De afgelopen tijd heeft het coronavirus ook de wereld van de bewoners, deelnemers, medewerkers, vrijwilligers, verwanten en alle betrokkenen bij S&L Zorg beïnvloed. We proberen de coronatijd samen zo goed mogelijk door te komen.

We proberen met elkaar de bewoners die ziek zijn de best mogelijke zorg te geven en daarnaast de andere bewoners in de gaten te houden. We verliezen daarbij ook de veiligheid van onze medewerkers en vrijwilligers niet uit het oog en begrijpen goed dat daar spanning op staat en het op sommige momenten zwaar is.

We hebben contact met onze artsen en o.a. de GGD en laten ons informeren over de maatregelen die we kunnen nemen om verspreiding te voorkomen.

We volgen hiervoor het actuele beleid van het RIVM, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Rijksoverheid. Dit beleid is steeds aan verandering onderhevig. Wij vertalen het beleid en de veranderingen steeds naar onze situatie.

Wat moeten we allemaal doen?

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

De maatregelen zijn:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Zorg af en toe voor frisse lucht in huis
 • Ga je op bezoek: doe eerst een zelftest.

Wij pakken de huidige situatie serieus en voortvarend op. We behouden ook onze rust. Het virus is nieuw, maar bij S&L Zorg zijn we bekend en hebben ervaring met meerdere infectieziekten. We weten wat we kunnen doen en weten ook waar we geen invloed op hebben.

De protocollen en procedures waar we ons aan hebben te houden veranderen met regelmaat rondom het coronavirus. De informatie op deze pagina wordt daarom ook steeds bijgesteld.

Laatste update: 29 november 2021 16:35 uur.

Tekst met paarse kleur is nieuw t.o.v. de vorige update van deze pagina. 

Veelgestelde vragen:

Hoe is de situatie bij S&L Zorg?

Wat we al zagen in Nederland, begint nu ook te komen bij S&L Zorg. Het aantal besmettingen neemt helaas weer toe. Uiteraard zijn alle betrokkenen van de bewuste woningen waar besmettingen zijn al op de hoogte. 

We zien ook weer steeds meer afwezigheid bij medewerkers. Dit kan zijn omdat ze ziek zijn, maar nog meer zien we dat ze niet kunnen komen werken omdat er bijvoorbeeld een huisgenoot ziek is, of omdat ze wachten op een eigen testuitslag. De uitval onder medewerkers geeft ons zorgen over de gezondheid van onze collega’s, maar ook steeds meer uitdagingen om de bezetting rond te krijgen.

Gelukkig is de vaccinatiegraad bij S&L Zorg erg hoog. We hopen dat ons dat beter beschermd.

Tijdens de hele coronacrisis zijn er bij bewoners van S&L Zorg heel veel tests uitgevoerd op het coronavirus. In de loop van de hele periode bleken er ook meer dan 100 bewoners besmet te zijn met het coronavirus. Rondom bewoners die besmet zijn, geldt een strikt beleid om verspreiding te voorkomen, er wordt bijvoorbeeld gewerkt met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ook medewerkers zijn veel getest. De meeste medewerkers waren gelukkig niet besmet. Meer dan 100 medewerkers bleken wel besmet te zijn. Direct bij het vermoeden van een besmetting met het coronavirus blijft een medewerker thuis en is hij/zij dus niet werkzaam in de woning.

Om verdere verspreiding te voorkomen hebben verschillende woningen tijdelijk te maken (gehad) met extra maatregelen. Vaak starten we bij een vermoeden al met extra maatregelen in een woning in afwachting van een testuitslag. Bewoners blijven dan thuis, de kans bestaat dat er in een woning ineens gewerkt wordt met extra beschermingsmiddelen en ingepland bezoek wordt afgebeld.

Vanuit privacy-oogpunt geven wij geen specifieke informatie. Bewoners, wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers van de groepen waar het actueel is, worden/zijn uiteraard op de hoogte gesteld.

Natuurlijk houden we al onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers goed in de gaten. Hieronder leest u veelgestelde vragen voor bewoners, medewerkers, verwanten en vrijwilligers.

– Bewoners –

Wat doen we als we bij een bewoner een besmetting vermoeden?

De bewoner blijft bij een vermoeden op zijn/haar slaapkamer en we nemen telefonisch contact op met de medische dienst van S&L Zorg. De artsen besluiten of onderzoek naar het coronavirus nodig is. Als de testuitslag negatief blijkt, vervallen alle maatregelen weer.

