Volg ons
Search
Close this search box.

Iedereen een goed leven

Natuurlijk willen wij de beste woning, zorg, behandeling en dagbesteding bieden. Om dat te bereiken moet je soms wel wat op papier zetten. Wat hebben we al bereikt, waar staan we voor en waar willen we naartoe? Elk jaar maken we samen plannen, maar elke vier jaar wordt er ook grondig een strategie beschreven. Deze strategie geeft richting en houvast voor bestuur, management en medewerkers voor de langere termijn.

Meer focus

Marjolijne Lewis, bestuurder van S&L Zorg, vertelt: “S&L Zorg werd bijna dertig jaar geleden opgericht, op initiatief van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Ze wilden nieuwe zorgwoningen die er niet uitzagen als een ‘instelling’. Dat is een prachtig vertrekpunt. Toch vragen we ons af of we de focus van toen niet een beetje zijn kwijtgeraakt. De afgelopen jaren draaide het veel om hoe we met minder geld toch de kwaliteit op orde konden houden. Nu dat gelukt is kunnen we weer meer aandacht geven aan het oorspronkelijke vertrekpunt, namelijk: complexe zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking in een huiselijke omgeving. Dit willen we verdiepen en aanvullen met de mogelijkheden en het gedachtegoed van deze tijd.”

Positieve Gezondheid

In de gezondheidszorg, en ook bij S&L Zorg, gaat het vaak om diagnose, behandelen en beter worden. Maar, gezondheid is zoveel meer dan dat. Heb je vandaag een leuke dag gehad? Kun je omgaan met de veranderingen die nu op je pad komen? Heb je leuke contacten gehad en dat gedaan wat je wilde doen? Heb je het gevoel dat je erbij hoort? Met de term Positieve Gezondheid, die geïntroduceerd is door Machteld Huber, wordt op een bredere manier gekeken naar gezondheid. Er zijn zes gebieden: lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven en meedoen.

De komende jaren gaat S&L Zorg deze visie inzetten in de zorg. “Deze visie op gezondheid biedt ons ook de mogelijkheid om breder te kijken naar een goed leven. Misschien is het voor je lichaam niet optimaal om mee te gaan met een uitje, maar als je daarmee een fantastische dag hebt, zou je het toch kunnen overwegen. Ook bij onze medewerkers en vrijwilligers willen we een positieve insteek kiezen en inzetten op het vergroten van de mogelijkheden”, zo stelt Marjolijne.

Missie, Kernwaarden en Doelen

Voorafgaand aan het schrijven van het plan bezocht Marjolijne teams in de hele organisatie en ging ze in gesprek met meer dan 150 bewoners, verwanten, vrijwilligers en medewerkers. “Als je zo’n plan schrijft, begin je met goed luisteren. Toen kwam het besef al redelijk snel, dat het plan niet op één A4’tje zou passen. Toch hebben we de essentie wel op één overzicht gekregen (red. zie schema op pagina 19). We hebben een missie geformuleerd met twee eenvoudige zinnen en als je hem goed leest, zie je dat deze volledig aansluit bij onze hebben we letterlijk  opgehaald in de gesprekken en pakken we als basis om de komende periode aan de slag te gaan. De doelen formuleren echt wat we willen en van onszelf moeten bereiken. Toch een beetje een plan op een A4’tje dus”, zegt Marjolijne lachend.[

Tijdelijke doelgerichte structuren

S&L Zorg kiest soms voor tijdelijke structuren om doelen te bereiken. Zo’n tijdelijke structuur heet een project, maar er is ook een platform opgericht en er zijn specifieke werkgroepen. Onderwerpen waarvan nu al duidelijk is dat er de komende jaren aan gewerkt gaat worden zijn:

Dagbesteding
In de komende periode wordt gewerkt aan het optimaliseren van alle aspecten van onze dagbesteding, namelijk: kwaliteit, personeelsinzet en facilitair (middelen en ruimten).

Behandeling
Hoe kunnen we positieve gezondheid tot uiting brengen in onze dagelijkse behandeling? Met deze vraag gaat de organisatie, maar vooral ook de afdeling Behandeling, aan de slag.

Innovatie
We willen het aantal innovaties dat het leven van onze mensen kan verbeteren vergroten en de invoering ervan versnellen.

Zorginhoud
We gaan gericht aan de slag met thema’s die verder invulling geven aan ons doel om de kwaliteit van leven te
verbeteren.

Tevredenheid en werkgeverschap
Op het gebied van tevredenheid en werkgeverschap scoort S&L Zorg in onderzoeken lager dan het landelijk gemiddelde. We willen met ideeën aan de slag, zodat medewerkers positiever worden over deze punten.

Ook leuk om te lezen!

Vorige
Volgende
Ga naar de inhoud