigen regie pakken en actie ondernemen als dat nodig is. Het gaat immers over je eigen gezondheid.”

“Gelukkig zien we al wel een afname in het langdurig verzuim. Alle acties van het afgelopen jaar hebben daaraan zeker bijgedragen. Daarnaast is aandacht, vanuit de leidinggevende, een belangrijk kernwoord in het voorkomen van verzuim. Ook positieve aandacht vanuit het team speelt hierin een belangrijke rol. Door korte lijntjes en het creëren van een vertrouwensband zal een medewerker zaken sneller bespreekbaar maken en wordt de drempel om na uitval weer terug te keren op het werk lager”, aldus Moniek.

Ook leuk om te lezen!

Vorige
Volgende
Ga naar de inhoud