Het coronavirus beïnvloedt de levens van iedereen. Iedereen zou wel willen dat het virus weg is en we weer zonder coronaregels kunnen leven. Vaccineren is hiervoor een belangrijke stap. Als we ons laten vaccineren, kan corona niet meer zomaar om zich heen grijpen en gaan de coronaregels stapje voor stapje weer weg.

Op deze pagina proberen we zoveel mogelijk informatie te geven over de vaccinatie.

Heb je vragen of suggesties? Mail ze dan naar communicatie@slzorg.nl.

Wat is het standpunt van S&L Zorg?

Er is veel te horen over de vaccinatie in het nieuws. We horen veel, en er is veel nog niet bekend. Natuurlijk hopen we bij S&L Zorg dat veel mensen zich laten vaccineren en we weer veel meer kunnen. Maar of je je laat vaccineren is echt je eigen keuze. S&L Zorg wil vooral informatie geven. Zo kan iedereen zelf een keuze maken, gebaseerd op de informatie.

We gaan niet ineens vaccineren. We gaan eerst aan iedereen (bewoners en medewerkers) vragen of je de vaccinatie wil.

Dit is de stand van zaken bij S&L Zorg:

Eerste prik is gezet

In het weekend van 30 en 31 januari hebben bewoners die wilden en mochten de eerste prik gehad van het vaccin tegen corona. In het weekend is hard doorgewerkt, maar juist ook om rustig de tijd te kunnen nemen voor elke bewoner die geprikt moest worden. De eerste prik is vastgelegd op de registratiekaart.

De vaccinatie gebeurt door onze eigen medische dienst, op eigen S&L Zorg locaties, in een vertrouwde omgeving. Dit betekent wel dat je als bewoner op de dagen van de vaccinatie op een bepaald moment thuis moet blijven, totdat je het vaccin hebt gehad.

Aan alle bewoners en/of wettelijk vertegenwoordigers is toestemming gevraagd, zodat we zeker weten dat iemand het vaccin ook wil, voordat we gaan prikken. Voor onze bewoners is het vaccin: Comirnaty (Pfizer/BioNTech) ingezet.

Welke bewoners krijgen geen vaccinatie?

Deze bewoners kregen nu geen vaccin:

  • Bewoners die geen toestemming hebben gegeven (of hun wettelijk vertegenwoordiger dat niet heeft gedaan).
  • Bewoners jonger dan 17 jaar.
  • Bewoners van wie wij het medisch dossier niet hebben (deze bewoners hebben een andere huisarts dan de artsen verbonden aan S&L Zorg).
  • Bewoners die onlangs nog met het coronavirus besmet zijn.
  • Bewoners waarvan de arts inschat dat vaccinatie niet goed is (bijvoorbeeld als iemand op het moment van vaccinatie heel erg ziek is).

Voor mensen die nu niet gevaccineerd zijn, maar het wel hadden gewild, komt er later nog een kans. Op welk moment die kans er komt, is nog niet duidelijk.

De tweede prik

Na een aantal weken krijgt iedereen die de eerste prik heeft gehad een tweede prik. Van dit vaccin zijn namelijk twee prikken nodig om je echt goed te beschermen. 

Hoe vindt de registratie plaats?

Wij registreren de vaccinatie in onze systemen. Als er toestemming voor is, geven we de registratie ook door aan het RIVM. En er is een registratiekaart van de vaccinatie. Deze registratiekaart zal gegeven worden aan de bewoner of wettelijk vertegenwoordiger na de tweede vaccinatie.

Wanneer zijn de medewerkers aan de beurt?

Dat weten we nog niet. Deze vaccinatie is sterk afhankelijk van de landelijke keuzen. We hopen heel snel.

Hele hoge vaccinatiegraad

Er wordt niet breed gecommuniceerd wie wel en wie geen vaccinatie heeft gehad. Maar we hebben na de eerste prik gezien dat we een vaccinatiegraad aan het opbouwen zijn van ongeveer 90% van de bewoners die in aanmerking komen. Zo’n vaccinatiegraad moet ons fors gaan helpen bij het voorkomen van besmettingen. Mensen zijn pas een aantal weken na de tweede prik optimaal beschermd.

Vaccinatie anderen

Mensen die niet in een instelling wonen, maar bijvoorbeeld thuis, krijgen zoals het er nu naar uitziet later het vaccin dan bewoners van een zorginstelling. Waarschijnlijk verloopt dit via de eigen huisarts.

We wachten op het landelijke sein dat de uitnodigingen verstuurd mogen worden naar onze medewerkers die direct cliëntcontact hebben. Welke functies daar exact onder gaan vallen, is nog niet zeker. We hebben gezien dat tijdens deze crisis elke planning onzeker is, dus we durven nog geen inschatting te geven wanneer de vaccinatie kan starten. We hopen snel!

