Als je een verstandelijke beperking hebt en altijd iemand dichtbij nodig hebt voor toezicht of 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig hebt, kun je zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) aanvragen. Om de zorg, begeleiding en bijbehorende vergoedingen ook daadwerkelijk te krijgen, is er een geldige en passende indicatie nodig. Een toekenning vanuit de Wlz krijg je indien je blijvend afhankelijk bent van zorg of begeleiding. Op deze pagina vind je meer informatie over indicaties.
Verwanten en cliënten S&L Zorg Gehandicaptenzorg
Vrijwel alle cliënten van S&L Zorg hebben een Wlz-indicatie. Deze zogenaamde zorgzwaartepakketten zijn ingedeeld zoals hieronder omschreven:
  • ZZP 3 Wonen met begeleiding en verzorging
  • ZZP 4 Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
  • ZZP 5 Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
  • ZZP 6 Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
  • ZZP 7 (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
  • ZZP 8 Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging

Wij bieden in ieder geval zorg aan mensen met bovenstaande Wlz-indicaties. Dus ook als de zorg extra intensief is ben je welkom! Er is alleen niet altijd (direct) plek. We moeten een geschikte woning of een passende dagbestedingsgroep vinden die aansluit op de zorgvraag. Soms is er direct een plekje vrij, soms duurt het even en soms duurt het langer. Neem daarom altijd contact op met onze cliëntadviseurs als je interesse hebt. Zij kunnen je vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Passende indicatie

S&L Zorg is als zorgaanbieder verplicht haar cliënten een passende indicatie te bieden. Vrijwel al onze cliënten hebben een Wlz-indicatie, toegekend door het CIZ, Centrum indicatiestelling zorg. Wanneer je bij ons komt wonen, heb je al een geldige indicatie. Deze is in de basis voor onbepaalde tijd, maar we blijven continu kritisch kijken naar de zorgvraag en begeleidingsvraag van onze cliënten. Verandert deze, dan gaan de orthopedagoog, teamleider en zorgcoördinator van een cliënt samen in overleg. Een herindicatie kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een cliënt die altijd mobiel is geweest, maar nu in een rolstoel zit. Daar hoort andere zorg en begeleiding bij, en een andere financiering.

Extra maatregelen nodig en dan?

Naast de indicatie voor wonen, behandeling en vaak ook dagbesteding kan er ook een Bopz-indicatie nodig zijn. Merken cliëntbegeleiders op dat een cliënt bijvoorbeeld steeds meer verward raakt en vaak wegloopt, dan kan het nodig zijn de deur van een cliënt ‘s nachts op slot te doen. De Bopz heeft als doel de veiligheid van de cliënt en zijn omgeving te waarborgen. Bij indicaties komt veel kijken; het dossier moet op orde zijn en de nodige overleggen met professionals zijn noodzakelijk. Het resultaat is een zo passend mogelijke indicatie, die leidt tot de beste zorg en begeleiding voor onze cliënten.

Geen indicatie voor Wlz-zorg?

S&L Zorg vindt dat iedereen recht heeft op een goed leven,  samen willen we er voor zorgen dat dit ook voor mensen met een verstandelijke beperking geldt. Hoewel veel mensen die bij ons zorg afnemen een Wlz-indicatie hebben, willen we iedereen helpen. Neem daarom altijd contact op met onze cliëntadviseurs, zij kijken samen met u naar de beste zorg en een passende financieringsoplossing.

Typ hier uw zoekopdracht

X