Wat doen we als een bewoner van een groepswoning inderdaad besmet is?

Allereerst worden naast de bewoner natuurlijk ook wettelijk vertegenwoordiger en de verantwoordelijk zorgmanager geïnformeerd. Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende mogelijkheden. De bewoner kan thuis blijven in een afgeschermd deel van de woning, er kan een opname in het ziekenhuis nodig zijn en natuurlijk mag familie de zorg ook overnemen en de bewoner bij familie opvangen. Als er één besmetting is binnen een woning (bewoner en/of medewerker) is tijdelijk bezoek ontvangen of op bezoek gaan niet meer mogelijk. Als er meerdere besmettingen zijn binnen één woning (bewoners en/of medewerkers) kan het nodig zijn dat ook niet besmette bewoners preventief in de eigen woning blijven.

Hoe maakt S&L Zorg de keuzen op het gebied van isolatievorm en inzet persoonlijke beschermingsmiddelen?

Keuzen worden zeker in deze fase van de pandemie op maat gemaakt. We volgen de adviezen van onze artsen en/of de GGD de verantwoordelijk zorgmanager neemt het uiteindelijke besluit.

Is er verschil in maatregelen bij gevaccineerde en niet gevaccineerde bewoners?

Bij S&L Zorg is iedereen gelijk, of je je laat vaccineren is je eigen keuze. Het heeft wel gevolgen in hoe we omgaan met isolatievormen bij een (vermoeden van een) besmetting. Dat hoort ook zo volgens de landelijke richtlijnen. Zo krijgt een gevaccineerde bewoner pas bij een bewezen besmetting (in de woning) te maken met een vorm van isolatie, terwijl dit bij een niet gevaccineerde bewoner al bij een vermoeden is. Onze artsen gebruiken alle informatie om de beste keuze te maken om het virus onder controle te houden.

– Medewerkers –

Hoe zorgt S&L Zorg dat ik veilig kan werken?

Medewerkers die werken met mensen die (vermoedelijk) besmet zijn met het coronavirus dragen persoonlijke beschermingsmiddelen. We doen er alles aan, dat zieke mensen thuisblijven. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat medewerkers veilig kunnen werken.

Met de toename van besmettingen in Nederland en de maatregelen, zetten we vanaf 30 november ook weer mondneusmaskers op, op de momenten dat we niet op een vaste plek zitten. Dit is dus op heel veel momenten. Bezoek houdt afstand van medewerkers en medewerkers houden ook afstand van elkaar.

Wanneer mag ik wel of juist niet werken?

Heb je één of meer van deze klachten:

   • verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
   • hoesten; en/of
   • benauwdheid en/of
   • verhoging of koorts en/of
   • plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Kom niet naar je werk! Bel je leidinggevende! Laat je testen!

Iedereen in heel Nederland met één of meer van bovenstaande klachten moet thuisblijven. Iedereen met dergelijke klachten die passen bij het coronavirus kan zich laten testen. Het is van groot belang dat zorgmedewerkers, leerlingen en stagiaires (en hun huisgenoten) zich bij klachten direct laten testen.

Vanaf 19 november is de richtlijn aangescherpt. Voor 19 november 2021 mochten zorgmedewerkers soms werken in afwachting van de testuitslag. Vanaf 19 november mag dat niet meer. Zorgmedewerkers blijven dus altijd thuis totdat de testuitslag bekend is.

Na een negatieve testuitslag kun je weer gewoon werken zonder persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij een positieve testuitslag ga je in quarantaine conform de geldende richtlijnen.Voor zorgmedewerkers geldt een speciaal advies dat is te lezen op deze pagina van het RIVM.

Wat als mijn huisgenoot positief getest is?

Tegenwoordig wordt er onderscheid gemaakt in de stappen die je moet zetten voor medewerkers die wel gevaccineerd zijn en medewerkers die niet gevaccineerd zijn. Lees hier alle richtlijnen. In het kort is dit de richtlijn:

Ben je gevaccineerd, dan geldt dit:
Immune zorgmedewerkers zonder klachten met een positief geteste huisgenoot hoeven niet in quarantaine als de zorgmedewerker absoluut noodzakelijk is voor de directe zorg. Zij dragen tot en met de 10e dag na het laatste contact met de positief geteste huisgenoot tijdens het werk een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en laten zich testen op dag 5, nadat de huisgenoot positief is getest (en uiteraard bij klachten). Mocht de test positief blijken, gaat de medewerker in thuisisolatie in elk geval tot en met de 3e dag na de testafname.

