Volg ons
Search
Close this search box.
BBL-leerling, leren, zorg, S&L Zorg, Kellebeek College, Roosendaal en Bergen op Zoom

S&L Zorg genomineerd: Leerbedrijf van het jaar!

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), heeft S&L Zorg genomineerd als leerbedrijf van het jaar. Dit vernamen we naar aanleiding van een meting van de kwaliteit van het leerklimaat bij S&L Zorg.

In het rapport valt te lezen dat:

“De motivatie bij medewerkers om te leren, te ervaren en te ontwikkelen zijn volop aanwezig. En zo niet, dan worden initiatieven onderzocht en eventueel genomen om dat alsnog mogelijk te maken. Minder zichtbaar maar wel uit de gesprekken gebleken, is het vermogen om ook van en met elkaar te leren. In de teams worden daarvoor mogelijkheden geboden en initiatieven gestimuleerd en omarmd. Het halen en brengen van ervaringen zorgt voor een gevoel dat medewerkers serieus worden genomen en er toedoen. Een trots ‘wij’ gevoel heb ik zeker ervaren. Het oplossen van problemen/uitdagingen wordt daardoor een gedeelde klus. Leidinggevenden en medewerkers dragen uit, zich verbonden te voelen met de organisatie. Uitdagingen en lastige vraagstukken worden in een open sfeer besproken, resultaten geëvalueerd en (on)gevraagd voorzien van feed back. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor het geleverde werk en gesteund door hun leidinggevenden.”

SBB

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven heeft als doelen dat studenten de beste praktijkopleiding krijgen met uitzicht op een baan en dat bedrijven nu en in de toekomst beschikken over de vakmensen die ze nodig hebben. Voor het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven verricht SBB de volgende wettelijke taken:

  • Erkennen en begeleiden leerbedrijven.
  • Onderhouden de mbo-kwalificatiestructuur.
  • Verzorgen informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming (stages en leerbanen) en de doelmatigheid van het opleidingsaanbod.

Op de nominatie is S&L Zorg natuurlijk erg trots het laat zien dat we een goede bijdrage leveren aan het opleiden van de (zorg)medewerkers van de toekomst.

Het laatste nieuws

Ga naar de inhoud