Ver vooruit kijken

Alle mensen zijn gelijkwaardig, maar elk mens is ook uniek. Iedereen heeft recht op een goed leven en samen zorgen we ervoor dat dit ook voor mensen met een verstandelijke beperking geldt. Om de beste woning, beste faciliteiten en voorzieningen te kunnen bieden, moeten we vooruit kijken. Als het gaat om gebouwen en installaties, moeten we zelfs heel ver vooruit kijken. Daarom maken we een strategisch vastgoedplan. We kijken dan ver vooruit, maar kijken natuurlijk ook naar wat we volgend jaar al moeten doen. Op deze pagina leest u de visie van S&L Zorg op de vastgoedontwikkeling de komende jaren.

Van richting naar plan

Veel onderdelen die genoemd worden op deze pagina zijn slechts een richting. Het geeft een basisgedachte weer. Echter veel keuzen in de toekomst zijn ook afhankelijk van gesprekken met betrokkenen die deels nog moeten plaatsvinden. Ook kunnen besluiten afhankelijk zijn van kansen die zich voordoen. Bijvoorbeeld grond die beschikbaar komt om te bouwen, vergunningen die wel of niet verstrekt worden etc. Stap voor stap worden zaken concreter en vormen we plannen.

Visie op de zorgwijken

De zorgwijken blijven bestaan en er wordt geïnvesteerd in het modern houden van alle voorzieningen. Indien mogelijk, zullen de zorgwijken in de toekomst stap voor stap iets groeien.

Huisje vastgoed

Een kleine opzichzelfstaande woning, met een klein aantal bewoners heeft weinig financiering voor personeel en weinig mogelijkheden voor eigen faciliteiten.

Zorgwijk vastgoed

In een zorgwijk staan meerdere woningen bij elkaar. Zo kan personeel elkaar beter helpen en zijn er mogelijkheden voor meer eigen voorzieningen zoals dagbestedingslokalen, sportmogelijkheden en ontmoetingsplaatsen.

Wensen en eisen

Nadat we eerst goed geluisterd hebben tijdens gesprekken en vragen hebben gesteld in enquêtes, zijn we goed gaan nadenken samen met specialisten. We hebben ondertussen al bepaalde keuzes gemaakt. In een programma van eisen hebben we opgeschreven wat onze harde eisen zijn en wat onze wensen aan nieuwe woningen zijn.

Wensen

Als je wilt gaan bouwen moet je in het begin nog niet alles helemaal vastleggen. Dan zou je nieuwe kansen kunnen missen. Daarom hebben we een aantal wensen opgeschreven. Wensen geven richting aan de plannen die nog gemaakt worden.

Flexibel
We bouwen om een huis jaren te kunnen gebruiken. Maar we weten niet exact wie er over 20 jaar bij ons woont. Daarom bouwen we flexibel, zodat een woning geschikt is voor verschillende mensen met verschillende (zorg)wensen. Als we moeten kiezen, realiseren we liever te veel voorzieningen, die we dan voor sommige bewoners niet zullen gebruiken.

Badkamer en toilet
Als we nieuwe woningen buiten onze zorgwijken realiseren, willen we voor elke bewoner een eigen badkamer en een eigen toilet. In woningen in onze zorgwijken waar veel lichamelijke zorg nodig is, kan het zijn dat we kiezen voor extra grote gezamenlijke badkamers met optimale faciliteiten.

Ruimte
Woningen en kamers die we nog gaan bouwen zullen zeker ruimer zijn dan 30 jaar geleden. Maar er zijn (financiële) beperkingen. We zullen de juiste balans vinden tussen de ruimte die nodig is voor algemene ruimten en de privévertrekken.

Architectuur
Omdat er toevallig veel zorg nodig is in de huizen die we bouwen, wil dat niet zeggen dat het er niet als een gewoon huis uit mag zien. Maar, wel een heel mooi huis natuurlijk.

