Volg ons
Search
Close this search box.
Materialen dagbesteding geestelijk verstandelijk beperking handicap

Geestelijk of verstandelijk. Handicap of beperking? Wat is het nou?

Er worden in de gehandicaptenzorg veel termen gebruikt: geestelijk of verstandelijk en zeggen we handicap of beperking? Het zijn allemaal woorden die je wel eens hoort als iemand een ontwikkelingsstoornis omschrijft.

Het gaat dan om een stoornis waarbij het verstandelijke vermogen zich niet met de normale snelheid ontwikkelt en meestal ook nooit een gemiddeld niveau bereikt. Iemand heeft dan moeite om volledig te functioneren, in vergelijking met leeftijdgenoten. In dit artikel gaan we in op de verschillende termen die gebruikt worden.

Verstandelijke beperking

Zorgverleners en instellingen gebruiken tegenwoordig meestal de term verstandelijke beperking. Verstandelijke handicap wordt zelden gebruikt. Het kennisplein gehandicaptensector hanteert acht verschillende groepen. Bij S&L Zorg hanteren we 6 cliëntgroepen namelijk:

  • cliënten met een lichte verstandelijke beperking;
  • cliënten met een matige verstandelijke beperking;
  • cliënten met een ernstig verstandelijke beperking;
  • cliënten met een ernstig verstandelijke meervoudige beperking;
  • ouder wordende cliënten;
  • cliënten met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.

Geestelijk gehandicapt

Vroeger werd de term geestelijk gehandicapt ook gebruikt. Dit werkte echter verwarrend, omdat met geestelijk ook heel vaak “psychiatrisch” wordt aangeduid. Overigens werd in het verleden ook de term zwakzinnigen gebruikt. In dit artikel over vrijheidsbeperkende maatregelen, staat ook een verwijzing naar deze oude termen. 

Meervoudige beperking

De term meervoudige beperkingen wordt meestal gebruikt voor mensen die naast een verstandelijke beperking ook ernstige lichamelijke beperkingen hebben. Deze mensen zijn kwetsbaar. Zij hebben een sterk verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Denk aan epilepsie, een reflux, slaapstoornissen, slikproblemen en luchtweginfecties.

De mate van een beperking

De mate waarin iemand een verstandelijke beperking heeft bepaalt in grote mate ook de effecten die het heeft op iemands leven. Jonge kinderen met een verstandelijke beperking ontwikkelen zich langzamer dan andere kinderen. Op latere leeftijd blijft iemand met een verstandelijke beperking vaak moeilijkheden ervaren in de communicatie, de zelfverzorging, het zelfstandig kunnen wonen, sociale en relationele vaardigheden.

Ontwikkelen

Omdat leren moeilijker en langzamer gaat dan bij anderen kost het meer tijd en energie om vaardigheden en kennis eigen te maken. Een verstandelijke beperking is niet iets dat over gaat, je kunt het niet ‘genezen’. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak ondersteuning nodig van hun verwanten, maar ook van professionals.

S&L Zorg

S&L Zorg biedt uitstekende menslievende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. We zoeken steeds naar nieuwe wegen om dat mogelijk te maken. We vinden het ook belangrijk informatie te verschaffen en dat de mensen aan wie we zorg verlenen mee kunnen doen in de maatschappij. We organiseren met regelmaat activiteiten om dat mogelijk te maken.

Geplaatst op: 11 oktober 2016

Het laatste nieuws

Ga naar de inhoud