Volg ons
Search
Close this search box.

Het spel kan zorgen voor de juiste dagbesteding

Sinds december vervullen Janneke Veltkamp en Debbie Kromdijk een nieuwe rol binnen S&L Zorg, namelijk die van jobcoach. Wat doet een jobcoach allemaal en wat heeft het dagbestedingsspel met hun werk te maken?

Jobchoach

Omdat ook dit interview digitaal plaatsvindt spreek ik Janneke en Debbie via Google Hangouts, een programma waarmee je kunt videobellen. Debbie is jobcoach op Lambertijnenhof en Janneke op Sterrebos, beiden zijn ze al een hele poos werkzaam bij S&L Zorg. “Het werk van jobcoach is heel veelzijdig, maar het voornaamste doel is dat onze deelnemers de beste en leukste werkplek hebben. Dat begint bij het onderzoeken of een deelnemer op de juiste plek zit qua werk of dagbesteding”, vertelt Debbie. “Het hebben van fijn en leuk werk is iets wat ook voor onze deelnemers heel belangrijk is, net zoals voor jou en mij. Sinds we gestart zijn in december, zien we dat veel deelnemers al goed op hun plek zitten, maar er is in een aantal gevallen zeker nog winst te behalen. We kijken mee of een deelnemer op de juiste plaats zit. Soms zelfs letterlijk. Voor een deelnemer kan simpelweg het zitten op een andere plaats in het lokaal al een hele positieve verandering zijn. Ook is het belangrijk om te kijken of de werkzaamheden nog wel bij de deelnemer passen. Soms zit de verandering in een heel klein detail en soms is er een grotere wijziging nodig om een betere werkomgeving voor iemand te creëren. Het mooie is dat we dit bij alle verschillende cliëntgroepen mogen doen. Dit betekent in de praktijk dat we een heel veelzijdig takenpakket hebben en met veel verschillende deelnemers mogen samenwerken”, vertelt Janneke

Dagbestedingsspel

Het dagbestedingsspel speelt een belangrijke rol in het werk van Janneke en Debbie. “Via het dagbestedingsspel komen we achter de richting, waarin de deelnemer dagbesteding wil gaan volgen”, vertelt Debbie. Het keuzespel ‘Kies je richting’ is een eigen product van S&L Zorg. Het is speciaal ontwikkeld om deelnemers, begeleiders en verwanten samen na te laten denken over de beste dagbesteding. Het spel is niet alleen gericht op een specifieke uitkomst, maar vooral op het voeren van het juiste gesprek. Janneke geeft aan: “Het kan in veel gevallen erg waardevol zijn om verwanten erin te betrekken, omdat zij de deelnemer op een andere manier kennen. Zij weten veel over de geschiedenis van de deelnemer en kunnen ons betekenisvolle informatie geven.” Debbie bevestigt dit: ”Het is heel waardevol, want je komt achter zoveel nieuwe belangrijke informatie. Soms spelen we het spel eerst alleen met de deelnemer en daarna nog een keer met de verwanten erbij. Af en toe krijg je dan een hele andere uitkomst en leer je nieuwe dingen van elkaar. Er ontstaan dan hele waardevolle discussies, met vaak mooie uitkomsten.”

“De laatste jaren is de dagbesteding van S&L Zorg zoveel gegroeid, daar zijn we heel erg trots op!”

Nuttig werk

Het spel bestond al wel langer, maar werd nog niet optimaal benut. Het spel is gebaseerd op vier richtingen die binnen dagbesteding bij S&L Zorg worden gehanteerd. Dit zijn: Werken en Deelnemen, Leren en Ontwikkelen, Ervaren en Laten ervaren, Behouden en Leren loslaten. Daarbij horen verschillende vragen waar steeds vier keuzemogelijkheden bij horen. Aan het einde van het spel komt er dan een bepaalde richting (of combinatie van richtingen) uit. Op basis van die uitkomst gaan de jobcoaches kijken wat er het beste past bij de deelnemer. “Je merkt dat het spel het makkelijkste wordt gespeeld door deelnemers met een licht tot matig verstandelijke beperking, dit komt omdat zij zelf kunnen lezen of gesproken communicatie beter kunnen verwerken wanneer wij de keuzemogelijkheden voor hen voorlezen. We willen gaan onderzoeken of er in de toekomst een versie kan komen met bijvoorbeeld pictogrammen of foto’s, zodat de deelnemers met minder goede communicatiemogelijkheden, ook zoveel mogelijk betrokken kunnen worden. We streven ernaar om dit jaar bij zoveel mogelijk deelnemers het spel af te nemen. We merken ook dat er bijvoorbeeld een grote vraag is om productiewerk te gaan doen. Daarin zijn we altijd nog op zoek naar nieuwe opdrachten”, vertelt Debbie. “Zeker, ook het productiewerk wordt door iedereen als heel nuttig ervaren. Het biedt de deelnemers een zinvolle tijdsbesteding en het gevoel om echt iets bij te dragen. Deelnemers uit allerlei cliëntgroepen kunnen hier wat in betekenen, dus dat is ontzettend fijn”, zegt Janneke.

Janneke en Debbie geven allebei aan dat het werk van jobcoach heel divers is en dat het van grote waarde is om een deelnemer op de juiste plek te kunnen plaatsen. “De laatste jaren is de dagbesteding van S&L Zorg zoveel gegroeid, daar zijn we heel erg trots op!”

Ook leuk om te lezen!

Vorige
Volgende
Ga naar de inhoud