Het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg vinden we logisch, maar menslievende zorg dat is ons echte doel! Dit zie je terug bij onze medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers, de gezellige huizen, de levendige zorgwijken, de activiteiten en dagbesteding. We willen dat iedereen eigen keuzes kan maken en we zoeken continu naar nieuwe wegen om dat mogelijk te maken.

Het resultaat van onze visie en werkwijze is terug te zien in de diverse verhalen die u op onze site kunt lezen van en over onze cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers. In deze verhalen vertellen ze open en eerlijk over de leuke dingen, maar ook over de minder leuke dingen die ze meegemaakt hebben. Het geeft een beeld over de kwaliteit die S&L Zorg levert en de tevredenheid van onze cliënten en vertegenwoordigers.

Menslievende zorg S&L Zorg hart amber

Menslievend betekent dat de zorg afgestemd is op behoeften, huiselijk is en gegeven wordt door bekende gezichten. Het betekent dat verwanten weten wat er speelt, en betrokken zijn. Het unieke van S&L Zorg ervaar je door eens een kijkje te komen nemen. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of een rondleiding!

Tevredenheid

Tevredenheid van onze klanten staat centraal. Periodiek laten we een onafhankelijk bureau een cliëntervaringsonderzoek doen. In de laatste rapportage van het bureau Buntinx uit 2020 zien we de volgende zaken terug:

Cliënttevredenheid bij S&L Zorg

Het overgrote deel van de cliënten bij S&L Zorg deed mee aan het onderzoek en daaruit bleek dat ze erg tevreden zijn. 83% geeft aan (heel) tevreden te zijn over de zorg en ondersteuning. Cliënten zijn bijvoorbeeld positief over de aandacht voor hun emotioneel en lichamelijke welzijn en de persoonlijke verzorging. Aandachtspunten zijn er ook. Zo wordt de kennis over de mogelijkheden voor dagbesteding niet altijd optimaal gevonden.

Wettelijk vertegenwoordigers

Naast cliënten zijn ook de vertegenwoordigers over het algemeen positief gestemd over de kwaliteit van de ondersteuning van hun verwant. Zij waarderen S&L Zorg dan ook met een 7,7. Ook dit cijfer ligt hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,5. Voornamelijk de relationele aspecten van de ondersteuning bij S&L Zorg scoren zeer goed. Verbeteringen zouden wenselijk zijn met betrekking tot het opdoen van nieuwe ervaringen door cliënten.

Klik hier voor meer informatie. 

Kwaliteit

Hoewel de middelen uiteraard niet onbeperkt zijn, streeft S&L Zorg toch de hoogst mogelijke kwaliteit na. S&L Zorg voldoet uiteraard aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Veel belangrijker is dat we ook continu in gesprek zijn met cliënten en vertegenwoordigers over onze kwaliteit. Jaarlijks is er een gepland gesprek en de cliënt en/of vertegenwoordiger bepaalt zelf mede zijn zorgplandoelen. De cliënt en/of zijn vertegenwoordiger hebben toegang tot het elektronisch zorgdossier. Dit elektronisch zorgdossier biedt de mogelijkheid aan cliënten en/of vertegenwoordigers om ook aan andere mensen uit het netwerk van de cliënt toegang te geven tot het dossier. Lees hier meer over hoe wij onze kwaliteit continu verbeteren. 

Klachten?

Doorgaans heeft S&L Zorg tevreden bewoners. Toch kan er wel eens iets misgaan. Heeft u een klacht, bekijk dan onze klachtenprocedure en/of stuur een email naar klachten@slzorg.nl.

Typ hier uw zoekopdracht

X