Voor anderen, zoals vrijwilligers, verwanten en medewerkers met weinig of geen direct cliëntcontact, geldt dat je geen voorrang krijgt op basis van je inzet in en rondom de zorg.

Wat voor een bescherming biedt het vaccin?

Bij het vaccin dat voor onze bewoners is ingezet, heb je na de eerste prik enige mate van bescherming tegen het ziek worden van het coronavirus. Pas zeven dagen na de tweede prik ben je volledig (meer dan 90%) beschermd tegen ziek worden van het coronavirus. Er is dus nog steeds een kans dat je ziek wordt, die kans is alleen een heel stuk kleiner geworden.

Het is niet duidelijk in hoeverre je na vaccinatie nog anderen kunt besmetten. Na de vaccinatie blijven er dus nog steeds strenge maatregelen gelden, pas als in heel Nederland het coronavirus onder controle is zullen maatregelen echt kunnen versoepelen.

Dit is de belangrijkste informatie die nu al bekend is vanuit de overheid:

Een vaccin tegen het coronavirus en planning

Een vaccin tegen het coronavirus kan een einde maken aan de coronacrisis in Nederland. Nu er een goed werkende en veilige vaccins beschikbaar zijn, is er gestart met de vaccinatie. Lees meer >>

Veiligheid coronavaccin

Voor coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. Veiligheid staat bovenaan. Wel gaan de ontwikkelingen en beoordeling sneller dan gebruikelijk. Lees meer >>

Start coronavaccinatie

De vaccinatie tegen het coronavirus is inmiddels begonnen. Het vaccineren van alle mensen in Nederland is een enorme klus, waar veel partijen aan meewerken. Lees meer >>

Wie de eerste vaccinaties krijgen

Nu er goedgekeurd vaccins zijn tegen het coronavirus, zijn er niet meteen voldoende vaccins voor iedereen. Daarom is een plan bedacht voor wie als eerste in aanmerking komt voor een vaccin: de meest kwetsbaren in verpleeghuizen en instellingen, medewerkers in ziekenhuizen en mensen met een verstandelijke beperking en hun zorgmedewerkers worden als eerste gevaccineerd. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen en ziekenhuizen ontvingen als eerste een oproep, daarna komen pas de medewerkers uit de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning aan de beurt. Lees meer >>

Merken vaccins

Het is nu nog niet zeker met welk merken vaccins wie exact gevaccineerd wordt. Hoewel er geen keuze zal zijn tussen verschillende vaccins (de overheid bepaalt welk vaccin voor jou beschikbaar is), kan het wel zin hebben om bijvoorbeeld de bijsluiter te kunnen lezen. Via deze link kun je alvast meer informatie en de bijsluiters vinden van de nu beschikbare vaccins. Voor onze bewoners wordt het vaccin: Comirnaty (Pfizer/BioNTech) ingezet.

Oproep voor vaccinatie

Zorgmedewerkers ontvangen op enig moment een oproep voor vaccinatie. De huidige vaccins tegen corona werken alleen goed als je 2 vaccinaties hebt gekregen met een tussentijd. Zorgmedewerkers zullen op een aantal centrale locaties in Nederland door GGD-medewerkers geprikt worden. Bewoners van S&L Zorg zullen door de arts (of verpleegkundigen) van S&L Zorg geprikt worden de coördinatie van deze vaccinatie is in handen van S&L Zorg. Bewoners en/of verwanten geven eerst toestemming, daarna wordt de bewoner op een S&L Zorg locatie gevaccineerd.

De komende maanden nog wel maatregelen

Ook als de eerste groepen het vaccin hebben gekregen moeten we ons nog aan maatregelen blijven houden. De coronaregels verdwijnen niet ineens, maar stap voor stap. We moeten ons blijven laten testen bij symptomen die horen bij het coronavirus (verkoudheid, hoesten, koorts enzovoort) totdat de overheid zegt dat dit niet meer hoeft. Lees meer >>

Nog meer informatie:

Er komt steeds meer informatie over de vaccinatie.

Let op: ook over dit onderwerp gaat er veel nep nieuws rond. Kijk goed wie het nieuws vertelt en of dit een betrouwbare bron is.

Hieronder zie je nog extra links als je meer wilt lezen of zien:

www.coronavaccinatie.nl

Veelgestelde vragen en antwoorden over de coronavaccinatie.

De pagina van het RIVM over de vaccinatie.

Reeds beschikbare bijsluiters van de vaccins. 

Een beeld bij de concept planning van de vaccinatie.

Webinar vaccineren voor mensen met een beperking ouders en verwanten

Informatie voor bewoners en deelnemers:

Er komt ook steeds meer informatie gericht op bewoners en deelnemers.

Zo is er een handige praatplaat over de prik tegen corona. Klik hier om de plaat te bekijken.

En bekijk hieronder bijvoorbeeld een hele eenvoudige uitleg over het vaccin door Steffie eens.

steffie

Typ hier uw zoekopdracht

X