Bij S&L Zorg besteden we veel aandacht aan opleiden en leren. Naast dat we een groot intern opleidingsaanbod hebben om onze medewerkers te kunnen scholen waar nodig, leiden wij ook graag onze toekomstige medewerkers op.

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming (BPV) is dat deel van de beroepsopleiding dat plaatsvindt in de praktijk van het beroep, dus buiten de onderwijsinstelling. BPV is een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding. Leren in de praktijk van het beroep is essentieel voor de vorming van goed gekwalificeerde medewerkers.

Wij bieden studenten de mogelijkheid om praktijkervaring binnen S&L Zorg op te doen.

Wij bieden BPV-plaatsen aan voor studenten van diverse beroepsopleidingen van Welzijn of Gezondheidszorg uit de regio, vanaf kwalificatieniveau 2 tot en met kwalificatieniveau 5 (HBO).

Zelfroosteren
S&L Zorg Cliëntbegeleider en cliënt

BOL en BBL

Hierbinnen vallen twee verschillende leerroutes: BOL en BBL.

BOL (Beroeps opleidende leerweg): Dit is een leerweg in het secundair beroepsonderwijs, waarbij het percentage beroepspraktijkvorming tussen de twintig en zestig procent van de studieduur ligt. De opleiding vindt dus voornamelijk plaats op school. Deze deelnemers noemen we stagiaires. Lees meer over de BOL leerroute bij S&L Zorg.

BBL (Beroepsbegeleidende leerweg): Dit is een leerweg in het secundair beroepsonderwijs, waarbij het percentage beroepspraktijkvorming meer dan zestig procent van de studieduur is. De opleiding vindt voornamelijk plaats in een bedrijf (op de werkplek). Deze deelnemers noemen we leerlingen. Lees meer over de BBL leerroute bij S&L Zorg.

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar onze praktijkbegeleider Henny der Kinderen via h.d.kinderen@slzorg.nl

Lees ook deze verhalen over leren en werken bij S&L Zorg

Typ hier uw zoekopdracht

X