Een luisterend oor zijn en naar oplossingen zoeken, dat is wat Esmeralda doet. Sinds ruim twee jaar vervult zij de functie van cliëntvertrouwenspersoon binnen S&L Zorg. Dit doet zij samen met haar coach José Christianen. Esmeralda woont in een zelfstandige groep bij S&L Zorg.

Vertrouwelijk

S&L Zorg vindt het belangrijk dat cliënten met naasten, zoals familie en vrienden, over hun problemen kunnen praten. Komen ze er met hen niet uit, dan kunnen ze naar de teamleider of begeleiders van de woning gaan. En als ze dan nog niet begrepen worden, kunnen ze bij Esmeralda aankloppen. Esmeralda gaat heel vertrouwelijk met iemand zijn probleem om en vraagt altijd of wat er besproken is geheim moet blijven, of dat het gedeeld mag worden met de begeleiding.

Het gesprek

Het gesprek mag over alles gaan wat een cliënt dwarszit. Tijdens de gesprekken zit Esmeralda’s coach, José Christianen, er altijd bij. Maar, Esmeralda is echt degene die het gesprek voert. Dat José erbij zit is vooral praktisch en ondersteunend: Esmeralda is namelijk blind en ziet dus bijvoorbeeld niet welke cliënten er in een ruimte zijn, en welke emoties zij tonen.

De kracht van Esmeralda

De reden dat S&L Zorg ervoor kiest een bewoner als cliëntvertrouwenspersoon aan te stellen is erg bewust. Een professional maakt het soms complexer en gebruikte vaak wat lastigere taal. Esmeralda komt echt tot de kern en begrijpt de cliënt vaak net wat beter. Door middel van een pictokaart, die ze samen met logopedist Ilse heeft gemaakt, kan iedere cliënt begrijpen wat ze doet. Er staan plaatjes op zoals ‘ben je bang’, ‘ben je boos’,‘praat hierover’ en dat soort dingen.

Spreekuur

Esmeralda is elke maand zowel in het Ontmoetingscentrum van Sterrebos als in het Ontmoetingscentrum van Lambertijnenhof te vinden. Haar inloopspreekuren zijn:

Ontmoetingscentrum Lambertijnenhof:
Eerste vrijdagochtend van de maand (10.00 – 12.00 uur)

Ontmoetingscentrum Sterrebos:
Derde vrijdagochtend van de maand (10.00 – 12.00 uur)

Jaarverslag

Er is een picto jaarverslag voor 2019 gemaakt. Bent u benieuwd naar het jaarverslag? Klik dan hier.

Cliëntvertrouwenspersoon voor vragen over Zorg en Dwang

In het kader van de Wet Zorg en Dwang is er een speciale cliëntvertrouwenspersoon. Lees hier meer >>

 

22_23-clintvertrouwenspersoon-6

Typ hier uw zoekopdracht

X