De richting voor de buitenlocaties gemeente Roosendaal:

Greeflaan Wouw wonen en dagbesteding
WouwWe hebben het besluit genomen om binnen nu en enkele jaren het pand in Wouw te verlaten en de huur dus uiteindelijk ook op te zeggen.
St. Theresiasstraat, zorglocatie S&L Zorg, Roosendaal
St.TheresiastraatWe gaan kijken naar de mogelijkheid om deze locatie samen te voegen met de Potgieterlaan tot één nieuwe moderne locatie in Roosendaal.
Potgieterlaan Roosendaal buitenlocatie
PotgieterlaanWe gaan kijken naar de mogelijkheid om deze locatie samen te voegen met de St. Theresiastraat tot één nieuwe moderne locatie in Roosendaal.
Triasdijk, zorglocatie S&L Zorg, Roosendaal
TriasdijkOp deze locatie zal een geheel nieuw pand komen.

De richting voor de zorgwijken:

Sterrebos locatie woning
SterrebosNa een grootschalige renovatie die is afgerond in 2015, zijn voorlopig geen grootschalige aanpassingen nodig. Wel komt er een uitbreiding voor circa 18 bewoners.
Lambertijnenhof, zorglocatie, zorgwijk S&L Zorg, Bergen op Zoom
LambertijnenhofDeze zorgwijk krijgt vanaf 2025 een grootschalige renovatie/ vernieuwbouw.

Eisen

Als je bouwt en plannen maakt moet je flexibel zijn. Je weet natuurlijk niet wat de toekomst je biedt. Toch hebben we een aantal eisen waaraan de woningen, in onze ogen, moeten voldoen. Deze eisen zijn in lijn met de manier van zorgen waarin wij geloven.

Kleinschalig groepswonen
We geloven in groepswonen als beste vorm om zorg aan onze bewoners te bieden. De groepsgrootte mag variëren tussen de 7 en 9 bewoners. Eén groep heeft altijd een eigen gezamenlijke woonkamer. De keuken en de tuin kunnen gedeeld worden met een aangrenzende groep.

Zelfstandig waar mogelijk
Onze bewoners zijn afhankelijk van onze zorg. Juist daarom pakken we elke kans die er is om regie op eigen leven mogelijk te maken. Zeker ook door de inrichting van een woning.

Huiselijk
We bouwen huizen, geen zorginstelling. Huizen hebben een voordeur, een bel en een kapstok. In huizen proef je gezelligheid en is er alle kans om samen te zijn met vrienden en familie. Voor onze bewoners geldt: in je huis, voel je je thuis. Het is van jou, niet van ons. De zorg leveren we alleen omdat je het nodig hebt. De zorg hoeft niet centraal te staan in alles in jouw leven.

Niet te veel bouwlagen
We weten dat wonen op de begane grond prettig is, maar we weten ook dat een huis meer verdiepingen kan hebben. Wij bouwen daarom bij voorkeur huizen met maximaal drie bouwlagen.

Veilig
We bouwen veilige huizen en zorgen ervoor dat de zorg veilig geleverd kan worden. Als het een keer nodig is, dan kunnen Hulpdiensten de huizen gemakkelijk betreden.

Technologie
De zorg van de toekomst kunnen we alleen leveren als we optimaal gebruikmaken van technologie. Nieuwe woningen zullen hierop zo goed mogelijk voorbereid zijn.

Duurzaam
We bouwen duurzaam, letten op materiaalkeuze, energiegebruik en afval. We willen het milieu zo weinig mogelijk belasten.

Locatie

Waar komt een nieuwe woning? Tsja dat is een lastige vraag om te beantwoorden. De toekomst zal ons namelijk leren waar er mogelijkheden zijn om iets te bouwen. Toch weten we een paar zaken nu al zeker:

Bergen op Zoom en Roosendaal
We zoeken kansen voor onze huidige bewoners in de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal.

Balans tussen rust en dynamiek
Het is niet eenvoudig; het vinden van de juiste balans tussen rust en dynamiek. We willen rust om je veilig en geborgen te voelen. We willen dynamiek, zodat je midden in de samenleving kunt staan. Onze wens is de optimale balans.

Visie op de buitenlocaties

Om de beste zorg te kunnen blijven bieden, moeten kleine woningen dichtbij elkaar staan. Kleine losse buitenlocaties zullen samengevoegd of directe buren worden.

Huisje vastgoed

Een kleine opzichzelfstaande buitenlocatie, met een klein aantal bewoners heeft weinig financiering voor personeel en weinig mogelijkheden voor eigen faciliteiten.

Zorgwijk vastgoed

Als meerdere kleine woningen bij elkaar staan. Kan personeel elkaar beter helpen en kunnen er extra voorzieningen komen.

