Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek. Iedereen heeft recht op een goed leven en bij S&L Zorg zorgen we er samen voor dat dit ook voor mensen met een verstandelijke beperking geldt. De kernwaarden van S&L Zorg zijn: Deskundig, Vertrouwend, Uitdagend, Liefdevol.

Transparantie

S&L Zorg wil een transparante organisatie zijn, daarom bieden we u op deze internetsite zoveel mogelijk informatie. Wilt u meer weten? Neem dan zeker contact met ons op. Hoe onze organisatie is opgebouwd en wordt bestuurd hebben we weergegeven in een overzichtelijk Organogram, waarbij de cliënt duidelijk centraal staat. In ons Jaardocument en andere publicaties leest u nog veel meer, onder andere hoe wij het financieel doen en we hebben een pagina ingericht om meer uitleg te geven over Medezeggenschap. Bij S&L Zorg willen we in principe geen onvrijwillige zorg toepassen, maar soms is dit toch beter voor de veiligheid van een cliënt lees hier meer over hoe wij omgaan met Zorg en Dwang. Hoe onze cliënten en verwanten over ons denken leest u op de pagina Waarom S&L Zorg. En als u een keer wat minder tevreden bent hebben we natuurlijk ook een klachtenprocedure, zodat we er alles aan kunnen doen om u weer tevreden te stellen!

Midden in de samenleving

S&L Zorg staat midden in de samenleving. Veel mensen binnen en/of gelieerd aan S&L Zorg hebben een bijdrage geleverd aan onze samenleving. Verschillende activiteiten worden ontplooid in het kader van Carnaval, sportevenementen zoals de fietsvierdaagse en de avondvierdaagse, Koningsdag, zomerprogramma, Halloween en Kerstvieringen. Cliënten nemen deel aan activiteiten in de eigen buurt en eigen gemeente zoals bijvoorbeeld de avondvierdaagse in Roosendaal en de Krabbenfoor in Bergen op Zoom. Tevens doen buurtgenoten en andere belangstellenden mee aan activiteiten die op Sterrebos en Lambertijnenhof worden georganiseerd. Voorbeelden zijn de Halloweenoptocht en het Halloweenfeest met de buurtkinderen en de Koningsnacht met de kindervrijmarkt uit de buurt.

medische zorg, S&L Zorg, verstandelijke gehandicapten, behandeling

Werkgebieden

S&L Zorg is actief in West-Brabant en heeft het Zorgkantoor West Brabant als zorgpartner. Het merendeel van de cliënten is afkomstig uit het westelijk deel van de regio. S&L Zorg levert ook zorg aan cliënten buiten de regio waaronder aan Belgische ingezetenen.

Samenwerkingsrelaties

Gelet op de aard van haar dienstverlening, de doelgroep en haar missie beschikt S&L Zorg over een uitgebreid netwerk van relaties. Hieronder zijn natuurlijk ook organisaties die de maatschappelijke participatie van de cliënten van S&L Zorg ondersteunen.
Als belanghebbenden bij S&L Zorg zijn er organisaties die toezicht houden, het daadwerkelijk functioneren ondersteunen en met wie samen belangen worden behartigd. Gestuurd door vragen van cliënten of vanuit de samenleving gaat S&L Zorg ook (keten)samenwerking aan met zorgaanbieders en andere partners, binnen en buiten de gehandicaptenzorg.

Binnen de sector (gehandicapten)zorg zijn dat onder meer:
• Zorgboerderij Lepelstraat (wonen en dagbesteding)
• Stichting Dag- en Woonvoorzieningen (SDW te Roosendaal) op het gebied van dagbesteding.
• SDW en SOVAK op het gebied van behandeling, kwaliteitsbeleid ,inkoop en opleiding.
• MEE West Brabant: Oriëntatie potentiële cliënten en toeleiding.
• Samenwerkingsverband autisme: Stichting Dag- en Woonvoorzieningen (SDW te Roosendaal), GGZ Westelijk Noord Brabant, MEE West Brabant, GGZ Breburg regio Breda, REC 3, Amarant, Juzt jeugdzorg, Prisma, REC 4, Meander, het CCE en de Nederlandse Vereniging voor autisme.
• Huisartsenpost Roosendaal, Huisartsenpost
• Bergen op Zoom: Levering nacht, avond en weekend medische zorg.
• Stichting Tante Louise-Vivensis: S&L Zorg maakt enkele keren per jaar gebruik van het mobiel verpleegkundig team, waardoor de huisartsenpost minder belast wordt.
• Bravis ziekenhuis, CCE (centrum voor consultatie en expertise), GGZ WNB: Gespecialiseerde diagnostiek en behandeling.
• Het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) voor het geven van toelichting op de zorgvraag van cliënten.
• Gemeenschappelijke regionale klachtencommissie: Klachtenafhandeling
• Kansplus en Brabant Zorgbelang: Belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking (incidenteel overleg).
• Stichting Mentorschap West Brabant (SMWB): is ontstaan uit initiatieven van Groenhuysen, tanteLouise-Vivensis, GGZWNB, SDW, S&L Zorg en Kansplus.
• TWB op het gebied van thuiszorg.
• LSR Utrecht, aan S&L Zorg verbonden door lidmaatschap en professionele achterban als het gaat om wet- en regelgeving.

Buiten de sector zijn dat onder meer:
• Huur van accommodatie: woningstichting Alwel in Roosendaal.
• Afdeling preventie van de Brandweer Midden- en West-Brabant en het GHOR voor BHV vraagstukken en de veiligheid van gebouwen.
• Financiers: CZ en VGZ via concessiehouder Zorgkantoor West-Brabant.
• Kapitaalverschaffers: ING bank en Waterschapsbank.
• Onderwijsinstellingen: Partners in Opleiden, ROC West-Brabant (Vitaliscollege, Kellebeekcollege en Bergse VMBO), Da Vinci College Roosendaal, Avans Hogeschool en Fontys Hogeschool Eindhoven
• Care Innovation Center te Roosendaal.
• Transities in het sociale domein : gemeente Roosendaal en gemeente Bergen op Zoom.
• Tranzo/Universiteit van Tilburg.
• Consortium Ervaringsdeskundigheid
• Academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking; Tranzo/Tilburg University i.s.m. diverse zorgorganisaties.

Typ hier uw zoekopdracht

X