Volg ons
Search
Close this search box.

Actief gezond

Dat bewegen gezond is, dat weet iedereen. Met alle nieuwe technieken en de kennis van tegenwoordig is er veel mogelijk op het gebied van bewegen. Maar, hoe gaan we binnen S&L Zorg om met deze technieken en wie zorgt ervoor dat er genoeg bewogen wordt binnen de organisatie? Om hierachter te komen gaan we in gesprek met Janneke Veltkamp en Anton van Oorschot van het team Sport.

Tijd voor verandering

Anton vertelt: “We zijn anderhalf jaar geleden gestart vanuit de vragen: is de manier hoe we nu sport toepassen wat we willen en waar willen we in de toekomst naartoe? Uit één van de brainstorms kwam al snel naar voren dat een gezonde levensstijl heel belangrijk is en hier nog veel winst te behalen valt. Per doelgroep binnen S&L Zorg hebben we onderzocht wat we voor hen kunnen betekenen en hoe we samen met de begeleiders voor een zo gezond mogelijke levensstijl kunnen gaan.”

Nieuwe visie

Bewoners van S&L Zorg hebben de mogelijkheid om per week één uur te zwemmen en één uur te sporten. Anton: “In eerste instantie sporten bewoners niet meer dan de vastgestelde uren per week. Met de nieuwe visie omtrent bewegen (zie kader) willen we als team meer naar buiten treden en ons richten op alles wat met bewegen te maken heeft. Zo willen we bijvoorbeeld ook kijken naar wat we kunnen betekenen voor bewoners in hun vrije tijd. Een voorbeeld hiervan is de dansclub, waar bewoners heen kunnen om dansles te krijgen en te bewegen.” Janneke vult aan: ”Als er meer mensen bij betrokken zijn, wordt het draagvlak op het gebied van bewegen binnen de organisatie ook groter. Zo kunnen we bijvoorbeeld begeleiders stimuleren om meer te gaan bewegen met de bewoners. Vrijwilligers, familieleden en kennissen kunnen hier ook een rol in spelen. Hierdoor bereiken we veel meer dan alleen de twee standaard beweegmomenten per week.”

Verschuiving van taken

Deze veranderingen hebben veel invloed op de werkzaamheden van de medewerkers sport.  Janneke: ”We zitten nu in een overgangsperiode waarin de grootste verandering is dat we steeds meer coachend te werk zullen gaan. Dat is iets heel anders dan in de sportzaal staan en sportles geven.” Naast de coachende rol proberen Anton en Janneke alle medewerkers enthousiast te maken om actief met hun gezondheid bezig te zijn. Anton: “Uiteraard ondersteunen wij de begeleiders in dit proces. Door met elkaar samen te werken, ontstaan er hele mooie projecten.” Janneke vult aan: “Daarnaast werken we nu ook meer samen met andere disciplines binnen de organisatie. Zo kunnen we een bredere bijdrage leveren op het gebied van bijvoorbeeld gedrag. Of we ondersteunen bij het aanleren van bepaalde vaardigheden, zowel op cognitief en sociaal-emotioneel als op het motorische vlak. Een hele veelzijdige functie dus!”

bewegen binnen de ADL

Eén team sport

S&L Zorg werkt op verschillende locaties, toch streven de medewerkers sport er naar om één geheel te zijn. Anton legt uit: “Het is de bedoeling dat we steeds meer gaan spiegelen. Hiermee bedoel ik dat, wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe werkwijze ingezet wordt, deze overal doorgevoerd zal worden. Dit maakt het organiseren efficiënter en zo worden we ook meer als één team gezien. Het tussen twee locaties denken, moet losgelaten worden.”

