Soms zit het mee, soms zit het tegen. Dat gebeurt ons allemaal, iedere dag weer. Maar soms overkomen ons in het leven ook grote gebeurtenissen (life-events) die ons diep van binnen raken. Het kunnen blijde gebeurtenissen zijn, maar ook ervaringen van verlies, verdriet en onmacht. We raken erdoor van slag. Hoe verhouden we ons tot ziekte of toenemende afhankelijkheid? Hoe gaan we om met  het levenseinde en het proces van rouwen?

De geestelijk verzorger ondersteunt de bewoner bij deze levensvragen en biedt persoonlijke begeleiding. Daarnaast is de geestelijke verzorger ook  beschikbaar voor het team en de naasten van de bewoner (wettelijk vertegenwoordiger, familie).
In persoonlijke gesprekken is er ruimte voor ieders emoties én zoeken we samen naar krachtbronnen. In die gezamenlijke zoektocht naar ‘zin’ is er ook ruimte voor levensvragen en geloofsbeleving. Met een lach en met een traan.

Rituelen

Rituelen kunnen in deze zoektocht ook behulpzaam, verbindend en troostend zijn. Bijvoorbeeld een warmteviering bij het afscheid nemen of het uitvoeren van een herdenking. Een persoonlijk ritueel kan speciaal op maat uitgevoerd worden.

Vieringen

Vieringen zijn er met een zekere regelmaat om de feestdagen in het jaar en de seizoenen te markeren. Deze zijn laagdrempelig, gezellig en verbindend. Maar ook voedzaam voor de geest. 

Ethiek

Ethiek behoort tot het vakgebied van de geestelijk verzorger. De kern daarvan is met verwondering steeds weer de vraag stellen: wat is goed leven, wat is goede begeleiding en goede zorg voor deze unieke bewoner in zijn of haar specifieke omstandigheden? En wie bepaalt dat? De geestelijk verzorger heeft een actieve rol om ethische bewustwording te bevorderen. Moreel Beraad is daar een mooi voorbeeld van. 

Omdat S&L Zorg menslievende zorg hoog in het vaandel heeft staan, wordt er hard gewerkt aan een zorgethiek die iets goeds kan toevoegen aan het leven van alledag van onze bewoners.  

Voor vragen en verwijzingen kunt u contact opnemen met Madeleine Timmermann, geestelijk verzorger van S&L Zorg

Muziek

In het domein van zingeving en spiritualiteit is niet alles met woorden te vatten. Stilte kan heilzaam zijn, maar ook muziek doet wonderen. Persoonlijk, maar ook in groepsverband. Dies de Bil verzorgt deze muzikale begeleiding bij S&L Zorg.

mt20196-2

Geestelijk verzorger
Madeleine Timmermann
06 42206539
m.timmermann@slzorg.nl

Dies de Bil

Muziekbegeleider
Dies de Bil

06-50291833
d.d.bil@slzorg.nl

Typ hier uw zoekopdracht

X