Grote woning vastgoed

Een grotere woning met meer bewoners, heeft ook meer personeel dat tegelijkertijd aanwezig kan zijn en elkaar kan helpen.

De richting voor de buitenlocaties gemeente Bergen op Zoom:

Woonboerderij De ruige velden, S&L Zorg, Lepelstraat
Ruige VeldenAan het unieke karakter van deze woning en de samenwerking met de naastgelegen boerderij willen we ook de komende jaren niets veranderen.
Portugalstraat, zorglocatie S&L Zorg, Bergen op Zoom (2)
PortugalstraatWe gaan kijken naar de mogelijkheid om deze locatie samen te voegen met de Diepenbrocklaan tot één nieuwe moderne locatie in Bergen op Zoom.
Diepenbrocklaan, zorglocatie S&L Zorg, Bergen op Zoom
DiepenbrocklaanWe gaan kijken naar de mogelijkheid om deze locatie samen te voegen met de Portugalstraat tot één nieuwe moderne locatie in Bergen op Zoom.

Omdat alles op deze pagina slechts visie en richtinggevend is, is het maken van een exacte planning nog niet mogelijk. Om toch een gevoel te geven bij het tijdspad, staat hierboven een hele ruwe planning weergegeven. Klik op de afbeelding om een vergroting te zien.

Vastgoednieuws:

11-11-2022: Fatimakerk

Met betrekking tot de Fatimakerk gebeurt er ook veel, maar hebben we nog niet zoveel nieuws te melden. Bouwprocessen nemen veel tijd in beslag omdat we afhankelijk zijn van verschillende factoren. Het was een kerk en wij willen er een woonlocatie van maken. Daarom hebben we naast een bouwvergunning bij de Fatimakerk ook nog te maken met een bestemmingsplanwijziging. Ook kunnen we bij dit project niet alles zelf bepalen, we worden namelijk geen eigenaar. Wij werken hier samen met een projectontwikkelaar die het gebouw straks oplevert aan een belegger waarvan wij gaan huren.

We zitten dus zeker niet stil, maar het kan nog best wel een tijdje duren voordat we nieuwe ontwikkelingen te melden hebben.

11-11-2022: Update Markiezaten

Bij de Markiezaten schiet het ook op. Er is inmiddels een geschikte aannemer en installateur gevonden. De volgende stap is dat we ook het financiële plaatje rond krijgen, iets wat in deze tijd best een uitdaging is. Wanneer deze stap genomen is, kunnen we de contracten gaan tekenen. Indien alles volgens planning blijft verlopen hopen we de bouw te kunnen starten in het eerste kwartaal van 2023.

Eerste steenlegging
Ondertussen wordt er al enthousiast nagedacht over heugelijke momentjes tijdens de bouw. Bewoner Ruben zag een feestelijke steenlegging voor zich, waarbij hij als toekomstige bewoner, de eerste steen zou willen leggen. Hij diende zijn idee daarom in bij De leukste …plek. De stuurgroep is enthousiast en gaat akkoord met het idee van Ruben. Succes met het verder uitwerken van je idee, Ruben!

11-11-2022: Bouw Triasdijk in volle gang

De bouw van de nieuwe Triasdijk is in volle gang en verloopt voorspoedig! Inmiddels ligt de begane grondvloer erin en ook de staalconstructie is gemonteerd. Er komt dus al een beetje zicht op. Uiteindelijk zullen er 23 prachtige studio’s worden gerealiseerd. Volgens planning zal dit in het najaar van 2023 zijn.

Bewoonster Daisy houdt ons op de hoogte houden van de bouw via een speciale vlog. Deze vlogs zijn te bekijken op onze social media kanalen. In deze nieuwsbrief delen we de laatste vlog waarin we zien dat de begane grondvloer wordt gelegd. Kijk je met haar mee?

14-7-2022: Sloop Triasdijk gestart

Vorige week vrijdag is de sloop van de Triasdijk gestart! Volgens planning zal de bouw van de nieuwe Triasdijk in september starten. Uiteindelijk zullen er 23 prachtige studio’s worden gerealiseerd. De bewoners van de Triasdijk verblijven momenteel in het tijdelijke pand op het terrein van Sterrebos en maken het daar goed. Volgens planning verhuizen zij in het najaar van 2023 terug naar de Triasdijk.

