Het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg vinden we logisch, maar menslievende zorg dat is ons echte doel! Dit zie je terug bij onze medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers, de gezellige huizen, de levendige zorgwijken, de activiteiten en dagbesteding. We willen dat iedereen eigen keuzes kan maken en we zoeken continu naar nieuwe wegen om dat mogelijk te maken.

Het resultaat van onze visie en werkwijze is terug te zien in de diverse verhalen die u op onze site kunt lezen van en over onze cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers. In deze verhalen vertellen ze open en eerlijk over de leuke dingen, maar ook over de minder leuke dingen die ze meegemaakt hebben. Het geeft een beeld over de kwaliteit die S&L Zorg levert en de tevredenheid van onze cliënten en vertegenwoordigers.

Menslievende zorg S&L Zorg hart amber

Menslievend betekent dat de zorg afgestemd is op behoeften, huiselijk is en gegeven wordt door bekende gezichten. Het betekent dat verwanten weten wat er speelt, en betrokken zijn. Het unieke van S&L Zorg ervaar je door eens een kijkje te komen nemen. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of een rondleiding!

Tevredenheid

Tevredenheid van onze klanten staat centraal. Periodiek laten we een onafhankelijk bureau een cliëntervaringsonderzoek doen. In de laatste rapportage van het bureau Buntinx uit juli 2017 zien we de volgende zaken terug:

Cliënttevredenheid bij S&L Zorg

Het overgrote deel van de cliënten bij S&L Zorg deed mee aan het onderzoek en daaruit bleek dat ze erg tevreden zijn. 85% geeft aan (heel) tevreden te zijn over de zorg en ondersteuning. Cliënten zijn bijvoorbeeld positief over de aandacht voor hun emotioneel en lichamelijke welzijn en de persoonlijke verzorging. Aandachtspunten zijn er ook. Ze zouden graag zien dat er meer tijd is voor buitenactiviteiten, waaronder uitstapjes. De gemiddelde waardering van cliënten is landelijk 2,7 (op 3) en bij S&L Zorg 2,8.

Wettelijk vertegenwoordigers

De wettelijk vertegenwoordigers (vaak familie) zijn ook positiever dan landelijk wordt gemeten. Ze geven S&L Zorg een 7,7 terwijl landelijk een 7,5 het gemiddelde is. Als sterk punt geven de wettelijk vertegenwoordigers o.a. aan dat er een goede band is tussen begeleiders en cliënten. Verbeteringen zouden o.a. nog mogelijk zijn op het gebied van individuele tijd en aandacht van begeleiders voor de cliënten.

Uit eigen intern continu-onderzoek blijkt ook dat wettelijk vertegenwoordigers S&L Zorg gemiddeld een rapportcijfer van 7,7 toebedelen.

Kwaliteit

Hoewel de middelen uiteraard niet onbeperkt zijn, streeft S&L Zorg toch de hoogst mogelijke kwaliteit na. S&L Zorg voldoet uiteraard aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Veel belangrijker is dat we ook continu in gesprek zijn met cliënten en vertegenwoordigers over onze kwaliteit. Jaarlijks is er een gepland gesprek en de cliënt en/of vertegenwoordiger bepaalt zelf mede zijn zorgplandoelen. De cliënt en/of zijn vertegenwoordiger hebben toegang tot het elektronisch zorgdossier. Dit elektronisch zorgdossier biedt de mogelijkheid aan cliënten en/of vertegenwoordigers om ook aan andere mensen uit het netwerk van de cliënt toegang te geven tot het dossier.

Klachten?

Doorgaans heeft S&L Zorg tevreden bewoners. Toch kan er wel eens iets misgaan. Heeft u een klacht, bekijk dan onze klachtenprocedure en/of stuur een email naar klachten@slzorg.nl.

Typ hier uw zoekopdracht

X