Volg ons
Search
Close this search box.

Innoveren kun je leren

Innoveren iets voor grote organisaties met enorme budgetten? Echt niet! Bij S&L Zorg waren we altijd al op zoek naar handige oplossingen en interessante hulpmiddelen voor onze bewoners. Sinds ruim een jaar heeft dit echter een vaste vorm gekregen in ons innovatieplatform. Samen structureel bezig zijn met het zoeken naar innovatieve oplossingen en ideeën en buiten de kaders denken.

Bij dit alles houden we continu vast aan de voorwaarde dat iets waarde moet toevoegen aan het leven van onze bewoners. We gaan dus niet kosten wat het kost de nieuwste snufjes en technologieën inzetten om maar innovatief bezig te zijn. Nee, een handige lepel of een knuffel van speciale stof kan ook al een wereld van verschil maken. Is het nieuw binnen de organisatie, vernieuwd het de manier van zorg en draagt het bij aan kwalitatief betere zorg? Dan is het innovatie voor S&L Zorg.

Hoe kom je tot innovatie idee?

Creativiteit is een belangrijke factor bij het bedenken en inzetten van nieuwe innovaties. Denk breed en net anders dan anders. Maar zeker ook de samenwerking en het samen uitdenken van ideeën is zeer waardevol. Door open te staan voor elkaars ideeën kom je samen tot hét idee dat werkt of in ieder geval het proberen waard is. Dat innovatie niet alleen om de nieuwste technologieën draait benoemden we al. Aanpassingen in ingesleten werkwijzen en gewoonten, die kleine aanpassing van structuren die onder de noemer maar-zo-doen-we-het-al-jaren vallen, zijn soms al zeer innovatief. Waarom dachten we daar niet eerder aan? Marjolijne Lewis, bestuurder van S&L Zorg nam het initiatief voor het innovatieplatform: “De eerste stap naar een innovatieve oplossing is het probleem goed bekijken. Vaak blijkt de oplossing veel dichterbij dan we dachten, gewoon door het er goed met elkaar over te hebben. Het platform zorgt dat die gesprekken ook echt gevoerd worden.”

Onze uitgangspunten

Om te zorgen dat innovatie echt een kans krijgt binnen onze organisatie hebben we binnen S&L Zorg vijf uitgangspunten, namelijk:
> Innovatie start bij een concrete uitdaging.
Wat is het probleem dat we willen oplossen?
> Van innovaties profiteert een groot deel van de organisatie.
Als iets voor één bewoner blijkt te werken, werkt het waarschijnlijk voor meer mensen.
> Innoveren is keuzes maken.
Niet alles kan, en zeker niet tegelijk. Daarom kiest het managementteam in welke innovaties ze echt investeert.
> Innovatie moet de ruimte krijgen.
Als iets toch niet blijkt te werken, wil dat niet zeggen dat innovatie niet werkt. Uitproberen, onderzoeken, vallen en opstaan hoort erbij!
> Als een innovatie werkt en ingezet wordt, is dit zichtbaar binnen de organisatie.
We delen wat voor moois er is gerealiseerd en samen denken en leren we verder.

Innovatieplatvorm

Allereerst moesten we een platform oprichten. Dat was voor S&L Zorg een heel nieuwe vorm van samenwerken. René van Donschot, adviseur bij S&L Zorg, was betrokken bij die oprichting: “Wat we direct bij de oprichting van het platform merkten, was dat we zelf het wiel niet hoeven uit te vinden.

Het goed gebruikmaken van het enorme aanbod aan innovatieve oplossingen bepaalt het succes van het platform. “Sinds één jaar heeft S&L Zorg dus het eigen innovatieplatform. Dat platform bestaat uit drie onderdelen. Er is een klein innovatieteam dat met uitdagingen aan de slag gaat en er is een klankbordgroep om mee te discussiëren. Een online community maakt het voor iedereen die betrokken is bij de organisatie mogelijk om mee te denken en innovaties vanuit het eigen werk te delen met collega’s. “Het viel mij op dat er veel enthousiaste medewerkers bezig zijn met het oplossen van problemen van bewoners. Nu we het innovatieteam en het platform hebben, worden de verschillende ervaringen met elkaar gedeeld en dat is een stuk effectiever en geeft inspiratie”, Marjolijne.

Ivo Schumann, medewerker Technische Dienst, is lid van het innovatieplatform van S&L Zorg.

“We zijn bezig met het gevoel van veiligheid van de cliënten en kwamen erop uit dat het fijn zou zijn om wat extra licht te hebben in een steegje bij een woning. Maar, er was op die plek geen stroom. Dat zou een dure grap worden. We zijn gaan zoeken naar andere oplossingen en gaan nu een lamp met bewegingssensor en accu testen, die zich oplaadt met zonne-energie. Op zo’n moment kan ik als lid van het innovatieteam en medewerker Technische Dienst mijn kennis goed combineren!”

“Het delen van successen is de motor van onze innovatiekracht”, aldus Marjolijne Lewis.

Bij S&L Zorg proberen we samen dingen uit. Innovatie klinkt als iets ingewikkelds, maar is uiteindelijk gewoon het uitproberen van en zoeken naar nieuwe dingen. Innoveren is iets dat iedereen kan leren, gewoon door het te doen.

Sprekend fotoboek

Een voorbeeld van een innovatie die we momenteel uitproberen is het sprekend fotoboek. Je kunt in dit fotoalbum foto’s steken, net als bij een standaard fotoalbum. Bij dit album kun je echter ook bij iedere foto een tekst inspreken. Het bladeren door dit fotoalbum wordt hierdoor een hele andere ervaring. Dit is een mooi voorbeeld van een innovatie die al langer bestaat, maar alsnog iets toe kan voegen. Innovatie hoeft niet altijd nieuw te zijn!

Ketting 2.0

Dat we in een digitale wereld leven blijft voor mooie ontwikkelingen zorgen. Zo is er nu een speciale ketting die is gekoppeld aan een app. Als een bewoner deze wil gebruiken en contact wil met de begeleiding dan is dit met één druk op de knop geregeld. Er is dan direct verbinding. Dit kan bijdragen aan meer zekerheid en vrijheid om zelfstandig iets te ondernemen.

VR-bril

Er wordt veel gesproken over Virtual Reality. We kijken momenteel niet naar complexe, dure oplossingen, maar juist naar wat wij kunnen met hele eenvoudige oplossingen die zichzelf al lang bewezen hebben in andere sectoren. Zo kan een bewoner bijvoorbeeld een bezoekje aan de kinderboerderij ervaren, terwijl hij in het ‘echte’ leven misschien niet in staat is hierheen te gaan.

Een beetje eenvoudiger

Een afstandsbediening met wat minder knoppen zorgt ervoor dat meer bewoners zelf keuzes kunnen maken tussen televisiezenders. Dat lijkt misschien geen innovatie, maar het kan wel een groot verschil maken voor onze bewoners.

Bewegen door muziek

Ook een voorbeeld van een product dat ‘gewoon’ verkocht wordt aan bijvoorbeeld jeugd. Een bal die als je hem beweegt muziek gaat maken, met de naam Phonotonic. Wat kunnen wij daarmee? Kan het bijvoorbeeld helpen om iemand op een leuke manier in beweging te krijgen?

“Het uitgangspunt dat we met de bewoners voor een prettig leven gaan, is ook de focus van onze innovaties. Praktische oplossingen voor praktische problemen”, aldus Marjolijne Lewis over innovatie bij S&L Zorg.

Ook leuk om te lezen!

Vorige
Volgende
Ga naar de inhoud