Volg ons
Search
Close this search box.
wet zorg en dwang

S&L Zorg volgt bestuurlijke afspraken rondom Wet zorg en dwang

Soms is er speciale zorg nodig voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie, die ze niet zelf kunnen of willen accepteren. We noemen dat onvrijwillige zorg. In 2020 is er hiervoor een speciale wet gemaakt: de Wet zorg en dwang. Die wet is best ingewikkeld, en lastig om in de praktijk te gebruiken. Daarom hebben 18 organisaties bestuurlijke afspraken gemaakt om de wet makkelijker te maken. Zo komt er meer geld voor een onafhankelijk persoon die de cliënt helpt en wordt er vaker overlegd met de cliënt en zijn familie over de zorg.

De VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) is het hier niet mee eens. Zij vinden dat de wet te veel regels heeft, waardoor er te veel administratie nodig is. Daardoor kunnen zorgverleners minder goed voor hun cliënten zorgen. De VGN wil dat de wet fundamenteel wordt veranderd, met minder regels en meer aandacht voor maatwerk.

De afspraken tussen de minister en de andere organisaties gaan wel door. De VGN hoopt dat de minister naar hun zorgen wil luisteren en dat de wet in de toekomst wordt aangepast. S&L Zorg kiest ervoor de bestuurlijke afspraken nu al te volgen. Zoals de VGN stelt zijn ze niet ideaal, maar het is wel al een verbetering. S&L Zorg kiest ervoor niet te wachten, totdat de hele wet verbeterd is.

Hoe werkt het met de bestuurlijke afspraken bij S&L Zorg?

Werken volgens de bestuurlijke afspraken heeft als gevolg dat de termijnen van evaluaties van het originele stappenplan zijn losgelaten en dat de evaluatie van de onvrijwillige zorg gelijk gaat lopen met de cyclus van het goed leven plan. Dit houdt concreet in dat de evaluatie plaatsvindt tijdens het goed leven gesprek en na een half jaar in het voortgangsgesprek. Daar waar de bewoner of vertegenwoordiger niet akkoord gaat met de onvrijwillige zorg worden de evaluatietermijnen van het originele stappenplan gevolgd. Of als de zorgvraag van de bewoner dermate verandert, wordt de evaluatie eerder uitgevoerd en kunnen er afwijkende evaluatieperiodes afgesproken worden.

De bewoner/vertegenwoordiger heeft altijd het recht om een evaluatie aan te vragen en zelf adviezen in te brengen om de onvrijwillige zorg af te bouwen of te stoppen. De bewoner/vertegenwoordiger mag zich altijd laten ondersteunen/adviseren door de externe cliëntvertrouwenspersoon.

De niet bij de zorg betrokken deskundige wordt in overleg met de bewoner/vertegenwoordiger gekozen. En bij elke evaluatie is een niet bij de zorg betrokken deskundige betrokken. Dit is anders dan bij het originele stappenplan.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) vind je meer informatie over de Wet zorg en dwang en de nieuwe afspraken. Het standpunt van de VGN lees je op www.vgn.nl.

Het laatste nieuws

Ga naar de inhoud