Ben je niet gevaccineerd, dan geldt dit:
Niet-immune zorgmedewerkers met een positief geteste huisgenoot gaan thuis in quarantaine, zij gaan niet naar hun werk en laten zich zo snel mogelijk testen. Daarnaast laten zij zich testen op dag 5 na het laatste contact met de positief geteste huisgenoot (en uiteraard ook bij klachten). Als de uitslag van deze test positief is, blijft de positief geteste zorgmedewerker zonder klachten thuis in isolatie tot en met de 5e dag na de testafname. Vervolgens draagt de zorgmedewerker tot en met dag 10 na het laatste contact met de besmettelijke huisgenoot tijdens het werk een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II.

Wanneer mag ik weer komen werken?

Lees de actuele richtlijnen over wanneer je weer mag werken op deze pagina van het RIVM. In het kort is dit de richtlijn:

Als je thuis was met klachten en je PCR-test was negatief:
Als de PCR-test (dus geen zelftest) negatief is, mag een zorgmedewerker met milde klachten (in ieder geval geen koorts) weer aan het werk. Dit geldt niet als je in quarantaine bent (er zijn meer redenen waarom je in quarantaine kunt zijn), dan moet de quarantaineperiode vervolgd worden.

Als je thuis was met klachten en je PCR-test was positief:
Als je thuis was na een positieve PCR-test, blijf je thuis in isolatie tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen EN 48 uur koortsvrij EN ten minste 24 uur symptoomvrij.

Als je thuis was zonder klachten en je PCR-test was negatief:
Je kunt aan het werk. Er is één uitzondering. Als je een positief geteste huisgenoot hebt. Is dit jouw situatie? Lees dan bij het kopje ‘Wat als mijn huisgenoot positief getest is?’ hoe je moet handelen.

Als je thuis was zonder klachten en je PCR-test was positief:
Ben je positief getest zonder klachten en gevaccineerd, dan blijf je thuis in isolatie in elk geval tot en met de 5e dag na de testafname.

Gelden er maatregelen als ik in het buitenland op vakantie ben geweest?

Ja, zeker bij een gebied dat kleurcode rood heeft (of heeft gekregen tijdens je vakantie). Er zijn ook maatregelen voor bewoners/deelnemers. Lees meer hierover verderop op deze pagina onder het kopje: Algemene vragen.

Mag of moet ik thuis werken?

Het thuiswerkadvies is aangescherpt naar: ‘Alles wat digitaal kan, doen we digitaal’. Kantoormedewerkers werken dus veelal thuis. Vergaderen, overleggen, etc. allemaal digitaal. Als het echt niet anders kan en we moeten bij elkaar in een ruimte zijn. Dan geldt 1,5 meter en als je niet zit draag je een mondneusmasker. 

Wensen op het gebied van thuiswerken kunnen besproken worden met de leidinggevenden. Het algemene nummer van S&L Zorg 088 7777 444 blijft bemand en collega’s die thuiswerken blijven bereikbaar.

Indien je als medewerker niet over de juiste werkplekfaciliteiten beschikt dan bieden we deze faciliteiten in bruikleen aan. Hierbij kun je denken aan een beeldscherm, een muis, een toetsenbord en een bureaustoel. Medewerkers die meer advies nodig hebben omtrent een gezonde werkplek kunnen contact op met hun leidinggevende of HR. Zie tevens deze link met voorlichting over wat een gezonde thuiswerkplek is.

Wat doen we met bijeenkomsten en vergaderingen?

Die doen we digitaal. Als het echt niet anders kan en we moeten bij elkaar in een ruimte zijn. Dan geldt 1,5 meter en als je niet zit draag je een mondneusmasker. Blijf hier rekening mee houden. 

Hulp voor medewerkers bij herstel na corona

Ook bij S&L Zorg is een aantal medewerkers besmet geraakt met Corona. Het verloop van de klachten en het herstel is voor iedereen anders. Wanneer het jezelf niet overkomen is, is het soms lastig je voor te stellen hoe het voor de ander is. Vanuit Arbo Unie en van medewerkers die positief getest zijn hebben we informatie ontvangen die medewerkers kan helpen bij hun herstel. Lees meer >>

– Verwanten en bezoekers –

Wat verwachten we van verwanten en bezoekers?

Voor het bezoek gelden strikte voorwaarden. Als er tijdelijk geen bezoek is toegestaan, worden alle betrokkenen op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen en het moment waarop bezoek wel weer kan.