10-5-2022: Bewoners Triasdijk verhuisd naar tijdelijke woning

Na twee inspannende verhuisdagen zijn de bewoners van de Triasdijk gesetteld in hun nieuwe tijdelijke onderkomen Onyxdijk 197. De woning staat in de zorgwijk Sterrebos, op een steenworp afstand van de Triasdijk. We wensen alle bewoners veel woonplezier.

26-4-2022: Contract aannemer Triasdijk getekend

Vandaag tekende onze bestuurder Marjolijne Lewis de overeenkomst met Bart de Kok van De Kok Bouwgroep om 23 prachtige studio’s voor onze bewoners van de Triasdijk te gaan realiseren!

15-2-2022: Vergunningsaanvraag Markiezaten ingediend

Ook in Bergen op Zoom wordt er niet stilgezeten. Zoals je al eerder hebt kunnen lezen zijn we voor deze locatie druk bezig met het ontwerp. We zijn nu ook zover dat de vergunningsaanvraag bij de gemeente is ingediend. De volgende stap is het vinden van een geschikte aannemer. Met het ontwerp zijn we gelukkig een heel eind. Hieronder zie je hoe het pand er waarschijnlijk uit komt te zien.

Als alles volgens planning verloopt hopen we kort na de zomer in 2023 een nieuw zorgcomplex voor 46 bewoners op te leveren. De woningen komen in de plaats van de huidige woningen aan de Portugalstraat en de Diepenbrocklaan in Bergen op Zoom en (een deel van) het woonzorgcomplex in Wouw.

Alle betrokkenen hebben begin februari een brief ontvangen waarin zij worden uitgenodigd voor een inloopavond. Deze inloopavond vindt plaats op 9 maart.

15-2-2022: Tijdelijke woonlocatie voor bewoners Triasdijk

De start van de bouw van de nieuwe Triasdijk komt steeds meer in zicht. Eerst zullen de huidige locaties gesloopt worden. Dit zal in mei en juni van dit jaar gebeuren. Kort daarna zal de bouw starten.

In de tweede week van februari zijn de units van de tijdelijke locatie geplaatst op het terrein van Sterrebos. Eind maart hopen we de tijdelijke locatie op te leveren. Begin mei zullen alle bewoners verhuizen naar de tijdelijke locatie.

30-1-2022: Voortgang Fatimakerk

Voor wat betreft de Fatimakerk zitten we momenteel nog in de onderzoeksfase. We onderzoeken met name of deze locatie voldoet aan alle wensen die we hebben. We zijn gelukkig nog steeds erg positief over alles wat deze locatie S&L Zorg te bieden heeft.

Eind januari hebben er gesprekken met de buurt plaatsgevonden om de globale plannen toe te lichten en om te kijken welke functie het gebouw kan hebben voor de wijk.

22-12-2021: Tijdelijk gebouw voor bewoners van SDW

Er is een nieuwe ontwikkeling op het gebied van gebouwen bij S&L Zorg. Samen met collega zorgaanbieder SDW gaan we waarschijnlijk een groepje bewoners opvangen op Lambertijnenhof in een tijdelijk gebouw.

Het gebouw waar deze mensen wonen in Halsteren vertoont steeds meer gebreken en samen gaan we proberen snel weer een goede plek creëren. Het gebouw wordt hopelijk in het tweede kwartaal van 2022 geplaatst op Lambertijnenhof op het stuk groen tegenover woningen 226-228. Het is dezelfde plek waar tijdelijk ook een dagbestedingsgebouw heeft gestaan.

SDW gaat de zorg leveren voor de 8 á 9 eigen bewoners die daar waarschijnlijk naar toe gaan. Het gebouw wordt door ons verzorgd en door SDW gehuurd. Op termijn kijken we hoe deze samenwerking zich het beste kan ontwikkelen.

25-11-2021: Markiezaten ruimte voor een tuin beneden

Bij de Markiezaten was het best wel een puzzel een goede plek te vinden voor een tuin. Op een bepaald moment wilden we zelfs een tuin op het dak maken! Maar, we hebben goed nieuws. We hebben een prachtige plek gevonden om toch een echte tuin te maken, gewoon beneden. En als je gewoon naar buiten wilt en niet naar beneden, heeft elke woning op de eigen verdieping een enorm balkon met uitzicht!

