Volg ons
Search
Close this search box.

Nieuwe nachtzorg bij S&L Zorg

De nachtzorg is bij S&L Zorg goed, maar we dachten dat het nog beter kon. Daarom zijn we de afgelopen tijd druk bezig geweest en is er een nieuw systeem toegepast. Het nieuwe systeem geeft betere werkwijzen om in de nacht op onze bewoners te kunnen letten. Ons vorige uitluistersysteem ging al wat jaren mee en de techniek is in de loop der jaren vooruit gegaan. Daarom hadden we besloten op zoek te gaan naar een nieuw systeem.

Proces invoering per woninggroep

De invoering is fasegewijs gegaan, maar bij elke woninggroep verliep de invoering volgens dezelfde onderstaande stappen:

  • Medewerkers nachtzorg maakte per bewoner een voorstel en vulde per bewoner een vaste matrix in.
  • De matrix werd multidisciplinair besproken, hierin werden zorgvraag in de nacht en de visie op nachtzorg meegenomen.
  • Er volgde een voorstel, op papier richting bewoner en/of wettelijk vertegenwoordiger.
  • Er was een informatiebijeenkomst voor de woninggroep. In het tweede deel van de bijeenkomst konden in een persoonlijk gesprek vragen gesteld en opmerkingen gemaakt worden door bewoner en/of wettelijk vertegenwoordiger.
  • Op basis van het gesprek werden eventueel aanpassingen gedaan en daarna volgde een definitief besluit.
  • Dit werd verwerkt in ONS.

Als de wettelijk vertegenwoordiger geen reactie gaf op voorstel, gingen we ervan uit dat het akkoord was. Na het definitief besluit, werd nog wel geprobeerd de wettelijk vertegenwoordiger te informeren.

Veelgestelde vragen:

Kunnen de sensoren voor de nacht ook overdag ingezet worden?

Ja, dat kan. Maar dat doen we alleen met sensoren die al nodig waren in de nacht (er worden geen extra sensoren geplaatst voor overdag) en alleen als dit nodig is voor de zorgvraag.

Wat gebeurt er als de stroom uitvalt op de locatie van S&L Zorg?

We hebben batterijen die zorgen dat het systeem een tijd in de lucht blijft. Deze tijd wordt benut om organisatorische maatregelen te nemen om de nachtdienst medewerkers, met eventueel andere collega’s, preventief rondes te laten lopen.

Wat gebeurt er als de stroom uitvalt in het datacenter?

De nachtzorg van S&L Zorg draait op servers elders in een beveiligd datacenter. Een eventuele stroomuitval wordt daar opgevangen door aggregaten en er zijn servers op andere locaties die het ‘werk’ kunnen overnemen.

Hoe worden de gegevens beschermd?

Uiteraard gaat S&L Zorg uiterst secuur om met privacy. Wel voldoen minimaal aan alle normen die gesteld worden door de wet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lopen nachtdienst medewerkers met deze nieuwe techniek nog wel rondes?

Niet standaard, alleen als het voor de zorg nodig is, of als de bewoner er om vraagt.

Visie op nachtzorg van S&L Zorg

Wij zien onze bewoner als mens, met eigen regie ook in de nacht. En in de nacht rust je veilig uit van de dag, om vervolgens de volgende dag uitgerust weer te beginnen.

Uit onderzoek is gebleken dat bij de Nederlandse bevolking tussen de 15% en 25% slaapproblematiek voorkomt. In de gehandicaptenzorg is dit tussen de 40% en 67%. Dit kan leiden tot angsten, prikkelbaarheid en concentratieproblemen, zeker als je in je REM-slaap gestoord wordt. Ouderen met een verstandelijk beperking slapen gefragmenteerd en instabieler en zijn minder fit. Daarom is een goede nachtrust zeker voor onze bewoners van cruciaal belang.

