Vrienden golfen digibord bij elkaar

– juni 2022 –

Met een golftoernooi wist de Stichting Vrienden van S&L Zorg 5.800 euro opbrengst te realiseren. Hiermee worden digiborden aangeschaft voor de leslokalen van S&L Zorg. Aan het golftoernooi deden verschillende bedrijven uit de regio mee. Lees meer >>

Bewoners van S&L Zorg krijgen Klusbus

– juli 2021 –

Bewoners van S&L Zorg kregen deze week wel een heel bijzonder cadeau: een prachtige bus. De bus zal vooral gebruikt worden door de tuingroep van Sterrebos om tuinklussen uit te voeren in de wijk. De tuinders zijn ontzettend blij en mochten de bus in ontvangst nemen van de Stichting Vrienden van S&L Zorg. Lees meer >>

Gezocht: Secretaris

– juli 2021 –

We zijn voor de Stichting Vrienden van S&L Zorg op zoek naar een secretaris. Deze boeiende vrijwilligersfunctie draagt bij aan de extra kwaliteit van het leven van bewoners, hun verwanten en hun omgeving. Lees hier de volledige vacaturetekst.

Vele handen maken licht werk

– februari 2021 –

Behalve de oproep om het werk van de Stichting ‘Vrienden van’ financieel mogelijk te maken, willen we ook graag met geïnteresseerden in gesprek die tijd en energie beschikbaar willen stellen om ons met hand-en-spandiensten ter zijde te staan. Bent u daartoe bereid, stuur dan een mail naar vrienden@slzorg.nl en wij nemen contact met u op.

Nieuw: De club van 100

– februari 2021 –

De bijdragen die wij willen verlenen doen we, indien wij over voldoende financiële middelen beschikken. Daarom onze vraag aan u: bent u bereid om het leven van de bewoners van S&L Zorg te veraangenamen door hun dat beetje extra te geven waaraan zij behoefte hebben? Zo ja, wilt u dan ook lid worden van de club van 100 Vrienden van S&L Zorg, of wilt u donateur worden? Lees er meer over via de link. Wilt u zich direct aanmelden, ook dat kan door het inschrijfformulier in te vullen.

Aanvragen

– februari 2021 –

In het afgelopen jaar heeft het Coronavirus op velerlei manieren het leven van mensen beïnvloed. Eind 2019 hebben wij met gepaste trots en enthousiasme op de verwantenavonden verteld over de oprichting van de Stichting Vrienden van S&L Zorg en de relatie met S&L Zorg. Ook hebben we over onze voorgenomen activiteiten verteld. Verwanten en bewoners hebben ons na afloop bevraagd over het waarom van de stichting en hoe hieraan medewerking te verlenen. Aan het Coronavirus is te wijten dat de voorgenomen activiteiten in de ijskast moesten worden gezet.

Dit alles leidt ertoe dat we de aanvragen om een financiële bijdrage soms tot onze spijt hebben moeten afwijzen, vanwege het niet voldoen aan de voorwaarden, maar gelukkig hebben wij ook een aantal kunnen honoreren. Ook hebben wij nog enkele aanvragen in behandeling.

Medio maart/april 2021 zullen wij u hierover uitvoeriger informeren.

Aanvraag voorwaarden 

Op de website van Vrienden van kunt u nalezen op welke wijze u een aanvraag kunt indienen en dat daarvoor het aanvraagformulier dient. Ook leest u op de website wat de voorwaarden zijn om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen. Een aanvraag die niet vergezeld gaat van het desbetreffende aanvraagformulier levert vaak extra correspondentie op. Dat is jammer.  Daarom raden wij u aan om vooraf kennis te nemen van de informatie.

Nieuwe kerstboom Lambertijnenhof

– november 2020 –

Een neveneffect van de beweegtuin op Lambertijnenhof is dat een kerstboom moest worden verplaatst. Helaas heeft hij dat niet overleefd. Maar met de financiële ondersteuning van de ‘Vrienden van’ is een nieuwe boom op 30 november jongstleden geplaatst en hebben bewoners en omwonenden in de kersttijd van een nieuwe, van kersttooi voorziene kerstboom kunnen genieten.

Beweegtuinen op Lambertijnenhof en Sterrebos

– 10 september 2020 –

Donderdag 10 september is in zorgwijk Lambertijnenhof de beweegtuin geopend. De beweegtuin is speciaal voor onze bewoners en deelnemers gecreëerd, zodat ze actief buiten bezig kunnen zijn. De beweegtuin bestaat uit een multifunctioneel sportveld en een jeu-de-boulesbaan.

De beweegtuin is geopend vanwege het 30 en 25-jarig bestaan vorig jaar van de zorgwijken van S&L Zorg. S&L Zorg had de wens om de bewoners en deelnemers een mooi cadeau aan te bieden. Dit cadeau is mede gerealiseerd door de Stichting Vrienden van S&L Zorg.

De beweegtuin is geopend door onze bestuurder Marjolijne Lewis samen met Frank Claessens, voorzitter van de Stichting Vrienden van S&L Zorg. Dit deden ze door samen met de bewoners voor het eerst de jeu-de-boulesbaan te gebruiken. De jeu-de-boulesbaan is ook te gebruiken voor bezoekers van het terrein. Zo kunnen de bewoners bijvoorbeeld samen met buurtbewoners een potje jeu-de-boules spelen.

In zorgwijk Sterrebos in Roosendaal is ook een beweegtuin aangelegd. Deze tuin heeft ook een jeu-de-boules-baan en verschillende speeltoestellen. De officiële opening van de beweegtuin op Sterrebos is vanwege de Corona uitgesteld.

opening-beweegtuin-lambertijnenhof-1

– 4 maart 2020 –

Het bestuur heeft voor 2020 ten behoeve van het verkrijgen van financiële middelende volgende activiteiten gepland:

  • Opzetten van een club van 100
  • Een tandemfietstocht
  • Een golfevenement

lancering website

Lancering website Stichting Vrienden van S&L Zorg

– 13 november 2019

Bij de aftrap van het Jubileum Symposium van S&L Zorg i.v.m. het 30-jarig bestaan, onthulden de voorzitters van de besturen van de Stichting S&L Zorg en de Stichting Vrienden van S&L Zorg gezamenlijk de website. Vanaf vandaag is de Stichting te vinden op de website: www.slzorg.nl/vrienden

Stempel notaris

Oprichting Stichting Vrienden van S&L Zorg

– 2 mei 2019 –

Het is  een feit de Stichting Vrienden van S&L Zorg is vandaag officieel opgericht! Frank Claessens (tevens lid raad van toezicht S&L Zorg), Guust Dietze (tevens lid centrale cliëntenraad S&L Zorg), Albert Rommers en Jan Mol verschenen vandaag voor notaris Mr. J.H.P De Breet om de akte te tekenen.

Eerste plan voor een stichting

-juli 2018 –

Mede aangejaagd door de raad van toezicht is een eerste plan opgeleverd om te komen tot een Stichting Vrienden van S&L Zorg. Het is al langer een wens van de Stichting S&L Zorg om vrienden te hebben die gepassioneerd en gestructureerd gaan investeren in extra’s voor mensen met een verstandelijke beperking. Met een kleine groep wordt nu doorgewerkt om te komen tot een daadwerkelijke stichting met een eigen bestuur.

Typ hier uw zoekopdracht

X