Het wordt mooi binnen!
We zijn nog best aan het stoeien met de buitenkant van het pand en durven nog niet teveel te laten zien. Maar hieronder hebben we wel weer wat nieuwe afbeeldingen van de binnenkant. En ook hierbij geldt, dit zijn schetsen. Kleuren, materialen en indeling kunnen nog veranderen! Maar toch leuk om alvast mee te dromen met de ontwerpers!

24-11-2021: Triasdijk vordert gestaag

Stap voor stap werken we naar de start van de bouw van de nieuwe Triasdijk toe. De gesprekken gaan steeds meer over details. De architect laat ons al steeds meer van het ontwerp zien, zodat we een duidelijker beeld krijgen bij de woningen die straks gebouwd gaan worden.

De termijn voor omwonenden om bezwaar te maken is inmiddels al een tijdje verstreken er er heeft niemand bezwaar ingediend. Het is fijn om te zien dat we na overleg met de buren tot een goede vorm zijn gekomen. We verwachten dat de bouw zal starten in de lente/zomer van 2022.

Tijdelijk gebouw

Zoals bekend gaan de huidige bewoners van de Triasdijk eerst verhuizen naar een tijdelijke locatie. De voorbereidingen om dat gebouw te plaatsen zijn al ver gevorderd. De procedures om het gebouw te plaatsen zullen dit jaar afgerond zijn en dan kan het tijdelijke gebouw begin volgend jaar geplaatst worden.

26-08-2021: Een mooie kans voor nieuwbouw in Roosendaal

De afgelopen tijd zijn we druk op zoek geweest naar grond in Roosendaal. Dit bleek geen gemakkelijke klus, aangezien er weinig grond te koop is waarmee we aan onze wensen en eisen kunnen voldoen. Gelukkig kunnen we nu melden dat we een locatie hebben gevonden waar we mooie kansen zien voor onze bewoners.

Het betreft een uniek en historisch pand, genaamd de O.L. Vrouw van Fatimakerk. In dit pand – en in de nieuwbouw die achter de kerk gebouwd kan worden – willen we graag moderne en ruime woningen realiseren die gericht zijn op de toekomst. De Fatimakerk en het nieuw te bouwen pand biedt S&L Zorg kansen om een multifunctionele plek te creëren waar wonen, zorg en dagbesteding centraal staan.

De komende tijd gaan we benutten om te onderzoeken of deze locatie daadwerkelijk voldoet aan al onze wensen en eisen en of de locatie geschikt is voor onze verschillende doelgroepen.

Klik hier voor een impressie van de O.L. Vrouw van Fatimakerk.

13-08-2021: S&L Zorg en gemeente Bergen op Zoom ondertekenen verkoopovereenkomst De Markiezaten

Op vrijdag 13 augustus hebben wethouder Patrick van der Velden en bestuurder Marjolijne Lewis de verkoopovereenkomst getekend voor de nieuwe locatie in nieuwbouwwijk de Markiezaten in Bergen op Zoom. De ondertekening vond plaats onder toeziend oog van Eva, lid van de bewonersraad van S&L Zorg. Na de ondertekening gingen Eva en Marjolijne alvast even een kijkje nemen op het stuk grond waar de nieuwe locatie zal komen.

03-06-2021: Impressie nieuwe woningen Triasdijk

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het definitieve ontwerp van de woningen aan de Triasdijk. In de beelden hieronder krijg je een impressie van de nieuwe woningen. Binnenkort gaan we aan de slag met het ontwerp op detailniveau, zoals het meubilair, de keuken en de gordijnen.

21-05-2021: Groen licht voor aankopen grond Markiezaten

S&L Zorg heeft ook van haar raad van toezicht groen licht gekregen voor het definitief kopen van de grond in het nieuwbouwproject Markiezaten. We zijn erg blij met dit besluit. Het aankopen van de grond biedt onze bewoners veel kansen. We kunnen nu moderne ruime woningen bouwen, gericht op de toekomst.

Vervolg
We hebben een architect gevraagd een voorlopig ontwerp te maken. Het daadwerkelijke ontwerpproces zal op korte termijn starten. Op 16 juni wordt er een inloopmoment georganiseerd voor direct betrokkenen van de te vervangen locaties. Zij hebben hier inmiddels per brief een uitnodiging voor ontvangen.