Kom als je enige klachten hebt niet op bezoek. En als je zonder klachten op bezoek komt, doe dan eerst thuis even een zelftest (dit is ook landelijk beleid). Dit vragen we ook aan extra bijzonder bezoek, zoals Sinterklaas, Piet, de Kerstman en het Kerstelfje. Als het druk wordt in een woning, ga dan even met het bezoek naar buiten, naar de slaapkamer of maak gebruik van onze ontmoetingscentra.

Als onze bewoners op bezoek gaan bij familie of ergens anders zijn, adviseren en verwachten we dat dezelfde maatregelen worden gehanteerd als bij S&L Zorg. Als een bewoner of iemand waarmee nauw contact is geweest ziek wordt tijdens het logeren, kan de bewoner niet zomaar terugkeren. Er gelden dan aanvullende maatregelen.

Onze ontmoetingscentra zijn sinds 1 juli weer open voor het ontvangen van bezoek. Er gelden wel aanvullende maatregelen. Onze ontmoetingscentra kun je zien als horecagelegenheden. Daarom moesten bezoekers al een coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs laten zien. Dit is door de landelijke maatregelen nu ook verplicht op onze terrassen. Dus, als deze herfst de zon ineens fantastisch gaat schijnen en de terrassen gaan naar buiten, dan zullen we dus ook daar gaan controleren op het toegangsbewijs.

Het coronatoegangsbewijs zet je zelf op je mobiele telefoon. Dat kan met de Coronacheck-app. Heb je geen geschikte telefoon, print dan een toegangsbewijs uit. Lees hier meer over het uitprinten. Bewoners en mensen die voor hun werk in het Ontmoetingscentrum zijn, hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien. Alle andere bezoekers zoals passanten, familie en vrienden die op bezoek komen wel.

Mag ik als verwant op bezoek komen als ik woonachtig ben in oranje of rood risicogebied?

Voor verwanten, woonachtig in oranje of rood gebied, gelden soms extra maatregelen. Verwanten kunnen hierover contact opnemen met de teamleider van de woning van hun verwant.

Knuffelen

De vaccinatiegraad is onder onze bewoners erg hoog, maar we hebben geen idee of bezoekers gevaccineerd zijn en daar vragen we ook niet naar. Als bewoner en bezoeker het beiden prettig en veilig vinden om elkaar een knuffel te geven, zien wij geen reden om dat niet te doen. Bezoek houdt wel altijd afstand van andere bewoners, medewerkers en vrijwilligers.

– Vrijwilligers –

Wat vragen we van vrijwilligers?

Wij zijn blij met alle hulp, die hebben we juist nu nodig, maar we willen het ook zo veilig mogelijk houden voor iedereen. Heeft u milde gezondheidsklachten, zoals verkoudheid, hoesten of koorts? Of is één van uw huisgenoten ziek met koorts? Of heeft u de afgelopen 10 dagen contact gehad met iemand die (mogelijk) het coronavirus heeft? Dan verzoeken wij u om onze locaties niet te bezoeken.

– Dagactiviteiten –

Gaan de dagactiviteiten wel door?

Vanaf 7 september 2020 zijn we de dagactiviteitengebouwen weer volledig gaan inzetten. De dagactiviteiten zijn nog steeds anders dan voor de uitbraak van corona. Deelnemers die alleen dagactiviteiten volgen en niet bij S&L Zorg wonen, kunnen ook al weer deelnemen. Vanaf 20 september 2021 zijn alle groepen weer volledig in gebruik en draaien we zelfs vernieuwde dagactiviteiten. Vanaf 30 november 2021 gaan mensen uit één woning, slechts nog naar één dagbestedingslokaal. We mixen onderling niet of nauwelijks. Als het vanwege besmettingsrisico of bezettingsproblemen nodig is, kan dagbesteding ook weer in de woning worden aangeboden. Deze aanpak geldt vooralsnog alleen voor de dagbesteding van S&L Zorg. Bewoners die gebruik maken van externe dagbesteding kunnen dit ook blijven doen. Een bewoner mag ook gewoon thuis op bezoek of bijvoorbeeld naar de supermarkt. 

Het werken in ‘De Bubbel’ helpt ons het risico op besmetting te verminderen en we krijgen met deze werkwijze onze bezetting beter voor elkaar. 

Komen we elkaar wel tegen in de gang?

Ja, dat is niet te vermijden, maar we proberen zo goed als het gaat lange contacten wel te vermijden. Van toiletten/badkamers worden door verschillende mensen gebruik gemaakt, maar die houden we extra goed schoon. En ja, soms zal een bewoner je in de gang ineens een kroel geven.

