Volg ons
Search
Close this search box.
Ondertekening palliatieve zorg overeenkomst met vptz

Samenwerking met Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Vandaag is S&L Zorg officieel de samenwerking aangegaan met VPTZ, dit is de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant & Tholen. Gezamenlijk werd de handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst.

Hulp bij ‘er zijn’

In de laatste levensfase wordt er vaak gewaakt. Het is dan fijn dat er iemand bij je is. ‘Er zijn’ wordt vaak ingevuld door familie & vrienden, maar bij sommige cliënten is er geen of niet genoeg aanwezigheid van familie & vrienden. De stichting helpt dan met vrijwilligers om de juiste aanwezigheid en aandacht te bieden. De hulp wordt alleen geboden als de cliënt of verwanten dit zelf op prijs stellen.

VPTZ helpt bij veel zorgorganisaties

VPTZ Nederland is de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Deze zorg wordt thuis, in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen geboden. Bij deze organisaties zijn ruim 11.000 vrijwilligers actief. Bij ons in de regio helpt VPTZ bijvoorbeeld ook bij SDW, Surplus en tanteLouise. Wil je meer weten over VPTZ, kijk dan op de regionale site: www.vptz-westbrabanttholen.nl of de landelijke site: www.vptz.nl

Aanwezig bij de ondertekening waren (op de foto van links naar rechts):
Bram Klijnsma (Voorzitter, VPTZ)
Marijke de Kraker-Sangster (Vice-voorzitter, VPTZ)
Marjolijne Lewis (Bestuurder, S&L Zorg)
Nicole Hopstaken (Aandachtsfunctionaris Palliatieve Zorg, S&L Zorg)
Ellen van der Weijde (Regio coördinator VPTZ)

Het laatste nieuws

Ga naar de inhoud