Volg ons
Search
Close this search box.
slim incontinentiemateriaal

Project verbeteren continentiezorg

Binnen S&L Zorg maakt bijna 50% van de bewoners gebruik van continentiezorgmateriaal. Het materiaal moet meerdere keren per dag en/of nacht worden vervangen. Elke verwisseling heeft impact op de kwaliteit van leven van de bewoners. Daarnaast is het verwisselen tijdrovend en fysiek zwaar voor de begeleiding. Vaak vindt de verschoning niet plaats omdat het materiaal verzadigd is, maar omdat het qua planning zo uitkomt. Hierdoor worden bewoners soms onnodig verschoond of dragen ze langere tijd verzadigd materiaal. Dit vergroot de kans op doorlekken, natte bedden en huidproblemen bij bewoners. We vinden bij S&L Zorg dat dit beter moet en zien bij andere zorgaanbieders dat dit ook kan. Daarom zijn we gestart met het zetten van stappen om onze continentiezorg te verbeteren. Met de verbetering van de continentiezorg zorgen we voor een betere kwaliteit van leven én een hogere efficiëntie voor de organisatie.

Waar zijn we mee gestart?

Het verbeteren zit hem hierbij enerzijds in het inzetten van het juiste materiaal en het aanpassen van het continentieritme en anderzijds in het inzetten van slim continentiezorgmateriaal. Om een goede start te maken, is er een projectgroep opgestart. Zij zijn begonnen met het uitvoeren van een nulmeting bij 44 bewoners en een evaluatie continentiezorgmateriaal per woning. Hierna zijn er direct al wat kleine verbeteringen doorgevoerd en is er per woning een ‘aandachtsvelders continentiezorg’ in beeld gebracht. Vervolgens is de projectgroep zich gaan verdiepen in het slim continentiezorgmateriaal. 

Wat is slim continentiezorgmateriaal? 

Slim continentiezorgmateriaal meet hoe vol het materiaal zit. Een sensor stuurt dit door naar een app. Zo weet een zorgmedewerker precies wanneer het materiaal verzadigd is en moet worden vervangen. Uit ervaringen van andere zorgorganisaties blijkt dat het zorgt voor minder onnodige verwisselingen en dus voor minder fysieke belasting voor zorgmedewerkers. Maar bovenal geeft het de bewoner zelf meer rust en minder fysiek ongemak

Welke stappen zijn er al gezet?

In de afgelopen periode heeft de projectgroep al verschillende stappen genomen voor de voorbereiding van de inzet van het slimme continentiezorgmateriaal. Zo is er met verschillende aanbieders gesproken, is er contact geweest met collegaorganisaties over hun ervaringen met het slim continentiezorgmateriaal, zijn ervaringen en wensen bij eigen bewoners opgehaald en is er tot slot op basis van de opgehaalde informatie een kosten- en batenoverzicht gemaakt. 

Hoe nu verder?

Om het slim continentiezorgmateriaal binnen S&L Zorg in te kunnen zetten, helpt het als er een goede en professionele wifi-verbinding is. Op dit moment is het wifi-bereik vooral goed in de huiskamers, maar niet in de overige ruimten. Het is daarom belangrijk dat nu eerst de wifi-verbinding optimaal wordt in alle ruimten, voordat het slim continentiemateriaal geïmplementeerd kan worden. Daarnaast wordt verder gekeken naar de kosten en wordt de volgorde van de stappen bepaald. We zijn er nog niet, maar we zijn al wel op de goede weg. En deze wordt zeker vervolgd!

Foto bij artikel: Zorg voor beter

Het laatste nieuws

Ga naar de inhoud