Hoe zit het met externe dagbesteding?

Uiteraard gaan er ook nog steeds mensen naar externe dagbesteding. Ook komen er mensen bij onze dagactiviteiten die niet bij ons wonen. Natuurlijk moeten zij ook thuisblijven bij klachten.

Hoe zorgen we dat corona ook bij de dagactiviteiten buiten de deur blijft?

Allereerst moeten we zorgen dat er eenvoudigweg geen zieke mensen naar de dagactiviteiten gaan. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers blijven thuis bij milde klachten en laten zich testen. Ook kunnen we het niet vaak genoeg zeggen: hygiëne, hygiëne, hygiëne. Als we de regels in acht nemen, kunnen we samen zorgen voor een veilige omgeving.

– Algemene vragen –

Vaccinatie

We hopen dat als veel mensen gevaccineerd zijn, we ook van het coronavirus af zijn. Klik hier om naar de speciale pagina met informatie over de vaccinatie te gaan.

Evenementen en activiteiten

Voorzichtig zijn we weer wat dingen aan het organiseren, met de nieuwste maatregelen wordt het wel weer een stukje uitdagender. Na 17:00 uur doen we de komende weken geen activiteiten meer buiten de woning. We gaan de zaken die ‘s avonds gepland stonden ook niet verschuiven naar de middag. We proberen juist nu minder contactmomenten te creëren. Dit geldt ook voor mensen die onze ruimten huren, zoals de zwemschool. 

Hoe zit het met de was van bewoners?

Veel persoonsgebonden was wordt gedaan door wasbedrijven. Deze dienstverlening loopt door. Als u zelf wast voor uw familielid kunt u dit ook blijven doen. Als er in een woning tijdelijk geen bezoek is toegestaan, kunt u de was ophalen en terugbrengen zonder de woning in te gaan. Stemt u dit dan wel telefonisch af met de begeleiders van de groep.

Bij een eventuele coronabesmetting kan het zijn dat de was wordt overgenomen. In dat geval betaalt S&L Zorg de kosten. Omdat dit wasproces langer duurt, is er wellicht extra kleding nodig. S&L Zorg vergoedt in dat geval de extra kleding met een maximaal bedrag van € 150 per persoon incl. btw.

Hoe gaat S&L Zorg om met ventilatiesystemen?

Het RIVM geeft aan dat op basis van de huidige inzichten aanpassingen van ventilatiesystemen niet nodig zijn. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd. Het is wel van belang dat er mogelijkheden zijn om te ventileren; goed ventileren is nodig voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat.

Wij volgen steeds de landelijke richtlijnen, dus ook dit RIVM advies. Lees hier de volledige onderbouwing.

Is er voldoende inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen bij S&L Zorg?

Onze voorraden van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn helemaal op peil. Vooral het gebruik van mondneusmaskers zal per 6 november weer gaan toenemen. Als groepen extra materialen nodig hebben, kunnen ze dit ophalen bij de receptie van Sterrebos of de receptie van Lambertijnenhof (Kunst&Zo).

Hoe gaat S&L Zorg om met de inzet van mondkapjes?

Het mondneusmasker is landelijk weer terug op veel plaatsen waar geen QR-code wordt gevraagd. Zoals bekend, zijn we bij S&L Zorg terughoudend met de continue inzet van mondneusmaskers van onze begeleiders in een huiselijke omgeving als er geen zieke mensen zijn. Met de toename van besmettingen in Nederland en bij S&L Zorg zelf, gaan we toch weer mondneusmaskers opzetten. Vanaf dinsdag 30 november dragen medewerkers, vrijwilligers, verwanten en bezoek in binnenruimten altijd een mondneusmasker bij S&L Zorg. Het mondneusmasker mag alleen af als je op je plek zit. Zodra je door de ruimte gaat bewegen gaat het mondneusmasker weer op. Het zitten doe je altijd op minimaal 1,5 meter afstand van een ander. Buiten dragen we een mondneusmasker als we geen 1,5 meter afstand kunnen houden van een ander. 

Bewoners en deelnemers van S&L Zorg zijn in onze gebouwen niet verplicht een mondneusmasker te dragen, het mag natuurlijk wel als je dat zelf wilt. 

Het mondneusmasker wordt ook gedragen door medewerkers die hun testuitslag afwachten vanwege een contact of slechts één milde klacht hebben (en geen koorts/verhoging). 