26-03-2021: Eventuele aankoop grond in Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom hebben we een stuk grond (nieuwbouwproject De Markiezaten, zie stip op de kaart) op het oog waar we woningen willen realiseren voor de bewoners van de Diepenbrocklaan, Portugalstraat en een deel van Wouw. Het college van B en W van de gemeente Bergen op Zoom heeft reeds ingestemd met het aangaan van een koopovereenkomst. De Raad van Toezicht van S&L Zorg zal de komende tijd besluiten of S&L Zorg de grond daadwerkelijk gaat aankopen.

Wist je dat:

  • De Markiezaten grenst aan het natuurgebied het Markiezaatsmeer. Met een prachtige uitkijktoren en wandelroutes kun je de Brabantse natuur echt ervaren. Meer informatie.
  • De Markiezaten vlakbij de prachtige Boulevard aan de Binnenschelde is. In de zomer kun je hier genieten van water, zon en strand en met een beetje mazzel kun je er in de winter schaatsen. Meer informatie.
  • Je binnen 1 kilometer lopen vanaf de Markiezaten de volgende voorzieningen vindt: twee supermarkten, pizzeria, drogist, bakker, bloemist, sportcomplex, fitnessclub, cafetaria, wok, apotheek, huisartsenpraktijk, dierenarts, tandartsenpraktijk, etc.
  • Je binnen 2,5 kilometer midden in het historische centrum van Bergen op Zoom zit of bij De Zeeland met een groot aanbod aan winkels en bijvoorbeeld de bioscoop.

11-11-2020: Architect presenteert eerste tekeningen Triasdijk

Tijdens een inloopmiddag/avond voor betrokkenen en omwonenden op 27 oktober presenteerde de architect de eerste tekeningen die weergeven hoe de nieuwe woningen aan de Triasdijk er ongeveer uitgaan zien.

Aan de hand van tekeningen, schetsen en voorbeeldfoto’s van materialen werd een beeld geschetst van moderne ruime groepswoningen. De eigen kamers, kunnen beter de titel studio krijgen. Want met eigen sanitair, de mogelijkheid voor een pantry en voldoende ruimte voor een slaap- en een zitdeel neemt de ruimte en luxe voor de huidige bewoners fors toe.

Omdat de tekeningen nog niet definitief zijn, delen we ze niet op deze website. Hieronder staan wel wat afbeeldingen die de sfeer aangeven. Door de klikken op de afbeeldingen, opent er een vergroting.

impressie-sfeer-en-materialen-triasdijk

15-09-2020: Zoektocht naar beschikbare grond duurt enige tijd

In Bergen op Zoom en Roosendaal zijn we druk bezig met het zoeken naar bouwgrond om volledig nieuwe woningen te bouwen. Er zijn tussendoor kansen waarover we in gesprek gaan, soms zelfs biedingen. We melden het op deze pagina echter pas als er ook daadwerkelijk grond is aangekocht. Op dit moment is dat dus nog niet het geval en het kan ook nog maanden duren. Maar, achter de schermen wordt wel hard doorgewerkt.

07-07-2020: Modernisering pand in Wouw niet mogelijk

We zagen twee opties voor de toekomst van de woningen in Wouw, namelijk 1) moderniseren van het hele pand of 2) samenvoegen met andere buitenlocaties. We hebben diverse mogelijkheden uitgebreid onderzocht en gekeken naar diverse scenario’s om het pand te moderniseren. Als we vasthouden aan onze eisen voor de beste zorg, lukt dat moderniseren niet in de bestaande panden. We hebben daarom het besluit genomen om binnen nu en enkele jaren het pand te verlaten en de huur dus uiteindelijk ook op te zeggen.

In Bergen op Zoom en Roosendaal zijn we druk bezig met het zoeken naar bouwgrond om volledig nieuwe woningen te bouwen. We houden daarbij ook rekening met de ruimte die nodig is voor de bewoners van de huidige woningen in Wouw.

07-07-2020: Tijdelijke woonruimte op Sterrebos

Vanwege onze plannen om onze buitenlocaties te gaan verbouwen, moeten we tijdelijke woonruimte bieden aan de huidige bewoners. We willen daarom op ons terrein van Sterrebos een tijdelijk gebouw plaatsen. Ons plan is om dat te doen op het stuk groen naast Orthodontistenpraktijk Jonkman. De planning is dat het gebouw begin 2021 wordt geplaatst. Op 30 juni was er hierover een informatieavond voor de direct omwonenden.

