Volg ons
Search
Close this search box.

Kwaliteitsrapport 2021

Het afgelopen jaar was een indrukwekkend jaar, waarin corona weer de boventoon heeft gevoerd. Dit heeft veel onverwachte gebeurtenissen en emoties teweeg gebracht. Er is veel gevraagd van de bewoners en de medewerkers. De dagactiviteiten werden georganiseerd vanuit de bubbel, naar buiten de bubbel en weer terug. Ook familie en vrienden konden weer niet zomaar langs komen. Eenzaamheid is meer dan ooit voor bewoners een belangrijk thema.

S&L Zorg heeft gelukkig ook dit jaar weer laten zien dat we onze door onze bevlogenheid, creativiteit en samenwerking nieuwe kansen zien en plannen maken. Die eigenschappen zullen we in de toekomst hard nodig hebben. Tegelijk leert 2021 ons ook dat we aandacht moeten houden voor de impact die de uitvoering van plannen op de medewerkers heeft. Veel van onze doelen zijn gedeeltelijk of niet behaald omdat de realiteit van alledag extra inzet in de weg stond. Deze les heeft ons gedwongen een beter evenwicht te vinden plannen bedenken op papier en de uitvoering in de praktijk. We willen onze daadkracht vasthouden en meer energie en aandacht voor hebben voor een gedragen en doordacht proces. Het nieuwe strategisch beleidsplan biedt daar houvast voor. Naast ambitie, energie en werkplezier!

Veel leesplezier!

Klik op de afbeelding hieronder om het Kwaliteitsrapport 2021 te lezen.

Na het afronden van het verslag kwam een commissie van afgevaardigden uit de raden bij elkaar om samen te reflecteren op vorm en inhoud. Hier is het verslag van deze reflectie te lezen.

Het laatste nieuws

Ga naar de inhoud