Doorgaans heeft S&L Zorg tevreden bewoners. Toch kan er wel eens iets misgaan. Er ontstaat een klacht over de geboden zorg, de communicatie of over een besluit dat is genomen. De meeste klachten worden opgelost in een gesprek met de begeleider, of soms met de teamleider erbij. Soms komt er toch geen oplossing. Dan kun je de cliëntvertrouwenspersoon inschakelen of de klachtenfunctionaris vragen om te bemiddelen.

Cliëntvertrouwenspersoon

Als de klacht van een bewoner niet verholpen kan worden door een gesprek met begeleider of teamleider dan kan iedere bewoner bij onze cliëntvertrouwenspersoon aankloppen. Deze gaat vertrouwelijk in gesprek met jou als bewoner. Op deze pagina lees je alles over onze cliëntvertrouwenspersoon.

Klachtenfunctionaris

Het kan zo zijn dat ook de cliëntvertrouwenspersoon de klacht niet kan verhelpen. In dat geval kan er een beroep gedaan worden op onze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is neutraal en kijkt of de klacht in onderling overleg opgelost kan worden. Doel is om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Soms heel praktisch, soms door een goed gesprek en altijd gericht op herstel van vertrouwen.

Contactgegevens klachtenfunctionaris

Voor S&L Zorg is een tweetal externe klachtenfunctionarissen actief, Peter Esmeijer en Annelies van der Ham. Zij zijn niet in dienst bij S&L Zorg maar werkzaam bij CBKZ. Zo is extra duidelijk dat de klachtenfunctionarissen onafhankelijk zijn van S&L Zorg en dat ze alle klachten neutraal bekijken.

De klachtenfunctionaris luistert naar je klacht en geeft informatie en advies. Hij luistert naar de bewoner en wil ook het verhaal van de zorgverlener horen. De klachtenfunctionaris onderzoekt de mogelijkheden voor een oplossing, maar geeft geen oordeel over de klacht. Hij houdt je op de hoogte en bewaakt de voortgang. De contactgegevens van de klachtenfunctionaris zijn te vinden in de klachtenprocedure en in de welkomstbrochure: klachten@cbkz.nl of (0183) 68 28 29 en vermeld daarbij S&L Zorg.

klachten

Klik op de bovenstaande afbeelding om de klachtenprocedure te lezen.

Mis je iets in de klachtenprocedure of op deze pagina? Neem dan contact op met kwaliteit@slzorg.nl of via 088 777 7444.

Typ hier uw zoekopdracht

X