Het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg vinden we logisch, maar menslievende zorg dat is ons echte doel! Dit zie je terug bij onze medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers, de gezellige huizen, de levendige zorgwijken, de activiteiten en dagbesteding. We willen dat iedereen eigen keuzes kan maken en we zoeken continu naar nieuwe wegen om dat mogelijk te maken.

Het resultaat van onze visie en werkwijze is terug te zien in de diverse verhalen die u op onze site kunt lezen van en over onze cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers. In deze verhalen vertellen ze open en eerlijk over de leuke dingen, maar ook over de minder leuke dingen die ze meegemaakt hebben. Het geeft een beeld over de kwaliteit die S&L Zorg levert en de tevredenheid van onze cliënten en vertegenwoordigers.

Menslievende zorg S&L Zorg hart amber

Menslievend betekent dat de zorg afgestemd is op behoeften, huiselijk is en gegeven wordt door bekende gezichten. Het betekent dat verwanten weten wat er speelt, en betrokken zijn. Het unieke van S&L Zorg ervaar je door eens een kijkje te komen nemen. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of een rondleiding!

Tevredenheid

Tevredenheid van onze klanten staat centraal. Periodiek laten we een onafhankelijk bureau een cliëntervaringsonderzoek doen. In de laatste rapportage van het bureau Effectory zien we de volgende zaken terug:

Tevredenheid over de dagbesteding:

Cliënten S&L Zorg: 88,3
Cliënten landelijk gemiddelde: 80,2
Vertegenwoordigers S&L Zorg: 72,0
Vertegenwoordigers landelijke gemiddelde: 78,5

Tevredenheid over wonen:

Cliënten S&L Zorg: 87,4
Cliënten landelijk gemiddelde: 80,2
Vertegenwoordigers S&L Zorg: 72,1
Vertegenwoordigers landelijk gemiddelde: 78,5

Uit een eigen intern onderzoek in 2016 bleek dat cliëntvertegenwoordigers S&L Zorg gemiddeld een rapportcijfer van 7,7 toebedelen. In het bijzonder is in dit onderzoek ook naar voren gekomen dat de beide zorgcentra Sterrebos en Lambertijnenhof met hun faciliteiten erg gewaardeerd worden door de wettelijk vertegenwoordigers. Wettelijk vertegenwoordigers associëren de zorgverlening in zijn algemeenheid met de woorden liefdevol en zorgzaam.

Kwaliteit

Hoewel de middelen uiteraard niet onbeperkt zijn, streeft S&L Zorg toch de hoogst mogelijke kwaliteit na. Uiteraard is S&L Zorg HKZ gecertificeerd en voldoen we aan de eisen gesteld in de norm NEN-EN-ISO 9001. Veel belangrijker is dat we continu in gesprek zijn met cliënten en vertegenwoordigers over onze kwaliteit.

Jaarlijks is er een gepland gesprek en de cliënt en/of vertegenwoordiger bepaalt zelf mede zijn zorgplandoelen. De cliënt en/of zijn vertegenwoordiger hebben toegang tot het elektronisch zorgdossier. Dit elektronisch zorgdossier biedt de mogelijkheid aan cliënten en/of vertegenwoordigers om ook aan andere mensen uit het netwerk van de cliënt toegang te geven tot het dossier.

Typ hier uw zoekopdracht

X

Send this to a friend