We willen voorkomen dat onze bewoners continu met begeleiders zijn die mondneusmaskers dragen. Als je zelf ook op andere momenten een mondneusmasker wilt dragen mag dat, maar we hopen dat het beperkt blijft. 

Rondom zieke bewoners zetten we een groot pakket aan persoonlijke beschermingsmiddelen in.

Gelden er maatregelen als ik in het buitenland op vakantie ben geweest?

Hieronder geven we aan wat op dit moment de gevolgen zijn van een reis naar een gebied per kleurcode als je terug wilt komen bij S&L Zorg:

Reisadvies groen:

Voor landen met het reisadvies groen zegt de overheid: veilig om te bezoeken. Als je terugkeert zijn er bij S&L Zorg geen extra maatregelen. 

Reisadvies geel:

Voor landen met het reisadvies geel zegt de overheid: er zijn veiligheids- of gezondheidsrisico’s. Als je terugkeert zijn er bij S&L Zorg geen extra maatregelen. 

Reisadvies oranje:

Voor landen met het reisadvies oranje zegt de overheid: alleen noodzakelijke reizen. Als je een land bezoekt met het reisadvies oranje, kun je als medewerker of vrijwilliger na terugkeer zonder extra maatregelen aan het werk. Volg wel de algemeen geldende adviezen van het RIVM op, zoals het advies om een zelftest na terugkeer te doen. Bewoners en deelnemers kunnen na hun reis terug naar hun woning en/of dagbesteding. 

Reisadvies rood:

Voor landen met het reisadvies rood zegt de overheid: niet reizen. Als je toch afreist naar een land met reisadvies rood, moet je na je vakantie verplicht 10 dagen in quarantaine. Medewerkers dienen deze quarantaineperiode vrij te nemen en te plannen. Bewoners kunnen in deze situatie hun 10 dagen quarantaine niet doorbrengen bij S&L Zorg.

Reisadvies oranje, verandert naar rood:

Als je op reis gaat naar een land met het reisadvies oranje, maar dat advies verandert tijdens je verblijf naar rood, dan moet je na je reis ook verplicht 10 dagen in quarantaine. Als je in deze situatie als medewerker staat ingepland tijdens de quarantaineperiode krijg je van je leidinggevende vervangend thuiswerk. Ook bewoners gaan in deze situatie 10 dagen in quarantaine, bij voorkeur bij verwanten.

Meer weten over de meest actuele reisadviezen en maatregelen? Lees meer >>

Vanwege onze zorgplicht en wonen in groepsverband verwachten wij dat iedereen zich verantwoordelijk gedraagt. Overleg altijd met de teamleiding als er maatregelen nodig zijn vanwege een reis en maak afspraken over de aanpak.

We voldoen aan de landelijke richtlijnen

Bij de start van de coronacrisis waren de richtlijnen terughoudend op de het gebied van de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen in onze sector. Wij gingen er veel strenger in, rondom bewoners die besmet waren of verdacht waren van besmetting hebben we steeds meer persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet dan landelijk geadviseerd.

Coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september 2021 is het coronatoegangsbewijs in combinatie met een identiteitsbewijs nodig op heel veel plaatsen. Bij S&L Zorg hebben bezoekers het nodig in de ontmoetingscentra. Natuurlijk komen ook onze bewoners op veel plekken, ze gaan bijvoorbeeld naar het theater, de bioscoop of naar een terras. Aan wettelijk vertegenwoordigers vragen we om op korte termijn een coronatoegangsbewijs voor hun verwant te regelen. Omdat veel bewoners geen eigen smartphone hebben, adviseren we ook hiervoor gebruik te maken van de geprinte versie. Met de eigen DigiD is deze uit te printen. Lees hier meer over het uitprinten. De print kan aan de bewoner of de begeleiding meegegeven worden. Let op, ook het identiteitsbewijs zal dus mee moeten bij het uitje.

Heeft u vragen waarom het antwoord niet op deze pagina vindt? Mail dan naar communicatie@slzorg.nl. We proberen u dan van een antwoord te voorzien!

Vaccinatie

Iedereen zou wel willen dat het virus weg is en we weer zonder coronaregels kunnen leven. Vaccineren is hiervoor een belangrijke stap. Als we ons laten vaccineren, kan corona niet meer zomaar om zich heen grijpen en gaan de coronaregels stapje voor stapje weer weg.

We proberen zoveel mogelijk informatie te geven over de vaccinatie, daarom hebben we een speciale pagina gemaakt over dit onderwerp.

Typ hier uw zoekopdracht

X