12-06-2020: Architect gaat aan de slag voor locatie Triasdijk

Terwijl er nog volop gepuzzeld wordt voor veel locaties, zien we mooie kansen voor de woningen aan de Triasdijk. We willen op dezelfde grond veel beter toegeruste woningen gaan bouwen. Om die woningen te bouwen zullen de oude woningen volledig worden afgebroken. De planning staat nog niet helemaal vast en kan gaandeweg veranderen. Maar we hopen in april 2021 te kunnen gaan starten met de bouw en zijn dan ongeveer een jaar later klaar. We hebben een architect gevraagd een voorlopig ontwerp te maken. We verwachten dit in september/oktober aan betrokkenen te kunnen presenteren.

S&L Zorg gaat vervangende woonruimte bieden op of in de directe omgeving van Sterrebos. Om daarvoor de ruimte te hebben gaan we een extra tijdelijke woning bouwen. De bewoners zullen dus 1 tot 1,5 jaar op een andere plek wonen.

14-01-2020: Folder 2 Van visie naar wensen en eisen

Vandaag is de tweede folder over het vastgoed uitgebracht. De folder is verzonden naar medewerkers, vrijwilligers en wettelijk vertegenwoordigers. Heeft u geen folder gehad? Op deze internetpagina staat alle informatie uit de eerste en tweede folder. Lees alles dus gerust door en ontdek hoe S&L Zorg de beste woningen, faciliteiten en voorzieningen blijft bieden.

13-06-2019: Business case voor locatie Triasdijk, gebruik grond Diepenbrocklaan valt af

Terwijl er nog volop gepuzzeld wordt, raakt de locatie Triasdijk (Roosendaal) iets in een versnelling. Uit een aantal studies blijkt dat er kansen liggen om op dezelfde grond betere woningen te kunnen bouwen. Dit kan gaan om een renovatie of vernieuwbouw. Om nog meer informatie te krijgen over de mogelijkheden wordt nu gestart met het schrijven van een zogenaamde business case. Dit is een document om nog meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden op deze locatie en de kosten van zo’n project.

Op de locatie Diepenbrocklaan (Bergen op Zoom) loopt het anders. Uit studies blijkt dat de grond daar niet ruim genoeg is het juiste gebouw te realiseren. We gaan dus op zoek naar andere grond om iets nieuws op te bouwen.

Hoewel er nu volgende stapjes gezet wordt, blijven dit soort bouwprojecten omgeven door onzekerheid. Het blijven plannen die steeds iets concreter worden, maar waar later nog vergunningen voor nodig zijn en omwonenden bij betrokken moeten worden.

13-06-2019: Onderzoek mogelijkheden op Sterrebos en Lambertijnenhof

Op Sterrebos wordt onderzoek gedaan naar mogelijke (optimale) benutting van de beschikbare grond. De beschikbare grond is beperkt, dus het puzzelen waar S&L Zorg potentieel iets zou kunnen en wat dat betekent is in volle gang. Hetzelfde speelt op Lambertijnenhof. Ook hier vinden studies plaats om uit te vinden waar S&L Zorg kansen en mogelijkheden ziet.

20-05-2019: Eerste puzzelstukjes vastgoed

Eerder lieten we al de visie zien van S&L Zorg op vastgoed. Op dit moment worden de eerste puzzelstukjes gelegd, met name gericht op de buitenlocaties. Als je een inschatting wilt maken over hoe groot een gebouw wordt, moet je bijvoorbeeld wel weten hoe groot de kamers moeten worden. Daarom zijn op basis van onze zorg en mogelijke eisen al een paar ruimtes heel ruw geschetst. Hoe groot wordt een kamer als je er bijvoorbeeld een koelkast en een aanrechtje in wilt plaatsen of een eigen badkamer? En als je dat doet bij alle woningen, hoeveel ruimte ben je dan in totaal kwijt?

Dit zijn de eerste puzzelstukjes om stap voor stap de komende jaren de grote puzzel te kunnen gaan leggen.

Typ hier uw zoekopdracht

X