Volg ons
Search
Close this search box.

Kwaliteitsrapport 2022

Voor u ligt het kwaliteitsrapport over onze zorg­ en dienstverlening in 2022. Een jaar waarin, na twee jaar corona, het leven langzaam weer terug ging naar normaal. Waarin we weer in de gelegenheid werden gesteld om elkaar te ontmoeten.

Heel veel zaken willen we graag achter ons laten, maar we hebben ook met elkaar gekeken welke goede dingen we wilden behouden vanuit deze periode. Want daar staat kwaliteit voor; zorgen dat een product of dienst voldoet aan de behoefte.

En dat is waar alle medewerkers binnen S&L Zorg dagelijks mee bezig zijn. Het onderzoeken waar de behoefte ligt om er vervolgens voor te zorgen dat de zorg/begeleiding/dienst daar op aansluit. Dat is wat ik in mijn inwerkperiode op alle plekken heb gezien en waar ik een enorm warm gevoel bij krijg. Door de waan van de dag en de oplopende druk in de zorg, is er niet altijd tijd om bewust stil te staan bij het kwalitatief goede werk wat er verricht wordt.

Des te belangrijker dat dit kwaliteitsrapport er ligt. Het geeft heel mooi weer hoe er binnen S&L Zorg afgelopen jaar gewerkt is aan het verbeteren van de kwaliteit. Het is prachtig om in een organisatie te werken waar men bereid is om kritisch naar eigen handelen te kijken om van daaruit de zorg en dienstverlening nog beter te maken. Waarbij we ook over de grenzen van de eigen organisatie heen kennis delen en feedback ophalen. En de ervaringen en kennis van bewoners en
verwanten ophalen in onder andere de medezeggenschapsraden. Want alleen samen kunnen we het verschil maken!

Ik wens u veel leesplezier en hoop dat u met net zo’n trots gevoel het rapport zult lezen als dat ik dat heb gedaan.

Vera Hersbach
Bestuurder S&L Zorg

Klik op de afbeelding hieronder om het kwaliteitsrapport over 2022 te lezen.

Na het afronden van het verslag kwam een commissie van afgevaardigden uit de raden bij elkaar om samen te reflecteren op vorm en inhoud. Hier is het verslag van deze reflectie te lezen.

Het laatste nieuws

Ga naar de inhoud