Foxy foxtrot

Er wordt vanuit het team sport voornamelijk gekeken naar de vraag vanuit de bewoners. Een voorbeeld hiervan is de dansklas. Anton: ”Eerder dit jaar is er een beweegmarkt georganiseerd op Sterrebos. Op deze markt stonden verschillende sportverenigingen, die lieten zien wat er allemaal mogelijk is voor de bewoners. Wat ons gelijk opviel, was de interesse in de dansschool. Veel bewoners kwamen hierop af en werden super enthousiast. We zijn daarom gelijk aan de slag gegaan om een samenwerking met de dansvereniging op te zetten.” Sindsdien komt deze dansschool elke dinsdag op Sterrebos dansles geven. Uit de 40 aanmeldingen op de eerste dag, bleek dat dit een schot in de roos was. Anton zegt lachend: “De bewoners waren zelfs zo enthousiast, dat na de eerste les gelijk de foxtrot werd gedanst met de begeleiders op de woning.”

Vrijheid

Bewegen is heel gezond, toch zie je niet altijd direct de fysieke veranderingen. De effecten van bewegen zijn niet altijd op korte termijn zichtbaar of meetbaar, afgezien van een blij gezicht of een zweetdruppel. Door beweegactiviteiten effectief in te zetten kunnen er na langere tijd wel degelijk hele mooie dingen gebeuren. Zo vertelt Anton: “Er was een bewoner die vijf dagen per week op de hometrainer moest omdat hij te zwaar was. Zodra hij van de hometrainer afkwam, ging hij gelijk weer in zijn rolstoel en werd hij overal heen gebracht. Een beetje tegenstrijdig toch? Zo’n kans laat ik natuurlijk niet liggen.” Twee jaar geleden is Anton in gesprek gegaan en nu kan deze bewoner zelfstandig lopen. Anton: “Dit creëert voor de bewoner zoveel vrijheid en zelfstandigheid, die vooraf niet aanwezig waren.” Beweging kan daarnaast ook een belangrijke bijdrage leveren aan het verlagen van stressklachten. Je kunt je er zowel fysiek als mentaal sterker door gaan voelen. “Daarom is bewegen niet alleen voor bewoners belangrijk, maar ook voor alle medewerkers van S&L Zorg”, vertelt Janneke.

“Want bewegen is nu eenmaal voor iedereen!”

Toekomstbeeld

De veranderingen die nu plaatsvinden zijn al heel erg positief, maar hoe zien Anton en Janneke bewegen in de toekomst? Anton: “Ik spreek voor ons beide als ik zeg dat we vooral een vitale en gezonde organisatie voor ogen hebben. Zowel de bewoners als de medewerkers moeten gezond, actief en vitaal zijn. Daarnaast is het belangrijk dat zij bewust zijn van het belang van bewegen. Alle middelen die we nu inzetten met betrekking tot innovatie, zullen helpen dit doel te behalen.” Maar bovenal is voor Anton en Janneke het plezier in bewegen het allerbelangrijkst. Het moet voor heel S&L Zorg leuk zijn om te bewegen. Want bewegen is nu eenmaal voor iedereen!

Beweging binnen algemene dagelijkse levensverrichtingen

Een belangrijk speerpunt binnen de afdeling Sport is het bewegen binnen de ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen). Uit onderzoek is gebleken dat er nog veel ‘beweegwinst’ behaald kan worden door bewoners meer te stimuleren te bewegen binnen de ADL. De verleiding is vaak groot om handelingen van bewoners uit handen te nemen zodat de zorg op dat moment sneller verloopt. Het gevolg hiervan is dat de bewoners in de praktijk veel passiever worden en uiteindelijk ook belangrijke vaardigheden verliezen. Het bewegen binnen de ADL zorgt ervoor dat de bewoners vitaal en actief blijven. Dit is enerzijds voor de bewoners fijn, maar komt ook de zorg ten goede.

Visie op bewegen

Bij S&L Zorg vinden we beweging voor cliënten en medewerkers heel belangrijk. Iedereen binnen S&L Zorg draagt er daarom aan bij om op een gezonde manier voldoende te bewegen. Gezond en fit zijn is immers direct gerelateerd aan meer draagkracht en kwaliteit van leven. Bewegen is voor iedereen en het kan altijd, hoe klein de beweging ook lijkt te zijn!

Ook leuk om te lezen!

Vorige
Volgende
Ga naar de inhoud