Volg ons
Search
Close this search box.

Sluiting woning Greeflaan 81 Wouw

Bij onze woningen in Wouw zien we al een hele tijd twee grote uitdagingen. We hebben een groot personeelstekort (vooral door een hoog ziekteverzuim in combinatie met moeilijk invulbare vacatures) en we hebben veel lege kamers. Het huidige team staat onder forse druk en er wordt veel gewerkt met uitzendkrachten. Nadat we verschillende acties hebben ondernomen, zien we dat de uitdagingen niet minder worden. We hebben daarom besloten één van de vier woningen, namelijk Greeflaan 81 te sluiten. We kunnen dit doen door tegemoet te komen aan de verhuiswens van één bewoner die op een andere plek bij S&L Zorg gaat wonen en door sommige bewoners binnen Wouw een andere kamer toe te wijzen.

In dit bericht lichten we het besluit toe, geven we aan wat we al weten en waar we nog over moeten beslissen.

Wat is er bijzonder aan de situatie in Wouw?

Het is bekend dat de zorg in Nederland kampt met een groot personeelstekort en een hoog verzuim. S&L Zorg is daar geen uitzondering in. Wouw kent echter nog een bijzondere situatie, er is namelijk veel leegstand. Verdeeld over twee woningen, staan er al maanden vier kamers leeg. Het gebrek aan personeel maakt ons terughoudender bij het plaatsen van nieuwe bewoners. Omdat we plannen hebben voor nieuwbouw is het plaatsen van nieuwe bewoners ook iets lastiger. Die twee factoren samen, maken dat we voor Wouw heel anders naar oplossingen kijken dan andere locaties.

Wat is er al gedaan?

Er is door alle betrokkenen geprobeerd de uitdagingen het hoofd te bieden. Zo is er een wervingscampagne gestart om actief en gericht te werven voor de locatie Wouw. De dienstenstructuur is (tijdelijk) aangepast. Samen met een uitzendbureau is een kernteam van flexkrachten gevormd. Ook flexkrachten vanuit andere uitzendbureaus zijn ingeschakeld om de openstaande diensten op te lossen. De acties hebben wel enig effect gehad, maar onvoldoende om de uitdagingen op te lossen.

Wat lost het sluiten van één woning op?

Zodra we één woning sluiten, hebben we een betere personele bezetting voor de andere drie woningen. Het brengt rust voor het bestaande team. Onze medewerkers en vrijwilligers kunnen weer ademhalen en zich concentreren op het prettige leven voor onze bewoners. Het lost het bestaande verzuim niet op, maar voorkomt hopelijk wel meer verzuim. Ook biedt het betere mogelijkheden om mensen die herstellen weer terug te laten keren naar het werk.

Wat is de planning?

Natuurlijk hebben we haast om de uitdagingen op te lossen, maar we doorlopen het proces zorgvuldig. We verwachten daarom nog wel enige tijd nodig te hebben voordat we zover zijn dat we de woning echt kunnen sluiten.

Gaan alle woningen ooit weer open?

Zodra de rust terug is en het team weer op kracht is, gaan we kijken of en hoe de vierde woning op termijn weer ingezet kan worden.

Informatie voorafgaand aan dit bericht

Uiteraard zijn de bewoners en wettelijk vertegenwoordigers van Greeflaan 81 en direct betrokken medewerkers eerst persoonlijk op de hoogte gesteld van de sluiting. Ook zijn alle overige betrokkenen bij Wouw al geïnformeerd met een brief en is er volop de mogelijkheid met elkaar in gesprek te gaan.

Bij het nemen van het besluit om één woning tijdelijk te sluiten zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Maar, we zijn overtuigd dat we juist met deze aanpassing in deze tijd kunnen blijven zorgen voor een prettig leven voor iedereen bij de locatie Wouw!

Het laatste nieuws

Ga naar de inhoud