Volg ons
Search
Close this search box.

Gezocht Secretaris Stichting Vrienden van S&L Zorg

Deze boeiende vrijwilligersfunctie draagt bij aan de extra kwaliteit van het leven van bewoners, hun verwanten en hun omgeving.

Stichting Vrienden van S&L Zorg

De Stichting is in mei 2019 opgericht. Het bestuur wil meerwaarde bieden aan het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Dit doen we voor de bewoners en deelnemers van S&L Zorg, waar mogelijk in relatie tot mensen in de omgeving.

Wij hebben daarbij vier doelen voor ogen:

1. Plezier in de vrije tijd
Wij willen de bewoners en deelnemers van S&L Zorg naast reguliere zorgproducten zoals wonen, dagbesteding, etc. extra plezier in de vrije tijd geven.

2. Investeren in niet vergoede zorg
Bepaalde vormen van zorg worden niet vergoed, maar kunnen het leven van de bewoners en deelnemers sterk verbeteren. Wij willen in die vormen van zorg investeren.

3. Verbinding met de maatschappij
Bij alle projecten staat de verbinding tussen de bewoners van S&L Zorg en de maatschappij voorop. Dit betekent dat de activiteiten bij voorkeur een interactief karakter hebben.

4. Maximaal voordeel
Projecten waarbij een grote groep mensen profijt heeft, hebben onze voorkeur.

Taken:

  • Vormt met voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur van de Stichting Vrienden van S&L Zorg.
  • Werkt mee aan de voorgenomen activiteiten
  • Bereidt samen met de voorzitter de vergaderingen voor.
  • Maakt verslagen van de vergaderingen en verzorgt de correspondentie.
  • Schrijft (concepten) voor Jaarverslag en beleidsplan.
  • Onderhoudt een database met leden/ donateurs

Deze vrijwilligersfunctie vraagt om:

  • In teamverband mee te kunnen denken op strategisch en operationeel niveau.
  • Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk en gebruik van computer).
  • Affiniteit met de doelgroep.

Het bestuur vergadert 6 keer per jaar. Het is een onbezoldigde functie. Reiskosten worden vergoed. Een gesprek met een delegatie van het bestuur vormt een onderdeel van de procedure. Hebt u belangstelling en wilt u meer weten? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter:

Kees van den Broek
E-mail: vandenbroekkees@gmail.com
M: 06-21913027

Uw brief en cv kunt u zenden aan: vrienden@slzorg.nl.

Het laatste nieuws

Ga naar de inhoud