Onze bewoners vertrouwen op onze bescherming, een veilige omgeving en hun privacy. En daarom zullen we gezamenlijk alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om die veiligheid en privacy ook te bieden. Soms wordt de nachtrust onderbroken, of wordt er inbreuk gedaan op de privacy voor een optimale veiligheid. Dit doen we alleen, als het echt niet anders kan.

De visie op de nachtzorg van S&L Zorg is:

Bewoners hebben bij S&L Zorg een goede nachtrust met zoveel mogelijk behoud van privacy. We kiezen echter allereerst voor een veilige nachtrust. We maken daarom heldere afspraken over de nachtzorg multidisciplinair en met bewoner en vertegenwoordiger. De afspraken leggen we vast in het dossier en we houden ons aan de afspraken.

Waarom een nieuw systeem en nieuwe werkwijzen?

Als we de visie leggen naast de vorige nachtzorg, zien we een aantal punten die beter konden. Het vorige systeem ging ook al een lange tijd mee. Deze nieuwe techniek biedt meer mogelijkheden. Kunnen we een bewoner minder vaak storen in de nacht? Kunnen we i.p.v. continu uitluisteren, met een sensor alleen een signaal afgeven als de bewoner zijn/haar bed verlaat? Dit zijn slechts een paar praktische voorbeelden die met dit nieuwe systeem en de nieuwe werkwijzen de nachtzorg verbeteren.

Pilot nachtzorg

Het gekozen systeem is eerst uitgebreid getest in een zogenaamde pilot. In één van onze woningen (Onyxdijk 193 c-d) is het nieuwe systeem geïnstalleerd. Uit de pilot is gebleken dat we met dit systeem veel meer over de bewoners kunnen weten, terwijl de rust, privacy en veiligheid van de bewoners juist meer gewaarborgd wordt. Het systeem is vooral in staat om veel meer op maat in te richten. Zo kunnen we echt op basis van de zorgvraag de nachtzorg per bewoner inrichten. Voor de ene bewoner betekent dat veel sensoren, voor een andere bewoner veel minder.

Keuze voor de leverancier Hertek

Het aanpassen van de werkwijze van de nachtzorgmedewerkers hebben we zelf gedaan, maar bij het introduceren van een nieuw systeem hadden we hulp nodig van een gespecialiseerd leverancier. Daarom zijn er gesprekken geweest met meerdere leveranciers. De oriëntatie duurde wat langer dan in eerste instantie was gepland. De eisen die wij stelden waren namelijk best hoog. Na een uitgebreide test (pilot) hebben we uiteindelijk gekozen voor het bedrijf Hertek. Dit bedrijf kennen we al, omdat ze ook betrokken zijn bij de brandbeveiliging van S&L Zorg

De visie op de nachtzorg van S&L Zorg is:

Bewoners hebben bij S&L Zorg een goede nachtrust met zoveel mogelijk behoud van privacy. We kiezen echter allereerst voor een veilige nachtrust. We maken daarom heldere afspraken over de nachtzorg multidisciplinair en met bewoner en vertegenwoordiger. De afspraken leggen we vast in het dossier en we houden ons aan de afspraken.

Wat kan het nieuwe systeem?

Het nieuwe systeem is behoorlijk divers. Het grootste verschil is dat we bij het vorige systeem meeluisterden in de slaapkamers. Dat leek een beetje op een babyfoon. Nachtzorg medewerkers zijn getraind in het juist interpreteren van alle geluiden die binnenkomen. Op een beperkt aantal plaatsen werd gewerkt met andere technologie, zoals een camera. Het nieuwe systeem werkt met veel meer verschillende soorten sensoren zoals: de verpleegoproep, sensor voor in/uit bed en/of in/uit kamer, nat-bed-sensor en een camera. Het systeem kan de verschillende sensoren aan elkaar koppelen en we kunnen instellen wanneer de nachtzorgmedewerker een signaal moet krijgen. Een voorbeeld van zo’n combinatiefunctie is een camera, die pas aanspringt als de bewoner uit zijn/haar bed gaat.

