U kunt zich op deze pagina aanmelden voor zorg bij S&L Zorg. Vindt u het lastig, heeft u vragen of wilt u hulp? Bel dan met onze cliëntadviseurs, ze helpen u graag verder. Voordat u gegevens aan ons overdraagt, willen we u uitleggen hoe we zorgvuldig omgaan met privacy. Lees daarom onze privacyverklaring die hiernaast staat even rustig door.

Wat heeft u nodig als u zich wilt aanmelden met dit formulier?

Allereerst willen we aangeven, dat u niet verplicht bent al uw gegevens direct te overhandigen. Met het formulier proberen we het u makkelijk te maken zoveel mogelijk informatie in één keer aan ons over te dragen.

Heeft u iets niet, of twijfelt u, sla een veld dan gerust over. U kunt ons ook later nog zaken per e-mail of post sturen of overhandigen tijdens één van de gesprekken met uw cliëntadviseur.

Het formulier vraagt in acht stappen gegevens over de zorgvrager/cliënt, de vertegenwoordiger en eventueel aanmeldende instantie. Het zijn vooral persoonsgegevens. Ook wordt er gevraagd wie de huisarts, tandarts en apotheek is. Over de indicatie zijn er vier korte vragen en u kunt nog de volgende documenten bijsluiten:

  • Kopie geldig indicatiebesluit
  • Beschikking
  • Diagnostische gegevens
  • Bopz-indicatie
  • Recente apotheek uitdraai
  • Aanvullende verslaglegging

Het bijsluiten van informatie is niet verplicht en geen vereiste voor het aanvragen van zorg. De informatie kan ook op een later moment met ons gedeeld worden.

Privacyverklaring S&L Zorg:

Algemeen: Dit aanmeldformulier wordt beheerd door S&L Zorg, gevestigd in Roosendaal. Alle persoonlijke gegevens, die u aan S&L Zorg via het aanmeldformulier beschikbaar stelt, worden gebruikt om een geschikt woonadres of geschikte dagbesteding dan wel geschikte zorg te vinden voor de cliënt. Gegevensopslag: Uw gegevens zijn beschermd tegen ongeoorloofde toegang door een rol- en autorisatieconcept. Gegevenstoegang: Voor een goede administratieve verwerking hebben cliëntadviseurs van S&L Zorg toegang tot uw gegevens. De door u ter beschikking gestelde gegevens worden zo snel mogelijk in ONS (cliëntdossier) gezet. Dit systeem is conform de vereisten van de ISAE3402 beveiligd, de strengste norm voor beschikbaarheid en beveiliging van gegevens en daarmee voldoet ONS aan de Europese gegevensbeschermingswetgeving. U kunt zelf gedeeltelijk volgen wat er in dit systeem wordt verwerkt in CarenZorgt, dat is gekoppeld met ONS. Recht op verwijderen van gegevens: U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens te blokkeren of te verwijderen, om zich te verzetten tegen de verwerking van de gegevens of om onjuiste gegevens te corrigeren. Indien de cliënt in zorg wordt genomen blijven de gegevens vijftien (15) jaar, of zoveel langer dan wettelijk noodzakelijk, nadat de zorg door S&L Zorg is gestopt bewaard in het elektronisch cliëntendossier, afhankelijk van het soort gegeven. Dit is S&L Zorg wettelijk verplicht. Als de potentiële cliënt kiest om toch elders zorg te genieten, worden de gegevens tot zes (6) maanden na afhandeling bewaard. Als toekomstige gewijzigde wettelijke vereisten een wijziging van de bewaarperiode vereisen, zal dit zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast in het gewijzigde reglement. Contactgegevens: Bij vragen of om uw gegevens te laten wijzigen/verwijderen kunt u contact met ons opnemen via onze cliëntadviseurs. Privacyverklaring: Met het aanvinken en verder invullen van het formulier gaat u akkoord met deze privacy verklaring en stemt u in met de bovenstaande punten. Uw toestemming voorzien van een datum/tijdstempel wordt opgeslagen. U kunt deze privacyverklaring op elk moment intrekken via de hierboven vermelde contactgegevens.

Start hieronder met aanmelden:

1Cliënt
2Contactpersoon
3Financieel vertegenwoordiger
4Aanmeldende instantie
5Indicatie
6Overige
7Bijlagen

Typ hier uw zoekopdracht

X