Volg ons
Search
Close this search box.
Starkorijk

De geschiedenis van ‘Starkorijk’

D’n istorie van ‘Starkorijk’

Deze tekst is in het Roosendaals dialect geschreven. Onderaan de pagina tref je de Nederlandse tekst. 

Hoewel Tullepetaonestad al in 1989 werd verrijkt mee òòns mooie Sterrebos, waare er nog veule jaore nodig voordat òònze sterrekes deel konnen nemen aon. de leutstoet van Tullepetaone- stad. Het motto in 2012 was: Ziede Sterre? Omda wij ier elke dag veu- le sterre zien, was dit motto òòns natuurlijk op t lijf geschreeve. Zeulband ‘Van Gin Kaante’ heeft da jaor Sterrebos uitgenodigd om in een dubbeldekker mee te gaon in de leutstoet van Tullepetaone- stad. De ‘sterrekes’ van Sterrebos emme ‘ier volop van genoote en hiermee waar de toon gezet. Er was nog een extra jaorke nodig om een groep creatieve vrijwilligers te vormen waaruit ‘het party- team’ is ontstaan. In 2014 konden onze sterre wir mee met ‘kommt da zien, ’t is sirrekus. In een vrolijke trein mee veul kleurkes zaate de sterre van Sterrebos, met in de orkestbak… ge raoi ’t al… zeul- band ‘Van Gin Kaante! Sterrebos draaide ’t in 2014 al om en heeft dit jaar Van Gin Kaante zelf uitge- nodigd om saome deel te nemen aan de leutstoet.

Oòns partyteam heeft in de jaore daarna veule creaties ontworpen en gemaakt. Dit heeft òònze ster- rekes al veule maole de eerste en tweede prijs voor ‘grote groepen’ bezorgd. Inmiddels zijn de vaste kleurkes van òònze sterrekes blauw en groen, de kleuren van òònze organisatie S&L zorg, waor Sterrebos onder valt. Het partyteam zurregt voor iedere ster die mee wil in de leutstoet, voor een op maat gemaakt pak en een op het lijf geschreeve rol.

‘ier gaot een hoop denkwerk aan vooraf waardoor iedere rol uitvoerbaar is voor de sterre die meeloope of rije. In 2018, Das m’n stadje, zurreg- de Frank Roks voor òònze eigeste carnavalsmascotte: Starko. Een leutig Tullepetaons vriendje op maat gemaokt voor òòns eige durp Sterrebos, wat sindsdien bij òònze sterre bekend staot als Starkorijk.
Ieder jaor wordt mee 11-11 op òòns Starkorijk een eige drietal gekozen. Hierdoor heeft Starkorijk in de loop der jaore al veule priensen en priensessen, narretjes en sjampetters gekend. Verschillende zeulbandjes komme elk jaor Starkorijk van een vrolij- ke noot voorzien waardoor alles daanst in òòns stadje. Draai ’t mar om, want als òònze sterre die vrij- willigers nie aare, waar carnaval nooit zo groot gegroeid in Starko- rijk, un prachtig plekske in Tullepetaonestad waor meense mee un beperking éél gèère woone!

Wat een rijke geschiedenis

Hoewel Tullepetaonestad (de naam voor Roosendaal tijdens de carnavalsperiode) al in 1989 werd verrijkt met ons mooie Sterrebos, waren er nog veel jaren nodig voordat onze bewoners deel konden nemen aan de carnavalsoptocht van Tullepetaonestad. Het motto in 2012 was: Ziede Sterre? Omdat wij hier elke dag veel sterren zien, was dit motto ons natuurlijk op het lijf geschreven. Zeulband ‘Van Gin Kaante’ heeft dat jaar Sterrebos uitgenodigd om in een dubbeldekker mee te gaan in de optocht van Tullepetaonestad. De ‘sterrekes’ van Sterrebos hebben hier volop van genoten en hiermee was de toon gezet. Er was nog een extra jaartje nodig om een groep creatieve vrijwilligers te vormen waaruit ‘het partyteam’ is ontstaan. In 2014 konden onze sterren weer mee met ‘komt da zien, ’t is sirrekus. In een vrolijke trein met veel kleurtjes zaten de sterren van Sterrebos, met in de orkestbak… je raadt het al… zeulband ‘Van Gin Kaante! Sterrebos draaide het in 2014 al om en heeft dit jaar Van Gin Kaante zelf uitgenodigd om samen deel te nemen aan de optocht.

Ons partyteam heeft in de jaren daarna veel creaties ontworpen en gemaakt. Dit heeft onze bewoners al veel malen de eerste en tweede prijs voor ‘grote groepen’ bezorgd. Inmiddels zijn de vaste kleurtjes van onze sterrekes blauw en groen, de kleuren van onze organisatie S&L Zorg, waar Sterrebos onder valt. Het partyteam zorgt voor iedere ster die mee wil in de optocht, voor een op maat gemaakt pak en een op het lijf geschreven rol.

Hier gaat een hoop denkwerk aan vooraf waardoor iedere rol uitvoerbaar is voor de sterren die meelopen of rijden. In 2018, Das m’n stadje, zorgde Frank Roks voor onze eigen carnavalsmascotte: Starko. Een leuk Tullepetaons vriendje op maat gemaakt voor ons eigen dorp Sterrebos, wat sindsdien bij onze sterren bekend staat als Starkorijk.

Ieder jaar wordt met 11-11 op ons Starkorijk een eigen drietal gekozen. Hierdoor heeft Starkorijk in de loop der jaren al veel prinsen en prinsessen, narretjes en sjampetters (veldwachter) gekend. Verschillende bandjes komen elk jaar Starkorijk van een vrolijke noot voorzien waardoor alles danst in ons stadje. Draai het maar om, want als onze sterren die vrijwilligers niet hadden, was carnaval nooit zo groot gegroeid in Starkorijk, een prachtig plekje in Tullepetaonestad waar mensen met een beperking heel graag wonen!

Wat een rijke geschiedenis!

Het laatste nieuws

Ga naar de inhoud