De diverse sensoren uitgelegd

In/uit bed, slaapkamer, badkamer of stoel
Registreert of de bewoner in of uit zijn/haar bed, slaapkamer, badkamer of stoel is. Wanneer de bewoner bijvoorbeeld zijn bed verlaat wordt dit geregistreerd (statusmelding). In het MDO wordt afgesproken hoe lang de bewoner uit zijn bed, slaapkamer, badkamer of stoel mag/kan zijn. Bijvoorbeeld 10 minuten. Is de bewoner na 10 minuten nog niet in zijn/haar bed dan ontvangen we een alarmmelding.

Inactiviteit
Registreert of een bewoner is gevallen i.c.m. de sensoren in/uit bed en in/uit slaapkamer.

Insluipermelder
Registreert of er een tweede bewoner de kamer in komt i.c.m. de sensor in/uit bed.

Akoestische bewaking
Hierbij wordt de bewoner uitgeluisterd.

Verpleegoproep zonder spreek-luisterverbinding
Bewoner kan zelf een oproep maken met een knop bij het bed, een polshorloge of een grote paddenstoel. Er kan niet met de elkaar gesproken worden.

Verpleegoproep met spreek-luisterverbinding
Bewoner kan zelf een oproep maken met een knop bij het bed, een polshorloge of grote paddenstoel. Er kan met elkaar gesproken worden.

Videomonitoring bed
Camera gericht op het hoofdkussen van het bed.

Videomonitoring slaapkamer
Camera gericht op de slaapkamer.

Videomonitoring gang woning
Camera in de gang van de woning.

Nat-bed-mat
Detecteert wanneer de bed mat vochtig is zodat de bewoner kan worden verschoond (enkel op medische indicatie).

Epilepsie detectie
Sensoren om een epilepsieaanval te detecteren, zoals de Epimat en de Nightwatch (een bovenarmband) die momenteel nog in een pilotfase is.

Wat verandert er in de werkwijzen?

Voor de nachtzorgmedewerkers is er best veel veranderd met het werken op de nieuwe wijze. Het aantal loze meldingen zal sterk afnemen en er wordt vraaggericht gewerkt. De nachtzorgmedewerker loopt geen preventieve controlerondes, maar gaat daar naar toe waar er zorg nodig is. De nieuwe werkwijze brengt meer focus aan in de zorg en zal de kwaliteit van de zorg en beschikbaarheid van de medewerkers voor de echte zorgvraag laten toenemen.

Blijven er slaapdiensten?

In onze zorgwijken is er een nachtdienst aanwezig. Deze zorgmedewerkers zijn gedurende de nacht aan het werk en slapen niet. Ze observeren en leveren nachtzorg. In de woningen die verder buiten onze zorgwijken liggen, slaapt een begeleider ‘s nachts in de woning. Als het nodig is, kan de begeleider direct zorg en ondersteuning bieden. Dit blijft zo, ook nu de nieuwe nachtzorg is ingevoerd. In deze woningen is het nieuwe systeem dan ook in bedrijf. In de praktijk wordt dan de nachtdienst gealarmeerd. De nachtdienst zal dan de slaapdienst wakker bellen, om snel ter plaatse de zorg te kunnen leveren.

We zijn er nog niet

We zijn erg enthousiast over de mogelijkheden van het nieuwe systeem. Maar, wij denken dat we nog veel verder komen als we het optimaal combineren met de inzet van onze gespecialiseerde nachtzorgmedewerkers afgestemd op onze organisatie omvang.

Het invoeren van het nieuwe nachtzorg systeem was een forse investering in geld en tijd. Dit nieuwe systeem moet straks weer jaren meekunnen. Daarom is het traject zorgvuldig doorlopen.

Hoe is de invoering verlopen?

De invoering van de nieuwe nachtzorg gebeurde steeds per woninggroep. Als er een groep was afgerond, gingen we pas door naar de volgende groep.

Het laatste nieuws

Ga naar de inhoud