Volg ons
Search
Close this search box.

De bewonersraad is er voor iedereen

Hoewel ze nog maar anderhalf jaar bestaan, hebben ze al bewezen van onschatbare waarde te zijn voor de organisatie. De bewonersraad van S&L Zorg. Tegenwoordig niet meer weg te denken. We sluiten aan bij één van de maandelijkse vergaderingen op donderdag om eens te horen hoe het nu gaat met de raad.

De bewonersraad

Adriaan, Veronique, Stephan, Niels, Kyra, Lorenzo en Frances vertegenwoordigen alle bewoners van S&L Zorg in de bewonersraad. Ondersteuner José Christianen helpt hen daarbij. De bewonersraad is er om bewoners te helpen en te zorgen dat iedere stem van de bewoner wordt gehoord. Veronique legt uit: “Als bewoners bijvoorbeeld iets willen, dan nodigen ze ons uit en dan komen wij luisteren. Maar soms vragen ook medewerkers ons om advies. Laatst kwam Wil (Wil Cornielje, manager bedrijfsvoering, red.) bijvoorbeeld langs.” Niels: “Toen ging het over het huis van de toekomst. Ik wil bijvoorbeeld meer zelfstandig wonen en minder groepswonen.” Stephan geeft daarentegen aan dat het groepswonen voor hem juist heel belangrijk is, in verband met de verzorging die hij nodig heeft. José: “Het is voor de raad dus heel belangrijk om te weten wat de toekomstplannen van S&L Zorg zijn, aangezien het hun leven betreft. Niels, Kyra en Stephan geven nu voorbeelden die betrekking hebben op zichzelf, maar ze praten natuurlijk nog voor veel meer mensen.” Niels: “Ja, we praten namens alle bewoners van S&L Zorg.” “En hen noemen we de achterban van de bewonersraad”, vult José aan. De thema’s waar de bewonersraad zich mee bezighoudt zijn onderwerpen die voor het leven van de bewoners en deelnemers heel bepalend kunnen zijn. Denk hierbij aan veiligheid, gezondheid, hygiëne, voeding, geestelijke verzorging, ontspanning, kwaliteit, klachten, verhuizen en verbouwen.

Achterban

Met meer dan 370 bewoners en deelnemers lijkt het mij best lastig om te weten wat iedereen vindt en wil. Hoe weet de bewonersraad dat? Niels: “Dat vragen we gewoon. En ik luister altijd goed als ik ergens ben, bijvoorbeeld bij vergaderingen op de woning. Ik hoor alles en ik zie alles.” José: “Daar moeten we als raad nog wel in groeien hoor. We doen het al wel heel goed, zoals Niels net ook al mooi zei, maar we kunnen daar nog veel meer in. De nieuwe wet Wmcz 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) gaat ons daar ook bij helpen. De nieuwe wet zegt, simpel gezegd, dat we beter contact moeten hebben met onze achterban.”

“We praten namens alle bewoners van S&L Zorg.”

Erbij horen

Een rode draad door de vergaderingen van de bewonersraad heen is cliëntparticipatie. José: “Op de opleiding ‘ik deel mijn ervaring met anderen’ hebben zij voor dit moeilijke woord iets anders bedacht, namelijk?” Veronique: “Erbij horen.” Veronique en José demonstreren aan de hand van een taart hoe cliëntenparticipatie hoort te gaan tussen medewerkers en bewoners. José: “De taart staat voor het leven van de bewoner. De bewoner hoort niet maar één stukje te krijgen, maar het merendeel van de taart. Het gaat namelijk om de bewoner zijn leven en niet om het leven van de medewerker. Hiermee willen we zeggen dat we wat meer bescheiden moeten zijn met de plek die we als medewerker innemen in het leven van bewoners.” Veronique is het hier volkomen mee eens en vult aan: “Als wij er niet waren, had de begeleiding geen eens baan, dus daarom!”

Privacy

Een ander onderwerp wat hoog op de agenda van de bewonersraad staat is privacy. Niels: “Ik vind het belangrijk dat er respect voor privacy is. Iedereen heeft recht op een eigen kamer. Punt uit.” Kyra: “Dat vind ik ook, er moet bijvoorbeeld ook op de deur worden geklopt als iemand binnen wil komen op mijn kamer.” José: “Daar hebben we over gesproken in de vorige vergadering. Toen kwam de raad met het idee om een deurhanger te maken, die bewoners kunnen ophangen.” De deurhanger is te vinden in de jubileumeditie van de Echt op pagina 7 en 8.

Gevraagd en ongevraagd advies

In anderhalf jaar tijd heeft de raad al mooie resultaten behaald. Frances vertelt trots: “Wij hebben ervoor gezorgd dat alle cliënten die op dagbesteding werken ook een kerstpakket krijgen. Vorig jaar op de kerstmarkt kregen wij als leden van de raad wel een kerstpakket, maar andere cliënten niet.” José: “Vervolgens heeft de raad dit onderwerp op de agenda gezet en is er uiteindelijk een ongevraagd advies ingediend bij het MT. En met succes, het voorstel is aangenomen.”

Vrienden

Naast serieuze overleggen is er bij de raad ook genoeg tijd voor een lolletje en zijn ze met elkaar een leuke en gezellige club. Frances: “Iedereen kan het goed met elkaar vinden.” Kyra vult aan: “We hebben hier ook echt onze vrienden. En we zijn er voor elkaar en voor andere bewoners als er iets is.” Frances: “De bewonersraad is er voor iedereen en iedereen mag ons mailen!”

Wil je in contact komen met de bewonersraad? Stuur dan een mailtje naar bewonersraad@slzorg.nl.

Ook leuk om te lezen!

Vorige
Volgende
Ga naar de inhoud