Missie

Wij bieden professionele dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Onze dienstverlening is gericht op ondersteuning van de cliënt waarbij kwaliteit van bestaan onze leidraad vormt. Wij bieden elke cliënt een passend antwoord op zijn vraag, al dan niet in samenwerking met andere aanbieders in ons werkgebied.
Boom Lambertijnenhof Ontmoetingscentrum tuingroep

Visie

Bij ons staat de cliënt centraal. Centraal vanuit de overtuiging dat elke cliënt zorg en ondersteuning krijgt die afgestemd is op zijn specifieke behoeften. Wij ondersteunen de cliënt in het maken van eigen keuzes en wij geven hier op actieve wijze invulling aan.

Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat elk mens zich ontplooien kan. En juist in het bieden van ontplooiingskansen,  hoe gering ook, voelt de mens zich gezien en gehoord en zich gewaardeerd in zijn zò-zijn, in zijn uniciteit. Dit proces, deze zoektocht naar wat waardevol is voor onze cliënten, kan alleen maar goed worden vormgegeven als betrokkenen zich verbonden voelen met deze achterliggende overtuiging.

Niet alleen cliënten hebben ruimte nodig voor zelfontplooiing. Ook medewerkers hebben ruimte nodig voor zelfontplooiing en voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Wij willen dat medewerkers plezier beleven aan hun werk en dat zij het bieden van zorg en ondersteuning aan onze cliënten als zinvol ervaren. Wij bieden cliëntgerichte zorg, die veilig, vakbekwaam en toegankelijk is en wij doen dit met een houding die vriendelijkheid en compassie uitstraalt.

Wij dragen zorg voor elkaar en geven elkaar de ruimte en tonen begrip en waardering. Wij dagen elkaar uit om ons te laten leiden door de behoeften van onze cliënten. In mindere mate laten wij ons leiden door de behoefte aan control en beheersing van processen.
Wij geven menslievende zorg aan onze cliënten en steunen elkaar in de uitdaging om een balans te vinden tussen bezieling en zakelijkheid, tussen beheersing en aansturing enerzijds en cliëntgerichte zorg anderzijds.

Kernwaarden

In ons dagelijks handelen laten wij ons leiden door de volgende drie kernwaarden:

Verbinding
Verantwoordelijkheid
Vertrouwen

Typ hier uw zoekopdracht

X

Send this to a friend